CÍMKE: 'meghalt'

Megrendítő hírt kaptunk, meghalt az ismert színész, Billy Drago

Megrendítő hírt kaptunk, meghalt az ismert színész, Billy Drago

Le­gin­kább a go­nosz­tevő ka­rak­te­rek meg­for­má­ló­ja­ként is­mer­het­tük.

Le­gin­kább a go­nosz­tevő ka­rak­te­rek meg­for­má­ló­ja­ként is­mer­het­tük a szí­nészt.

Szomorú hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a népszerű színész

Szomorú hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a népszerű színész

Ha­lál­hí­rét me­ne­dzsere je­len­tette be. Azt nem kö­zöl­ték, miben vesz­tette éle­tét.

Ha­lál­hí­rét me­ne­dzsere je­len­tette be. Azt nem kö­zöl­ték, miben vesz­tette éle­tét.

Szomorú hírt kaptunk: hosszú betegség után meghalt a magyar olimpiai bajnok

Szomorú hírt kaptunk: hosszú betegség után meghalt a magyar olimpiai bajnok

Re­vicz­kyné Kö­te­les Er­zsé­bet olim­piai baj­nok tor­nász hosszú ideje beteg volt.

Re­vicz­kyné Kö­te­les Er­zsé­bet olim­piai baj­nok tor­nász hosszú ideje beteg volt.

Most közölte a család: elhunyt Szendrei Janka

Most közölte a család: elhunyt Szendrei Janka

Hosszú ideje beteg volt.

Hosszú be­teg­ség után szom­ba­ton el­hunyt Szend­rei Janka Szé­che­nyi-díjas ze­ne­tör­té­nész, a Schola Hun­ga­rica társ­kar­na­gya.

Zokogva jelentette be a fia: legyőzte a rák a népszerű zenészt

Zokogva jelentette be a fia: legyőzte a rák a népszerű zenészt

A ze­nész csa­ládja kö­ré­ben hunyt el.

A ze­nész csa­ládja kö­ré­ben hunyt el. Fia azt is el­árulta, mik vol­tak az utolsó sza­vai.

Szörnyű hírt kaptunk: a mentőautóban elhunyt a népszerű színésznő

Szörnyű hírt kaptunk: a mentőautóban elhunyt a népszerű színésznő

Éppen a kór­házba ro­han­tak vele, ám a men­tő­au­tó­ban el­hunyt.

Éppen a kór­házba ro­han­tak vele, ám a men­tő­au­tó­ban el­hunyt.

Ügyvédje erősítette meg a hírt: meghalt Szita Bence gyilkosa

Ügyvédje erősítette meg a hírt: meghalt Szita Bence gyilkosa

A kisfiút még 2012-ben ölték meg, a tet­te­se­ket pedig tény­le­ges élet­fogy­tig­lanra ítél­ték a ször­nyű­ség miatt.

A kisfiút még 2012-ben ölték meg, a tet­te­se­ket pedig tény­le­ges élet­fogy­tig­lanra ítél­ték a ször­nyű­ség miatt.

Most jelentette be a család: elhunyt Niki Lauda

Most jelentette be a család: elhunyt Niki Lauda

A For­ma1 egy­kori sztárja 70 éves volt.

A For­ma1 egy­kori sztárja 70 éves volt.

Lesújtó hírt kaptunk: meghalt a kútba esett szilágysági kisfiú

Lesújtó hírt kaptunk: meghalt a kútba esett szilágysági kisfiú

Éle­tét vesz­tette ked­den a kór­ház­ban.

Éle­tét vesz­tette ked­den a kór­ház­ban egy 6 éves kisfiú, aki hétfő dél­után be­le­esett egy kútba a Szil­ágy me­gyei Var­sol­con.

Szomorú hírt közöltek: elhunyt a magyar színésznő

Szomorú hírt közöltek: elhunyt a magyar színésznő

85 éves ko­rá­ban mára vir­ra­dóra el­hunyt Vass Éva két­sze­res Já­szai Mari-díjas szí­nésznő, ér­de­mes és ki­váló mű­vész.

