CÍMKE: 'marco rossi'

Masinisztából lett edző Rossi segítője

Masinisztából lett edző Rossi segítője

Cos­tan­tino pár éve még vo­nat­ve­ze­tő­ként cso­dálta Giggst.

Nem csak nagy fo­cis­tá­ból lehet jó tré­ner. Gi­o­vanni Cos­tan­tino pár éve még vo­nat­ve­ze­tő­ként cso­dálta Giggst, aki most gra­tu­lált neki a Wales-verés után.

Ezért kár volt, nagy hiányzó lesz a magyar válogatottban

Ezért kár volt, nagy hiányzó lesz a magyar válogatottban

Nem elő­ször tör­tént meg ez a szö­vet­ségi ka­pi­tánnyal. Re­mél­jük, ez­út­tal is menni fog nél­küle.

Marco Rossi hazaküldött egy focistát, ez az oka

Marco Rossi hazaküldött egy focistát, ez az oka

Meg­lepő dön­tést ho­zott a ma­gya­rok ka­pi­tá­nya, ko­moly alap­em­ber­ről mon­dott le.

Meg­lepő dön­tést ho­zott a ma­gya­rok ka­pi­tá­nya, ko­moly alap­em­ber­ről mon­dott le.

Marco Rossi magabiztos, nem érheti meglepetés Bakuban

Marco Rossi magabiztos, nem érheti meglepetés Bakuban

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 8-án Azer­baj­dzsán­ban lép pá­lyára.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 8-án Azer­baj­dzsán­ban lép pá­lyára.

Súlyos döntés, Marco Rossi elküldte a gólkirályt a keretből

Súlyos döntés, Marco Rossi elküldte a gólkirályt a keretből

Vál­to­zott a jú­ni­usi lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szülő ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­rete.

Vál­to­zott a jú­ni­usi lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szülő ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­rete.

Jókora elvárás, Dzsudzsáknak üzent Marco Rossi

Jókora elvárás, Dzsudzsáknak üzent Marco Rossi

Jú­ni­us­ban két Eb-se­lej­tező kö­vet­ke­zik.

Jú­ni­us­ban két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra. Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány Dzs­u­dzsák Ba­lázs sze­re­pé­ről be­szélt.

Marco Rossi aggódhat, ez biztos váratlanul érte

Marco Rossi aggódhat, ez biztos váratlanul érte

Azer­baj­dzsán kö­vet­ke­zik.

Min­den bi­zonnyal már a kö­vet­kező meccsre ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Marco Rossi nem kertelt, ezért kaptunk ki Szlovákiában

Marco Rossi nem kertelt, ezért kaptunk ki Szlovákiában

Két­gó­los ve­re­sé­get szen­ved­tünk.

Két­gó­los ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Szörnyű hírt kapott Marco Rossi, gyászol a magyar kapitány

Szörnyű hírt kapott Marco Rossi, gyászol a magyar kapitány

Az olasz ví­zi­lab­dá­zás nagy alakja hunyt el szom­ba­ton, így bú­csú­zott tőle a fo­ci­edző.

Az olasz ví­zi­lab­dá­zás nagy alakja hunyt el szom­ba­ton, így bú­csú­zott tőle a fo­ci­edző.

Marco Rossi nem kertel, csak egy eredményt fogadna el

Marco Rossi nem kertel, csak egy eredményt fogadna el

Sz­lo­vá­kia ellen kez­dünk.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­kia ellen kezdi az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket.

Marco Rossi, Önnek egy új üzenete érkezett Ausztriából

Marco Rossi, Önnek egy új üzenete érkezett Ausztriából

Rég lát­tunk ilyen pro­duk­ciót ma­gyar fo­cis­tá­tól, és ez még csak a kez­det.

Visszavágott a kapitány a magyar focistának

Kőkemény mondat, így vágott vissza a kapitány a magyar focistának

Marco Rossi meg­kapta a kér­dést, amit min­den ma­gyar fo­ci­druk­ker fel­tenne neki.

Marco Rossi meg­kapta a kér­dést, amit min­den ma­gyar fo­ci­druk­ker fel­tenne neki.

Nagyon jó külföldi focista jelentkezett be a magyar válogatottba

Nagyon jó külföldi focista jelentkezett be a magyar válogatottba

Két hó­na­pon múlik min­den. Több posz­ton be­vet­hető, min­denki szá­mára is­me­rős já­té­kos­ról van szó.

Két hó­na­pon múlik min­den. Több posz­ton be­vet­hető, min­denki szá­mára is­me­rős já­té­kos­ról van szó.

Nagy a baj, újabb kulcsember dőlt ki a fociválogatottból

Nagy a baj, újabb kulcsember dőlt ki a fociválogatottból

Ez nem hi­ány­zott a szlo­vák-ma­gyar meccs előtt. A védő nem játsz­hat a kö­zelgő Eb-se­lej­te­ző­kön.

Ez nem hi­ány­zott a szlo­vák-ma­gyar meccs előtt. Még egy sé­rült: a Vidi já­té­kosa nem játsz­hat a kö­zelgő Eb-se­lej­te­ző­kön.

