CÍMKE: 'meghalt'

Lesújtó hírt kaptunk: meghalt a kútba esett szilágysági kisfiú

Lesújtó hírt kaptunk: meghalt a kútba esett szilágysági kisfiú

Éle­tét vesz­tette ked­den a kór­ház­ban egy 6 éves kisfiú, aki hétfő dél­után be­le­esett egy kútba.

Megrendülve közölték lányai: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Megrendülve közölték lányai: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

A kul­ti­kus Twin Peaks so­ro­zat sztárja rák­kal küz­dött. Peggy Lip­ton 72 éves volt.

A kul­ti­kus Twin Peaks so­ro­zat sztárja rák­kal küz­dött. Peggy Lip­ton 72 éves volt.

Sokkoló kép fogadta az apát: halott édesanyjára borulva aludt a 3 éves Hanna

Sokkoló kép fogadta az apát: halott édesanyjára borulva aludt a 3 éves Hanna

A fi­a­tal édes­anya a föl­dön fe­küdt, ami­kor férje rá­ta­lált. Nem tud­ták meg­men­teni.

Családja jelentette be éjjel a hírt: meghalt Csubakka

Családja jelentette be éjjel a hírt: meghalt Csubakka

Meg­halt Peter May­hew, aki Csu­bak­kát ját­szotta a Csil­la­gok há­bo­rú­já­ban. 74 éves volt a le­gen­dás szí­nész.

Meg­halt Peter May­hew, aki Csu­bak­kát ját­szotta a Csil­la­gok há­bo­rú­já­ban. 74 éves volt a le­gen­dás szí­nész.

Családja jelentette be: a kórházban elhunyt a népszerű filmrendező

Családja jelentette be: a kórházban elhunyt a népszerű filmrendező

Múlt héten agy­vér­zést ka­pott.

Múlt héten ka­pott agy­vér­zést és kó­mába esett John Sing­le­ton.

Tragédia a kifutón: összeesett és meghalt a fiatal modell

Tragédia a kifutón: összeesett és a közönség előtt meghalt a fiatal modell

26 éves volt.

Vá­rat­la­nul össze­esett a ki­fu­tón, s meg­halt egy 26 éves férfi­mo­dell a Sao Paulo-i di­vat­hé­ten.

Megrendülve jelentették be: holtan találták otthonában a népszerű zenészt

Megrendülve jelentették be: holtan találták otthonában a népszerű zenészt

Csa­pat­társa és ba­rátja je­len­tette be a szo­morú hírt.

Csa­pat­társa és ba­rátja je­len­tette be a szo­morú hírt.

Megrendítő képet posztolt a színész halott fiáról

Megrendítő képet posztolt a színész halott fiáról

John Tra­volta fia most lenne 27 éves.

John Tra­volta fia, Jett most lenne 27 éves, őt kö­szön­tötte poszt­já­ban a Gre­ase sztárja.

Szomorú hírt közöltek: elhunyt a világ 3 legjobb hegymászója

Szomorú hírt közöltek: elhunyt a világ 3 legjobb hegymászója

A csúcsra pró­bál­tak meg fel­jutni, ami­kor la­vina so­dorta el őket.

A csúcsra pró­bál­tak meg fel­jutni, ami­kor la­vina so­dorta el őket.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák az olimpiai bajnokot

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák az olimpiai bajnokot

El­hunyt a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok And­rea Pol­lack.

El­hunyt a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok And­rea Pol­lack.

Zokogva jelentette be a fia: váratlanul elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a fia: váratlanul elhunyt a népszerű színész

A szí­nész ka­li­for­niai ott­ho­ná­ban hunyt el.

A szí­nész ka­li­for­niai ott­ho­ná­ban hunyt el.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett.

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett és ne­ki­ro­hant egy fának.

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekesnő

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekesnő

Ott­hon rosszul lett, és hiába ro­han­tak vele a kór­házba, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától a temetőben

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától

Meg­ható gyász­szer­tar­tás volt...

Meg­ható gyász­szer­tar­tás ke­re­té­ben teg­nap he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra Ru­bint Réka édes­ap­ját, aki egy hét­tel ko­ráb­ban hunyt el.

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Híres nő­vére ár­nyé­ká­ban kel­lett élnie, de min­den­ben se­gí­tet­ték egy­mást.

Híres nő­vére ár­nyé­ká­ban kel­lett élnie, de min­den­ben se­gí­tet­ték egy­mást.

Szomorú üzenettel búcsúznak a sztárok Andy Vajnától

Szomorú üzenettel búcsúznak a sztárok Andy Vajnától

Éle­té­nek 75. évé­ben hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban el­hunyt Andy Vajna va­sár­nap.

