CÍMKE: 'maszk'

Maszkban raboltak ki egy kereskedőt

Maszkban raboltak ki egy régiségkereskedőt Zuglóban - videó

Egy 23 éves nő is részt vett az ak­ci­ó­ban...

Egy 23 éves nő is részt vett az ak­ci­ó­ban, ő csalta lépre a ré­gi­ség­ke­res­ke­dőt.

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Az éne­kes­nőt a ku­lisszák mö­gött kap­ták len­cse­végre. Va­lami egé­szen fur­csa dolog tör­tént.

Sokkoló, így néz ki smink nélkül a valóságban a fiatal lány: bizarr felvételek

Sokkoló, így néz ki smink nélkül a valóságban a fiatal lány: bizarr felvételek

Mennyit tesz a smink: fel­is­mer­he­tet­len lett a kínai lány.

Mennyit tesz a smink: fel­is­mer­he­tet­len lett a kínai lány.

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár szörnyű balesete után

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár szörnyű balesete után

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral do­bott négy gólt a szer­bek­nek. Pedig alig akar­ták vízbe en­gedni.

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral do­bott négy gólt a szer­bek­nek.

Elképesztő átváltozás, mi történt Ónodi Eszter arcával?

Elképesztő átváltozás, mi történt Ónodi Eszter arcával?

Elő­adása előtt lőtt ma­gá­ról egy szelfit.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő elő­adása előtt lőtt ma­gá­ról egy szelfit.

Még az édesanyja sem ismerte fel a TV2 sztárját, úgy megváltozott

Még az édesanyja sem ismerte fel a TV2 sztárját, úgy megváltozott

Hét­ről-hétre óri­á­sit al­kot­nak a Super TV2 há­zi­bu­li­já­nak maszk­mes­te­rei, fod­rá­szai és smin­ke­sei.

Rémisztő, mit tett az arcával Curtis

Rémisztő, mit tett az arcával Curtis

Ijesztő fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a nép­szerű rap­per.

Ijesztő fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a nép­szerű rap­per. El­ké­ped­tek a ra­jon­gók!

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát a tö­mött vil­la­mo­son, vagy bu­szon.

A se­bé­szeti masz­kok utcai vi­se­lése talán vic­ce­sen néz ki, de ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát a tö­mött vil­la­mo­son, vagy bu­szon. Ezt egy nem­rég vég­zett ta­nul­mány is bi­zo­nyítja. A maszk vi­se­lése közel négy­sze­re­sére nö­veli a szer­ve­zet vé­de­ke­ző­ké­pes­sé­gét.

Bozótvágó késsel támadt saját testvérére a tomboló fiatal

Bozótvágó késsel támadt saját testvérére a tomboló fiatal

Nagy volt a meg­le­pe­tés, ami­kor ki­de­rült ki a masz­kos be­törő.

Nagy volt a meg­le­pe­tés, ami­kor ki­de­rült ki a masz­kos be­törő. Őr­jön­gé­sé­ben két tévét ka­sza­bolt szét.

Nem semmi, begipszelték Király Viktor fejét

Nem semmi, begipszelték Király Viktor fejét

Ki­rály Vik­tor nem el­len­ke­zett.

Ki­rály Vik­tor nem el­len­ke­zett. A be­avat­ko­zás jól si­ke­rült, és va­sár­nap már szín­padra is áll.

Drámai vallomás, szó szerint újjászületett a magyar zenész

Drámai vallomás, szó szerint újjászületett a magyar zenész

Nehéz idő­sza­kon van túl Gi­dó­faly.

Na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl Gi­dó­faly At­tila, aki da­ga­na­tos be­teg­sége miatt ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át. A be­avat­ko­zás után ka­ran­tén­ban kel­lett len­nie.

Dráma a színfalak mögött: Ettől retteg Pápai Joci

Dráma a színfalak mögött: Ettől retteg Pápai Joci

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője sze­rint na­gyon nagy a baj. Vajon képes lesz va­laha úrrá lenni fé­lel­mein?

