CÍMKE: 'medvetámadás'

Rohantak a mentők: A mardosi legelőn támadt emberre egy medve

Rohantak a mentők: A mardosi legelőn támadt emberre egy medve

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett a férfi, azon­nal ki­vo­nul­tak a men­tők!

FRISS HÍREK

Újabb súlyos medvetámadás történt

Újabb súlyos medvetámadás történt

Sú­lyo­san meg­se­be­sí­tett egy mezőn dol­gozó 53 éves férfit egy medve a szé­kely­földi Csík­szent­ki­rály ha­tá­rá­ban.

Sú­lyo­san meg­se­be­sí­tett egy mezőn dol­gozó 53 éves férfit egy medve a szé­kely­földi Csík­szent­ki­rály ha­tá­rá­ban.

Brutális medvetámadás történt, két fiatalt is marcangolt az anyaállat

Brutális medvetámadás történt, két fiatalt is marcangolt az anyaállat

Egy­mást pró­bál­ták men­teni.

Az egyik fi­a­talt akkor tá­madta meg, ami­kor a másik férfi se­gít­sé­gére si­e­tett.

Medve támadt a tusványosi rendezvény egyik résztvevőjére

Medve támadt a tusványosi rendezvény egyik résztvevőjére

Egy 27 éves em­bert ért med­ve­tá­ma­dás, akit a csík­som­lyói kór­ház fer­tőző osz­tá­lyára szál­lí­tot­tak.

Egy 27 éves em­bert ért med­ve­tá­ma­dás, akit a csík­som­lyói kór­ház fer­tőző osz­tá­lyára szál­lí­tot­tak.

Sikoltozásra ébredtek: elképesztő, hol támadta meg a medve a horgászt

Sikoltozásra ébredtek: elképesztő, hol támadta meg a medve a horgászt

A férfit el­kapta az anya­medve, ami­kor vé­let­le­nül ke­resz­tezte az állat és bo­csai útját. Mű­té­tek sora vár rá.

Figyelmeztetés: Fokozott medveveszély a magyar nemzeti parkban

Figyelmeztetés: Fokozott medveveszély a magyar nemzeti parkban

Sza­po­ro­dási idő­szak van...

Sza­po­ro­dási idő­szak van, ezért több a medve a Bükki Nem­zeti Park te­rü­le­tén is.

Borzasztó jelenet: társai szeme láttára halt kínhalált a kisfiú

Borzasztó jelenet: társai szeme láttára halt kínhalált a kisfiú

A gye­re­kek együtt ját­szot­tak.

A gye­re­kek együtt ját­szot­tak, ami­kor rájuk tá­madt egy ha­tal­mas bar­na­medve, és ma­gá­val ra­gadta az egyi­kü­ket.

Sokkoló videó: Kétszer támadt rá ugyanaz a medve a turistára!

Sokkoló videó: Kétszer támadt rá ugyanaz a medve a turistára!

Egy anya­medve ron­tott a férfira...

Egy anya­medve ron­tott rá az 50 éves férfire, aki a cso­dá­val ha­tá­ros módon élte túl a tá­ma­dást.

Horror: ismét emberre támadt egy medve, meglepő kijelentést tett az áldozat

Horror: ismét emberre támadt egy medve, meglepő kijelentést tett az áldozat

A fe­ne­vad szil­vesz­ter nap­ján tá­madt egy ju­hászra.

Újból em­berre tá­madt egy medve a szé­kely­földi Har­gita me­gyé­ben. A fe­ne­vad szil­vesz­ter nap­ján a Csík­szent­im­rei Bü­dös­fürdő kö­ze­lé­ben tá­madt egy ju­hászra, akit a ku­tyái men­tet­tek meg a vad­ál­lat­tól.

Ha meglát a medve, maradj ledermedve!

Ha meglát a medve, maradj ledermedve!

Er­dé­lyi tú­rára in­dulsz? Ott sze­zonja van a tá­ma­dá­sok­nak...

Er­dé­lyi tú­rára in­dulsz? Jó, ha tudod, ott most sze­zonja van a med­ve­tá­ma­dá­sok­nak...

Azt hitték, medve marcangolta szét, valójában a férje lőtte le a nőt

Azt hitték, medve marcangolta szét, valójában a férje lőtte le a nőt

A bon­co­lás­kor vet­ték észre, hogy a medve okozta sebek el­fe­dik a halál va­lódi okát.

Medvetámadás Turócremetén!

Medvetámadás Turócremetén! Veszélyes most túrázni

A sze­ren­csét­le­nül járt férfi lábai össze­ron­cso­lód­tak.

A sze­ren­csét­le­nül járt férfi lábai össze­ron­cso­lód­tak - kór­ház­ban ápol­ják.

Medve támadt a cserkészekre, kéznél volt a kalapács

Medve támadt a cserkészekre, kéznél volt a kalapács

Az 50 éves Ch­ri­stop­her Pet­ro­niót a vad­ál­lat be­húzta a bar­lang­jába.