Éle­té­nek 75. évé­ben hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban el­hunyt Andy Vajna va­sár­nap.

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színész

Mind­össze pár hó­nap­pal élte túl imá­dott fe­le­sé­gét.

Mind­össze pár hó­nap­pal élte túl imá­dott fe­le­sé­gét.

Szívszorító, 9 napon át ringatta halott babáját a házaspár

Szívszorító, 9 napon át ringatta halott babáját a házaspár

A gyá­szoló szü­lők kép­te­le­nek vol­tak fel­fogni, hogy gyer­me­kük már nem él.

A gyá­szoló szü­lők kép­te­le­nek vol­tak fel­fogni, hogy gyer­me­kük már nem él.

Most kaptuk a hírt: holtan találták otthonában a műsorvezetőnőt

Most kaptuk a hírt: holtan találták otthonában a műsorvezetőnőt

A szőke mű­sor­ve­zető ha­lála előtt rej­té­lyes üze­ne­te­ket osz­tott meg.

A szőke mű­sor­ve­zető ha­lála előtt rej­té­lyes üze­ne­te­ket osz­tott meg.

Gyász, 28 évesen hunyt el a magyar sportoló

Gyász, 28 évesen hunyt el a magyar sportoló

Sport­szer­ve­ző­ként vég­zett az ELTE-n.

Az NB II-ben sze­replő ELTE-BEAC ko­rábbi ko­sár­lab­dá­zója hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után hunyt el. Sport­szer­ve­ző­ként vég­zett az ELTE-n.

Szomorú hírt kaptunk: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Szomorú hírt kaptunk: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Ál­má­ban hunyt el.

Ha­lála előtt pár órá­val még in­ter­jút adott, ami­ben ki­fo­gá­solta, hogy már sem­mi­ből sem lehet vic­cet csi­nálni.

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű színész

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a Nagy­me­nők című film sztárja.

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a Dü­höngő bika, a Nagy­me­nők és a Ca­sino című film sztárja.

Szomorú, így emlékezett a 4 éve elhunyt Bajor Imréről Verebes István

Szomorú, így emlékezett a 4 éve elhunyt Bajor Imréről Verebes István

"Már négy éve hi­ány­zik nekem na­gyon" - írta Ve­re­bes Ist­ván a Fa­ce­boo­kon. Kép­te­len ki­tö­rölni a te­le­fon­szá­mát.

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Az ukrán fiú a 14 eme­le­tes tömb­ház te­te­jé­ről zu­hant a mélybe. Édes­anyja és a ba­rá­tai végig néz­ték az egé­szet.

Most közölték: tragikusan fiatalon elhunyt a sportoló

Most közölték: tragikusan fiatalon elhunyt a sportoló

A brit kö­zép­pá­lyás csak 49 éves volt. Csa­pa­tai sze­re­tet­tel em­lé­kez­tek meg a fo­cis­tá­ról.

A brit kö­zép­pá­lyás csak 49 éves volt. Csa­pa­tai sze­re­tet­tel em­lé­kez­tek meg a fo­cis­tá­ról.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák, elhunyt a népszerű filmrendező

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák, elhunyt a népszerű filmrendező

Ber­nardo Ber­to­lucci hosszú be­te­ges­ke­dés után Ró­má­ban hunyt el.

Ber­nardo Ber­to­lucci hosszú be­te­ges­ke­dés után Ró­má­ban hunyt el.

Összetörve jelentette be a fia a szomorú hírt: elhunyt a népszerű rendező

Összetörve jelentette be a fia a szomorú hírt: elhunyt a népszerű rendező

Az Egye­sült Ki­rály­ság leg­ere­de­tibb ren­de­ző­jé­nek tar­tott Ni­co­las Roeg 90 éves volt.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el Vin­disch Kál­mán.

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

A szí­nész bé­ké­sen, egy idő­sek ott­ho­ná­ban hunyt el.

A szí­nész bé­ké­sen, egy idő­sek ott­ho­ná­ban hunyt el.

Megrendülve jelentette be a család: elhunyt a színésznő

Megrendülve jelentette be a család: elhunyt a színésznő

Ott volt csa­ládja az utolsó órá­i­ban.

A szí­nésznő mel­lett ott volt csa­ládja az utolsó órá­i­ban.

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Az egész világ gyá­szolja.

Saját ha­zá­já­ban so­káig is­me­ret­len volt, mi­köz­ben már az egész világ ra­jon­gott érte.