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője sze­rint na­gyon nagy a baj. Vajon képes lesz va­laha úrrá lenni fé­lel­mein?

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Min­dent be­vál­lal! Meg­­döb­­bentő képet tett közzé az Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lán Pász­­tor Anna!

Min­dent be­vál­lal! Meg­­döb­­bentő képet tett közzé az Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lán Pász­­tor Anna!

Súlyosan megsérült a Fradi focisztárja

Súlyosan megsérült a Ferencváros focisztárja

Még áp­ri­lis­ban kel­lett le­cse­rélni egy baj­noki meccsen, azóta vé­dő­fel­sze­re­lés­ben ját­szik. A csa­pat­tár­sak­tól azóta be­ce­ne­vet is ka­pott.

Még áp­ri­lis­ban kel­lett le­cse­rélni egy baj­noki meccsen, azóta vé­dő­fel­sze­re­lés­ben ját­szik. Őt ez nem za­varja, a csa­pat­tár­sak­tól pedig be­ce­ne­vet is ka­pott.

Bizarr kukásautó döbbentette meg az autósokat!

Bizarr kukásautó döbbentette meg az autósokat!

Kü­lö­nös módon de­ko­rál­ják ki.

A Fő­vá­rosi Köz­te­rü­let-fenn­tartó Zrt. mun­ka­tár­sai kü­lö­nös módon de­ko­rál­ják ki a sze­mét­szál­lító au­tó­kat, hogy saját ma­gu­kat és a többi au­tóst szó­ra­koz­tas­sák!

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból.

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból, vagy ha mégis, akkor csak száj­maszk­ban.

Itt a legújabb extrém intim-kezelés:
A vaginamaszk!

Itt a legújabb extrém intim-kezelés: A vaginamaszk!

Elő­ször őrült­ség­nek hang­zik, de...

Egé­szen el­ké­pesztő a leg­újabb szé­pé­szeti ke­ze­lés. A va­gi­na­maszk öt­lete elő­ször őrült­ség­nek hang­zik...

Mi történik a TV2 szexi sztárjának arcával?

Mi történik a TV2 szexi sztárjának arcával?

Nagy Adri jócs­kán meg­lepte ra­jon­góit.

Nagy Adri jócs­kán meg­lepte ra­jon­góit, ami­kor egy meg­hök­kentő vi­deót osz­tott meg ma­gá­ról Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Uhhh, elvágták a Nagy Ő, Molnár Anikó torkát!

Uhhh, elvágták a Nagy Ő, Molnár Anikó torkát!

Mi tör­tént? A Fa­ce­book-ol­da­lán pró­bál­tunk utá­na­járni...

Mi tör­tént? A Fa­ce­book-ol­da­lán pró­bál­tunk utá­na­járni...

Állatokon segít a focista maszkja

Állatokon segít a magyar focista maszkja

Hal­mosi Péter a sé­rü­lése után egy ideig arc­vé­dő­ben fo­ci­zott.

Hal­mosi Péter a Fe­renc­vá­ros ellen sé­rült meg. El­tört a já­rom­csontja, zöld-fehér maszk­ban fo­ci­zott to­vább. Ezt a kel­lé­ket aján­lotta fel most jó­té­kony célra.

Fulladásos rohamot kapott Gáspár Laci!

Fulladásos rohamot kapott Gáspár Laci!

Az éne­kesre rá­tört a lég­szomj egy műsor elő­ké­szü­le­te­i­nek al­kal­má­val.

Az éne­kesre rá­tört a lég­szomj egy műsor elő­ké­szü­le­te­i­nek al­kal­má­val, és úgy érezte, itt a vég!

Így még soha nem láttad Demcsák Zsuzsát! - Fotó

Így még soha nem láttad Demcsák Zsuzsát! - Fotó

Nem­csak sze­rel­mes, vic­ces is.

Amel­lett, hogy az igaz sze­re­lem rá­ta­lált a mű­sor­ve­ze­tőre, a hu­mora sem hagyta el. Amit egy remek kép­pel be is bi­zo­nyí­tunk.