CÍMKE: 'maszk'

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár szörnyű balesete után

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár szörnyű balesete után

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral do­bott négy gólt a szer­bek­nek. Pedig alig akar­ták vízbe en­gedni.

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral do­bott négy gólt a szer­bek­nek.

Elképesztő átváltozás, mi történt Ónodi Eszter arcával?

Elképesztő átváltozás, mi történt Ónodi Eszter arcával?

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő elő­adása előtt lőtt ma­gá­ról egy szelfit. Meg­le­pőd­tünk, mennyire át­ala­kult.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő elő­adása előtt lőtt ma­gá­ról egy szelfit.

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Ezt egy ta­nul­mány is bi­zo­nyítja.

A se­bé­szeti masz­kok utcai vi­se­lése talán vic­ce­sen néz ki, de ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát.

Még az édesanyja sem ismerte fel a TV2 sztárját, úgy megváltozott

Még az édesanyja sem ismerte fel a TV2 sztárját, úgy megváltozott

Hét­ről-hétre óri­á­sit al­kot­nak a Super TV2 há­zi­bu­li­já­nak maszk­mes­te­rei.

Hét­ről-hétre óri­á­sit al­kot­nak a Super TV2 há­zi­bu­li­já­nak maszk­mes­te­rei, fod­rá­szai és smin­ke­sei.

Bozótvágó késsel támadt saját testvérére a tomboló fiatal

Bozótvágó késsel támadt saját testvérére a tomboló fiatal

Nagy volt a meg­le­pe­tés, ami­kor ki­de­rült ki a masz­kos be­törő. Őr­jön­gé­sé­ben két tévét ka­sza­bolt szét.

Dráma a színfalak mögött: Ettől retteg Pápai Joci

Dráma a színfalak mögött: Ettől retteg Pápai Joci

Na­gyon nagy a baj...

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője sze­rint is na­gyon nagy a baj...

Rémisztő, mit tett az arcával Curtis

Rémisztő, mit tett az arcával Curtis

Ijesztő fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a nép­szerű rap­per, aki ala­po­san meg­döb­ben­tette ra­jon­góit a friss kép­pel.

Ijesztő fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a nép­szerű rap­per, aki ala­po­san meg­döb­ben­tette ra­jon­góit a friss kép­pel.

Nem semmi, begipszelték Király Viktor fejét

Nem semmi, begipszelték Király Viktor fejét

Ki­rály Vik­tor nem el­len­ke­zett. A be­avat­ko­zás jól si­ke­rült, és va­sár­nap már szín­padra is áll.

Ki­rály Vik­tor nem el­len­ke­zett. A be­avat­ko­zás jól si­ke­rült, és va­sár­nap már szín­padra is áll.

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Min­dent be­vál­lal!

Min­dent be­vál­lal! Meg­­döb­­bentő képet tett közzé az Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lán Pász­­tor Anna!

Súlyosan megsérült a Fradi focisztárja

Súlyosan megsérült a Ferencváros focisztárja

Még áp­ri­lis­ban kel­lett emi­att le­cse­rélni egy baj­noki meccsen.

Még áp­ri­lis­ban kel­lett le­cse­rélni egy baj­noki meccsen, azóta vé­dő­fel­sze­re­lés­ben ját­szik. Őt ez nem za­varja, a csa­pat­tár­sak­tól pedig be­ce­ne­vet is ka­pott.

Drámai vallomás, szó szerint újjászületett a magyar zenész

Drámai vallomás, szó szerint újjászületett a magyar zenész

Na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl Gi­dó­faly At­tila, aki da­ga­na­tos be­teg­sége miatt ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át.

Na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl Gi­dó­faly At­tila, aki da­ga­na­tos be­teg­sége miatt ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át. A be­avat­ko­zás után három hétig ka­ran­tén­ban kel­lett len­nie, mert bár­mi­lyen fer­tő­zés vég­ze­tes le­he­tett volna szá­mára. Utána már ze­nél­he­tett a Kart­hago kon­cert­jein, de masz­kot vi­selt.

Bizarr kukásautó döbbentette meg az autósokat!

Bizarr kukásautó döbbentette meg az autósokat!

A Fő­vá­rosi Köz­te­rü­let-fenn­tartó Zrt. mun­ka­tár­sai kü­lö­nös módon de­ko­rál­ják ki a sze­mét­szál­lító autót.

A Fő­vá­rosi Köz­te­rü­let-fenn­tartó Zrt. mun­ka­tár­sai kü­lö­nös módon de­ko­rál­ják ki a sze­mét­szál­lító au­tó­kat, hogy saját ma­gu­kat és a többi au­tóst szó­ra­koz­tas­sák!

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból, vagy ha mégis, akkor csak száj­maszk­ban.

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból, vagy ha mégis, akkor csak száj­maszk­ban.

Itt a legújabb extrém intim-kezelés:
A vaginamaszk!

Itt a legújabb extrém intim-kezelés: A vaginamaszk!

Elő­ször őrült­ség­nek hang­zik, de...

Egé­szen el­ké­pesztő a leg­újabb szé­pé­szeti ke­ze­lés. A va­gi­na­maszk öt­lete elő­ször őrült­ség­nek hang­zik...

Uhhh, elvágták a Nagy Ő, Molnár Anikó torkát!

Uhhh, elvágták a Nagy Ő, Molnár Anikó torkát!

Mi tör­tént? A Fa­ce­book-ol­da­lán pró­bál­tunk utá­na­járni...

Amit még nem láttál: így alakulnak át a Sztárban Sztár énekesei!

Amit még nem láttál: így alakulnak világsztárokká a Sztárban Sztár énekesei!

A fel­lé­pő­ket órá­kig masz­kí­roz­zák a profik, most te is be­les­hetsz a szín­fa­lak mögé!

Állatokon segít a focista maszkja

Állatokon segít a magyar focista maszkja

Hal­mosi Péter a sé­rü­lése után egy ideig arc­vé­dő­ben fo­ci­zott.

Hal­mosi Péter a Fe­renc­vá­ros ellen sé­rült meg. El­tört a já­rom­csontja, zöld-fehér maszk­ban fo­ci­zott to­vább. Ezt a kel­lé­ket aján­lotta fel most jó­té­kony célra.

Felkavaró élményeiről mesélt Muri Enikő: ilyen lehet a koporsóban

Felkavaró élményeiről mesélt Muri Enikő: ilyen lehet a koporsóban

Me­rész fel­ada­tot vál­lalt be leg­újabb sze­rep­lése ked­véért.

Me­rész fel­ada­tot vál­lalt be leg­újabb sze­rep­lése ked­véért.

Mi történik a TV2 szexi sztárjának arcával?

Mi történik a TV2 szexi sztárjának arcával?

Nagy Adri jócs­kán meg­lepte ra­jon­góit.

Nagy Adri jócs­kán meg­lepte ra­jon­góit, ami­kor egy meg­hök­kentő vi­deót osz­tott meg ma­gá­ról Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Fulladásos rohamot kapott Gáspár Laci!

Fulladásos rohamot kapott Gáspár Laci!

Az éne­kesre rá­tört a lég­szomj egy műsor elő­ké­szü­le­te­i­nek al­kal­má­val, és úgy érezte, itt a vég! Tel­je­sen be­pá­ni­kolt, a stáb alig tudta meg­nyug­tatni.

Az éne­kesre rá­tört a lég­szomj egy műsor elő­ké­szü­le­te­i­nek al­kal­má­val, és úgy érezte, itt a vég!