Rossz hírt kaptunk Dzsudzsákról, bajban lehet a válogatott

Rossz hírt kaptunk Dzsudzsákról, bajban lehet a válogatott

Vajon mi­lyen for­má­ban tér haza?

Dzs­u­dzsák Ba­lázs már­ci­us­ban ala­pos fej­tö­rést okoz­hat Marco Ros­si­nak, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak.

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát vi­lág­klasszi­sok vet­ték körül.

Szomorú napra ébredtek a magyar sportrajongók, gyászol Marco Rossi

Szomorú napra ébredtek a magyar sportrajongók, gyászol Marco Rossi

Egy csa­lád­apa hunyt el hosszú be­teg­ség után, a fo­ci­ka­pi­tány közös fo­tó­val bú­csú­zik.

Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Marco Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Már jövő évi meccsekre ké­szül.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya már jövő évi meccsekre ké­szül.

Marco Rossi ettől tart, komoly gondba kerülhet

Marco Rossi ettől tart, komoly gondba kerülhet

Csa­tár­hi­ány a vá­lo­ga­tott­nál.

Gőz­erő­vel ké­szül a már­ci­us­ban kez­dődő lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre a szö­vet­ségi ka­pi­tány. Tény, hogy Marco Rossi nincs könnyű hely­zet­ben.

Csányi Sándor fontos bejelentése, ez vár a magyar focira

Csányi Sándor fontos bejelentése, ez vár a magyar focira

Meg­nyug­tatta a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke jó előre meg­nyug­tatta Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tányt. Vajon ez segít a csa­pat­nak?

Exkluzív fotó, Budapest belvárosában láttuk Marco Rossit

Exkluzív fotó, Budapest belvárosában láttuk Marco Rossit

Vajon kivel ta­lál­koz­ha­tott a szö­vet­ség ka­pi­tány az elő­kelő szál­lo­dá­ban?

Fe­kete au­tó­val ér­ke­zett, vajon kivel ta­lál­koz­ha­tott a szö­vet­ség ka­pi­tány az elő­kelő szál­lo­dá­ban?

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Eb-selejtezők: halálcsoport vagy álomsorsolás jön a válogatottnak?

Eb-selejtezők: halálcsoport vagy álomsorsolás jön a válogatottnak?

Jövő va­sár­nap sor­sol­ják az cso­por­to­kat az Eb-se­lej­te­zőre. Bármi meg­tör­tén­het a leg­jobb­tól a po­koli ke­mény el­len­fe­le­kig.

Öt jel: Végre ismét van válogatottunk

Öt jel: Végre ismét van válogatottunk

Két meg­győző si­ker­rel zárta a Nem­ze­tek Li­gá­ját a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Két meg­győző si­ker­rel zárta a Nem­ze­tek Li­gá­ját és az évet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely Ész­t­or­szág után Finn­or­szá­got is le­győzte.

Megsúgta titkát, harminc éve szerelmes a focikapitány

Megsúgta titkát, harminc éve szerelmes a focikapitány

Marco Rossi mel­lett a fe­le­sége is sze­rel­mes lett Ma­gyar­or­szágba.

Marco Rossi mel­lett a fe­le­sége is sze­rel­mes lett Ma­gyar­or­szágba.

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal.

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal, de tudja, mit nem sza­bad most csi­nálni.

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­pad­jára Marco Rossi.

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­pad­jára az ész­tek el­leni csü­tör­töki meccsen Marco Rossi.

Marco Rossi reagált, ez a terve Dzsudzsák Balázzsal

Marco Rossi reagált, ez a terve Dzsudzsák Balázzsal

Ész­t­or­szág ellen ját­szik a vá­lo­ga­tott.

Marco Rossi elő­ször hívta be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe Dzs­u­dzsák Ba­lázst.

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Bőven ma­radt tétje a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma­ra­dék két mér­kő­zé­sé­nek a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Bőven ma­radt tétje a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma­ra­dék két mér­kő­zé­sé­nek a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe, mi­u­tán Marco Rossi ve­zető edző meg­hí­vót kül­dött neki. A szur­ko­lók pedig re­a­gál­tak a hírre. Máris el­árul­juk az össze­sí­tett sza­va­za­tok be­szé­des ered­mé­nyeit.

Különleges bejelentés, Rossi így döntött Dzsudzsákról

Különleges bejelentés, Rossi így döntött Dzsudzsákról

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi.

Ke­re­tet hir­de­tett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Marco Rossi.

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Rossi eddig rendre mel­lőzte a sztárt.

Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya eddig rendre mel­lőzte Dzs­u­dzsák Ba­lázst. Most lehet, hogy ennek vége sza­kad?

Dzsudzsák visszatér? Tavasszal még erősebb lesz a válogatott

Dzsudzsák visszatér? Tavasszal még erősebb lesz a válogatott

Marco Rossi már a jö­vőre is fi­gyel.

