CÍMKE: 'megbocsátás'

Váratlan bejelentés: megbocsátott szüleinek Bagi Iván

Váratlan bejelentés: megbocsátott szüleinek a magyar humorista

A nép­szerű hu­mo­rista őszin­tén be­szélt gyer­mek­ko­rá­ról és a meg­bo­csá­tás fo­lya­ma­tá­ról.

A nép­szerű hu­mo­rista őszin­tén be­szélt a csep­pet sem vic­ces gyer­mek­ko­rá­ról.

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

Nagy Feró elárulta, hogyan szervezték be ügynöknek Vikidált

Nagy Feró elárulta, hogyan szervezték be ügynöknek Vikidált

Nagy Feró nem ha­rag­szik Vik­i­dálra.

Nagy Feró már nem ha­rag­szik Vik­i­dál Gyu­lára, már tudja, miért kel­lett Vik­i­dál­nak je­len­te­nie róla...

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Nem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a so­ro­za­tos pénz­szál­lí­tó­rab­lás­sal meg­vá­dolt fi­a­tal­em­ber volt sze­re­le­mé­nek a bör­tön­ből.

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket.

Igaz a mon­dás, hogy az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket, meg­bo­csáj­tóvá teszi az em­bert.

Furcsát mondott a pap a sólyi kislány temetésén: rendőrök vigyázták a gyilkos házát

Furcsát mondott a pap a sólyi kislány temetésén: rendőrök vigyázták a gyilkos házát

Végső út­jára kí­sér­ték Ad­ri­ennt.

Végső út­jára kí­sér­ték a Só­lyon meg­gyil­kolt 8 éves Ad­ri­ennt. A pap a te­me­té­sen több­ször is hang­sú­lyozta a meg­bo­csáj­tás fon­tos­sá­gát...

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a fájó múltat Nacsa Olivér

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a fájó múltat Nacsa Olivér

A nép­szerű hu­mo­rista őszin­tén be­szélt a ka­me­rák előtt.

A nép­szerű hu­mo­rista őszin­tén be­szélt a ka­me­rák előtt.

Ezért nem bocsát meg gázolójának Rékasi Károly

Ezért nem bocsát meg gázolójának Rékasi Károly

A bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

A bí­ró­sá­gon ta­lál­ko­zik újra Ré­kasi Ká­roly és az autós, aki el­ütötte.

Ezt üzente Hujber Ferencnek a felesége: de mit szól hozzá a színész?

Ezt üzente Hujber Ferencnek a felesége: de mit szól hozzá a színész?

A csa­lád­anya az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy árul­kodó fotót. Hi­ány­zik a férje?

A nők ezt mind elnézik a férfiaknak, miközben ők fordítva megtorolják

A nők ezt mind elnézik a férfiaknak, miközben ők fordítva megtorolják

Régi ta­pasz­ta­lat, hogy a nők jóval tü­rel­me­seb­bek .

Régi ta­pasz­ta­lat, hogy a nők jóval tü­rel­me­seb­bek kap­cso­la­tuk­ban, mint a férfiak. Nem túl­zás ennyi min­dent meg­bo­csá­tani, mi­köz­ben... De néz­zük csak, hogy mik a leg­ir­ri­tá­lóbb férfi­tu­laj­don­sá­gok.

Brad Pitt tizenhárom év után nyilvánosan üzent Jennifer Anistonnak!

Brad Pitt tizenhárom év után nyilvánosan üzent Jennifer Anistonnak!

A sztár­pár 2004-ben, An­gel­ina Jolie miatt sza­kí­tott.

A sztár­pár 2004-ben, An­gel­ina Jolie miatt sza­kí­tott, most Pitt őszin­tén kért el­né­zést.

Molnár Anikó megbocsátott Havas Henriknek

Molnár Anikó megbocsátott Havas Henriknek

Az el­ső­sor­ban a va­ló­ság­show-kból is­mert Mol­nár Ani­kót ala­po­san meg­bán­totta a Tanár Úr.

Az el­ső­sor­ban a va­ló­ság­show-kból is­mert Mol­nár Ani­kót ala­po­san meg­bán­totta a Tanár Úr.

Megbocsátható az abortusz

Megbocsátható az abortusz

Mos­tan­tól min­den pap meg­bo­csát­hat az abor­tu­szon áteső nők­nek.

Mos­tan­tól min­den pap meg­bo­csát­hat az abor­tu­szon áteső nők­nek - így dön­tött a pápa.

Így reagáltak Pártos Csilla bocsánatkérésére az elgázolt biciklisek!

Így reagáltak Pártos Csilla bocsánatkérésére az elgázolt biciklisek!

A gyö­nyörű jó­ga­ok­tató több mint két évvel ez­előtt szen­ve­dett és oko­zott bal­ese­tet.

Ezért hallgatott ilyen sokáig Kiss Lászlóék áldozata

Ezért hallgatott ilyen sokáig Kiss Lászlóék áldozata

Nem csoda, hogy ennyit té­pe­lő­dött.

A sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus sze­rint nem csoda, hogy Zsu­zsanna csak hosszú té­pe­lő­dés után állt nyil­vá­nos­ság elé.

Damu már nem haragszik Palácsik Timire!

Damu már nem haragszik Palácsik Timire!

Miért tett vá­rat­lan be­je­len­tést?

Ezért tett vá­rat­lan be­je­len­tést a bör­tön­vi­selt szí­nész!

Karácsonykor nyert bűnbocsánatot a Vasember

Karácsonykor nyert bűnbocsánatot a Vasember

Ro­bert Dow­ney Jr-nak v égre meg­bo­csá­tott Ka­li­for­nia.