85 éves ko­rá­ban mára vir­ra­dóra el­hunyt Vass Éva két­sze­res Já­szai Mari-díjas szí­nésznő, ér­de­mes és ki­váló mű­vész.

Megrendülve közölték lányai: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Megrendülve közölték lányai: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

A kul­ti­kus Twin Peaks so­ro­zat sztárja rák­kal küz­dött. Peggy Lip­ton 72 éves volt.

A kul­ti­kus Twin Peaks so­ro­zat sztárja rák­kal küz­dött. Peggy Lip­ton 72 éves volt.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal színész

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal színész, otthonában találtak rá holtan

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá.

A 38 éves szí­nész ha­lá­lá­nak okát egy­előre nem kö­zöl­ték.

Sokkoló kép fogadta az apát: halott édesanyjára borulva aludt a 3 éves Hanna

Sokkoló kép fogadta az apát: halott édesanyjára borulva aludt a 3 éves Hanna

A fi­a­tal édes­anya a föl­dön fe­küdt, ami­kor férje rá­ta­lált. Nem tud­ták meg­men­teni.

Családja jelentette be éjjel a hírt: meghalt Csubakka

Családja jelentette be éjjel a hírt: meghalt Csubakka

Meg­halt Peter May­hew.

Meg­halt Peter May­hew, aki Csu­bak­kát ját­szotta a Csil­la­gok há­bo­rú­já­ban.

Megrendülve jelentették be: holtan találták otthonában a népszerű zenészt

Megrendülve jelentették be: holtan találták otthonában a népszerű zenészt

Csa­pat­társa és ba­rátja je­len­tette be a szo­morú hírt.

Csa­pat­társa és ba­rátja je­len­tette be a szo­morú hírt.

Családja jelentette be: a kórházban elhunyt a népszerű filmrendező

Családja jelentette be: a kórházban elhunyt a népszerű filmrendező

Múlt héten agy­vér­zést ka­pott.

Múlt héten ka­pott agy­vér­zést és kó­mába esett John Sing­le­ton.

Tragédia a kifutón: összeesett és meghalt a fiatal modell

Tragédia a kifutón: összeesett és a közönség előtt meghalt a fiatal modell

26 éves volt.

Vá­rat­la­nul össze­esett a ki­fu­tón, s meg­halt egy 26 éves férfi­mo­dell a Sao Paulo-i di­vat­hé­ten.

Szomorú hírt közöltek: elhunyt a világ 3 legjobb hegymászója

Szomorú hírt közöltek: elhunyt a világ 3 legjobb hegymászója

A csúcsra pró­bál­tak meg fel­jutni, ami­kor la­vina so­dorta el őket.

A csúcsra pró­bál­tak meg fel­jutni, ami­kor la­vina so­dorta el őket.

Megrendítő képet posztolt a színész halott fiáról

Megrendítő képet posztolt a színész halott fiáról

John Tra­volta fia, Jett most lenne 27 éves, őt kö­szön­tötte poszt­já­ban a Gre­ase sztárja.

John Tra­volta fia, Jett most lenne 27 éves, őt kö­szön­tötte poszt­já­ban a Gre­ase sztárja.

Gyászol Helen Mirren: szívhez szóló szavakkal búcsúzott unokatestvérétől

Gyászol Helen Mirren: szívhez szóló szavakkal búcsúzott unokatestvérétől

Helen Mir­ren sze­re­tett uno­ka­test­vére, Tania Mal­let va­sár­nap hunyt el.

Helen Mir­ren sze­re­tett uno­ka­test­vére, Tania Mal­let va­sár­nap hunyt el.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett és ne­ki­ro­hant egy fának. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett és ne­ki­ro­hant egy fának.

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János.

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekesnő

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekesnő

Ott­hon rosszul lett, és hiába ro­han­tak vele a kór­házba, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Ott­hon rosszul lett, és hiába ro­han­tak vele a kór­házba, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Édesanyja jelentette be: holtan találták ágyában a 30 éves műsorvezetőt

Édesanyja jelentette be: holtan találták ágyában a 30 éves műsorvezetőt

A meny­asszo­nya hiába kel­te­gette reg­gel, a férfi már ha­lott volt.