Hónapokig keresték a nyugdíjast, miközben holtan feküdt az otthonában

Hónapokig keresték a nyugdíjast, miközben holtan feküdt az otthonában

Ennél ab­szur­dabb eset­tel rég nem ta­lál­koz­tak a ha­tó­sá­gok.

Ennél ab­szur­dabb eset­tel rég nem ta­lál­koz­tak a ha­tó­sá­gok. Kö­rül­be­lül május óta nem lát­ták a 79 éves ga­ram­páldi öreg­urat. De ott­hon sen­ki­nek nem ju­tott eszébe ke­resni.

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

Most jelentette be a barátja: otthonában elhunyt a népszerű színésznő

Most jelentette be a barátja: otthonában elhunyt a népszerű színésznő

A szí­nésznő maga vá­lasz­totta, hogy a kór­ház he­lyett ott­hon sze­retne lenni.

A szí­nésznő maga vá­lasz­totta, hogy a kór­ház he­lyett ott­hon sze­retne lenni.

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 28 éves énekes

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 28 éves énekes

A 28 éves éne­kes ha­lál­hí­rét a ze­ne­kara je­len­tette be.

A 28 éves éne­kes ha­lál­hí­rét a ze­ne­kara je­len­tette be.

Megrendülve jelentette be a család: hosszú betegség után elhunyt a politikus

Megrendülve jelentette be a család: hosszú betegség után elhunyt a politikus

Agy­da­ga­nat­tal küz­dött, a ke­ze­lést az ő ké­ré­sére hagy­ták abba.

Agy­da­ga­nat­tal küz­dött, a ke­ze­lést az ő ké­ré­sére hagy­ták abba.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Vá­rat­la­nul el­hunyt a rádió jel­leg­ze­tes alakja, gyá­szol­nak a hall­ga­tók is...

Vá­rat­la­nul el­hunyt a rádió jel­leg­ze­tes alakja, gyá­szol­nak a hall­ga­tók is...

Most jelentették be a szomorú hírt: elhunyt a népszerű birkózó

Most jelentették be a szomorú hírt: elhunyt a népszerű birkózó

Parkin­son-kór­ral küz­dött.

Az olim­pi­kon bir­kó­zó­nál vissza­vo­nu­lása után egy évvel di­ag­nosz­ti­zál­tak Parkin­son-kórt.

Friss hír: Rejtélyes körülmények között meghalt a fiatal sztársportoló

Friss hír: Rejtélyes körülmények között meghalt a fiatal sztársportoló

Szom­bat reg­gel hol­tan ta­lál­ták la­ká­sá­ban a 28 éves já­té­kost. Ha­lá­lát rej­tély övezi...

Váratlan tragédia: a nyílt utcán esett össze és halt meg a népszerű zenész

Váratlan tragédia: a nyílt utcán esett össze és halt meg a népszerű zenész

A 21 éves ze­nész azon­nal meg­halt, nem tud­tak rajta se­gí­teni.

A 21 éves ze­nész azon­nal meg­halt, nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Megrázó üzenetet kaptak, sokkolta a barátokat Fábián Juli felvillanó neve

Megrázó üzenetet kaptak, sokkolta a barátokat Fábián Juli felvillanó neve

A de­cem­ber­ben el­hunyt éne­kesnő te­le­fo­nos al­kal­ma­zást töl­tött le a meg­ren­dítő üze­net sze­rint.

Most kaptuk a fájdalmas hírt: váratlanul elhunyt a népszerű filmes

Most kaptuk a fájdalmas hírt: váratlanul elhunyt a népszerű filmes

Rövid be­teg­ség után ott­ho­ná­ban hunyt el.

Rövid be­teg­ség után ott­ho­ná­ban hunyt el.

Szomorú hír jött: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Szomorú hír jött: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Csak 54 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit nem hoz­ták még nyil­vá­nos­ságra.

Csak 54 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit nem hoz­ták még nyil­vá­nos­ságra.

Most jelentették be: elhunyt a belseni menyasszony, aki még Anne Frankot is ápolta

Elhunyt a belseni menyasszony, aki még Anne Frankot is ápolta

Gena Tur­gel ho­lo­kauszt-túl­élő annak szen­telte az éle­tét, hogy a náci kon­cent­rá­ciós tá­bo­rok bor­zal­ma­ira em­lé­kez­tes­sen.

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Ha­lál­hí­rét együt­tese je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét egy­kori tár­sai, együt­tese je­len­tette be.

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

A rend­őr­ség nyo­moz a ha­lála ügyé­ben, egy­előre nem tudni, ön­gyil­kos lett-e.

A rend­őr­ség nyo­moz a ha­lála ügyé­ben, egy­előre nem tudni, ön­gyil­kos lett-e.