A meny­asszo­nya hiába kel­te­gette reg­gel, a férfi már ha­lott volt.

Zokogva jelentette be a család: éjjel elhunyt a népszerű énekesnő

Zokogva jelentette be a család: éjjel elhunyt a népszerű énekesnő

Ott­ho­ná­ban, csa­ládja kö­ré­ben hunyt el a le­gen­dás éne­kesnő.

Ott­ho­ná­ban, csa­ládja kö­ré­ben hunyt el a le­gen­dás éne­kesnő.

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától a temetőben

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától

Meg­ható gyász­szer­tar­tás volt...

Meg­ható gyász­szer­tar­tás ke­re­té­ben teg­nap he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra Ru­bint Réka édes­ap­ját, aki egy hét­tel ko­ráb­ban hunyt el.

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Híres nő­vére ár­nyé­ká­ban kel­lett élnie, de min­den­ben se­gí­tet­ték egy­mást.

Szomorú üzenettel búcsúznak a sztárok Andy Vajnától

Szomorú üzenettel búcsúznak a sztárok Andy Vajnától

Va­sár­nap el­hunyt Andy Vajna.

Éle­té­nek 75. évé­ben hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban el­hunyt Andy Vajna va­sár­nap.

Zokogva jelentette be a barátja: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 24 éves énekes

Zokogva jelentette be a barátja: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 24 éves énekes

A ze­nészt gye­re­kek tá­mad­ták meg és meg­gyil­kol­ták.

A ze­nészt gye­re­kek tá­mad­ták meg és meg­gyil­kol­ták.

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színész

Mind­össze pár hó­nap­pal élte túl imá­dott fe­le­sé­gét.

Mind­össze pár hó­nap­pal élte túl imá­dott fe­le­sé­gét.

Most kaptuk a hírt: tragikusan fiatalon elhunyt a válogatott labdarúgó

Most kaptuk a hírt: tragikusan fiatalon elhunyt a válogatott labdarúgó

A szö­vet­ség el­nöke je­len­tette be a csa­tár ha­lá­lát.

A szö­vet­ség el­nöke je­len­tette be a csa­tár ha­lá­lát.

Szívszorító, 9 napon át ringatta halott babáját a házaspár

Szívszorító, 9 napon át ringatta halott babáját a házaspár

Nem tud­ták el­en­gedni.

A gyá­szoló szü­lők kép­te­le­nek vol­tak fel­fogni, hogy gyer­me­kük már nem él.

Most kaptuk a hírt: holtan találták otthonában a műsorvezetőnőt

Most kaptuk a hírt: holtan találták otthonában a műsorvezetőnőt

A szőke mű­sor­ve­zető ha­lála előtt rej­té­lyes üze­ne­te­ket osz­tott meg.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű színész felesége

Szomorú hírt kaptunk: tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű színész felesége

Steve Bus­cemi és fe­le­sége 31 évig élt bol­dog­ság­ban.

Steve Bus­cemi és fe­le­sége 31 évig élt bol­dog­ság­ban.

Gyász, 28 évesen hunyt el a magyar sportoló

Gyász, 28 évesen hunyt el a magyar sportoló

Az NB II-ben sze­replő ELTE-BEAC ko­rábbi ko­sár­lab­dá­zója sú­lyos be­teg­ség után hunyt el.

Az NB II-ben sze­replő ELTE-BEAC ko­rábbi ko­sár­lab­dá­zója sú­lyos be­teg­ség után hunyt el. Sport­szer­ve­ző­ként vég­zett az ELTE-n.

Szomorú hírt kaptunk: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Szomorú hírt kaptunk: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Ál­má­ban hunyt el.

Ha­lála előtt pár órá­val még in­ter­jút adott, ami­ben ki­fo­gá­solta, hogy már sem­mi­ből sem lehet vic­cet csi­nálni.

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű színész

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a sztár, akit töb­bek közt a Nagy­me­nők és a Ca­sino című film­ből is­mer­he­tünk.

Szomorú, így emlékezett a 4 éve elhunyt Bajor Imréről Verebes István

Szomorú, így emlékezett a 4 éve elhunyt Bajor Imréről Verebes István

"Már négy éve hi­ány­zik nekem na­gyon" - írta Ve­re­bes Ist­ván.

"Már négy éve hi­ány­zik nekem na­gyon" - írta Ve­re­bes Ist­ván a Fa­ce­boo­kon. A szí­nész-ren­dező be­val­lotta, hogy kép­te­len ki­tö­rölni mo­bil­ké­szü­lé­ké­ből a Kicsi Hu­szár te­le­fon­szá­mát. Nem ő az egyet­len, aki ennyire ra­gasz­ko­dik Bajor Im­ré­hez.

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Az ukrán fiú a 14 eme­le­tes tömb­ház te­te­jé­ről zu­hant a mélybe.

Az ukrán fiú a 14 eme­le­tes tömb­ház te­te­jé­ről zu­hant a mélybe.

Most közölték: tragikusan fiatalon elhunyt a sportoló

Most közölték: tragikusan fiatalon elhunyt a sportoló

A brit kö­zép­pá­lyás csak 49 éves volt.

A brit kö­zép­pá­lyás csak 49 éves volt. Csa­pa­tai sze­re­tet­tel em­lé­kez­tek meg a fo­cis­tá­ról.

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

A szí­nész bé­ké­sen, egy idő­sek ott­ho­ná­ban hunyt el.

A szí­nész bé­ké­sen, egy idő­sek ott­ho­ná­ban hunyt el.

Összetörve jelentette be a fia a szomorú hírt: elhunyt a népszerű rendező

Összetörve jelentette be a fia a szomorú hírt: elhunyt a népszerű rendező

Az Egye­sült Ki­rály­ság leg­ere­de­tibb ren­de­ző­jé­nek tar­tott Ni­co­las Roeg 90 éves volt.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el Vin­disch Kál­mán.

Megrendülve jelentette be a család: elhunyt a színésznő

Megrendülve jelentette be a család: elhunyt a színésznő

A szí­nésznő mel­lett ott volt csa­ládja az utolsó órá­i­ban.

A szí­nésznő mel­lett ott volt csa­ládja az utolsó órá­i­ban.

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Saját ha­zá­já­ban so­káig is­me­ret­len volt, mi­köz­ben már az egész világ ra­jon­gott érte.

Saját ha­zá­já­ban so­káig is­me­ret­len volt, mi­köz­ben már az egész világ ra­jon­gott érte.

Váratlanul elhunyt a népszerű színész, kollégái megrendülve fogadták a hírt

Váratlanul elhunyt a népszerű színész, kollégái megrendülve fogadták a hírt

Rövid be­teg­ség után hunyt el a szí­nész, kol­lé­gái meg­ren­dül­tek.

Rövid be­teg­ség után hunyt el a szí­nész, kol­lé­gái meg­ren­dülve em­lé­kez­nek rá.

Most kaptuk a szomorú hírt: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most kaptuk a szomorú hírt: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Tár­sait is le­súj­totta a hír, hogy el­hunyt a le­gen­dás ze­nész.

Tár­sait is le­súj­totta a hír, hogy el­hunyt a le­gen­dás ze­nész.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Vá­rat­la­nul el­hunyt.

Vá­rat­la­nul el­hunyt a rádió jel­leg­ze­tes alakja, gyá­szol­nak a hall­ga­tók is...

Most jelentették be a szomorú hírt: elhunyt a népszerű birkózó

Most jelentették be a szomorú hírt: elhunyt a népszerű birkózó

Parkin­son-kór­ral küz­dött.

Az olim­pi­kon bir­kó­zó­nál vissza­vo­nu­lása után egy évvel di­ag­nosz­ti­zál­tak Parkin­son-kórt.

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színésznő

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színésznő

A halál okát nem kö­zölte a lánya. A szí­nésznő kol­lé­gái meg­ren­dülve gyá­szol­ják.

A halál okát nem kö­zölte a lánya. A szí­nésznő kol­lé­gái meg­ren­dülve gyá­szol­ják.