Habár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­előre a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban vi­téz­ke­dik, Marco Rossi már a jö­vőre is fi­gyel.

Sosem találnád ki, mi a hivatalos nyelv a magyar fociválogatottnál

Sosem találnád ki, mi a hivatalos nyelv a magyar fociválogatottnál

Ez a német-ma­gyar újonc, Willi Orban nagy sze­ren­cséje! A védő már ma­golja a Him­nuszt, de...

Marco Rossi panasza, néhányan kilógnak a sorból

Marco Rossi panasza, néhányan kilógnak a sorból

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-at ját­szott Ész­t­or­szág ellen a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Az észt fő­vá­ros­ban, Tal­linn­ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-at ját­szott Ész­t­or­szág ellen a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

Ész­t­or­szág­ban ját­szik a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Változást jelentett be a magyar focikapitány

Változást jelentett be a magyar focikapitány

Egy­szer már le­győz­tük a gö­rö­gö­ket, mégis más lehet a kez­dő­csa­pat.

Egy­szer már le­győz­tük a gö­rö­gö­ket, mégis más lehet a kez­dő­csa­pat, mint az Bu­da­pes­ten volt. Rossi jó eséllyel újon­cot avat.

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

At­hén­ban lép fel a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Gö­rög­or­szágba uta­zik a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott két hét múlva Gö­rög­or­szág­ban lép fel.

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Sors­döntő meccs vár pén­te­ken a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra, amely Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Sors­döntő meccs vár pén­te­ken a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra, amely Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Csányi Sándor bevallotta, nagyot hibázott

Csányi Sándor bevallotta, nagyot hibázott

Az MLSZ el­nöke pon­to­san tudja, mit ron­tott el az el­múlt évben. Talán még nincs túl késő ja­ví­tani.

Az MLSZ el­nöke pon­to­san tudja, mit ron­tott el az el­múlt évben. Talán még nincs túl késő ja­ví­tani.

Felköszöntötték a válogatott kapitányát, ezt kapta ajándékba

Felköszöntötték a válogatott kapitányát, ezt kapta ajándékba

Ha­za­tért Finn­or­szág­ból a vá­lo­ga­tott.

Ha­za­tért Finn­or­szág­ból a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Va­sár­nap fel­kö­szön­töt­ték Marco Ros­sit.

Marco Rossi elvitte a balhét, őszintén reagált a kudarcra

Marco Rossi elvitte a balhét, őszintén reagált a kudarcra

Ve­re­ség­gel kez­dett a ma­gyar csa­pat.

Ve­re­ség­gel kez­dett a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Első győ­zel­mét aratta 2018-ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Gö­rög­or­szá­got ver­tük.

Első győ­zel­mét aratta 2018-ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Gö­rög­or­szá­got ver­tük.

Szem nem marad szárazon Marco Rossi szívhez szóló üzenetétől

Szem nem marad szárazon Marco Rossi szívhez szóló üzenetétől

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a fin­nek el­leni meccsre ké­szül.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya szív­me­len­gető üze­net­tel ve­zette fel a szom­bati meccset.

Remek előjel, bombaformában a válogatott kulcsemberei

Remek előjel, bombaformában a válogatott kulcsemberei

Jó elő­je­lek­kel várja a szom­bati, finn­or­szági Nem­ze­tek Li­gája-meccset a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

A focisták sem értik, így juthatunk ki az Eb-re

A focisták sem értik, így juthatunk ki az Eb-re

Finn­or­szág­ban kez­dünk.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban kezdi meg az új lab­da­rúgó so­ro­za­tot, a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

A ke­ret­ta­gok közül egy ember máris le­mondta a sze­rep­lést. Az olasz edző azon­nal dön­tött.

Meglepetés a válogatottnál, Marco Rossi őt kérte fel segítőnek

Meglepetés a válogatottnál, Marco Rossi őt kérte fel segítőnek

Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya hi­va­ta­lo­san is mun­kába áll.

Súlyos döntés, Dzsudzsák rossz hírt kapott a kapitánytól

Súlyos döntés, Dzsudzsák rossz hírt kapott a kapitánytól

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya pén­tek dél­előtt nyil­vá­nos­ságra hozta első ke­re­tét.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya pén­tek dél­előtt nyil­vá­nos­ságra hozta első ke­re­tét.

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Edzői papír nélkül is Gera Zoltán a legjobb választás

Edzői papír nélkül is Gera Zoltán a legjobb választás

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte Gera Zol­tánt. Az idén vissza­vo­nult lab­da­rú­gót vá­lasz­totta egyik se­gí­tő­jé­nek Marco Rossi új ma­gyar ka­pi­tány.

Búcsúzik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Búcsúzik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Utolsó mér­kő­zé­sére ké­szül Marco Rossi. Az olasz fut­ball­edző meg­ható üze­net­tel bú­csú­zik.

Utolsó mér­kő­zé­sére ké­szül Marco Rossi. Az olasz fut­ball­edző meg­ható üze­net­tel bú­csú­zik.

Új kapitány jöhet, Leekens sorsáról a vb után döntenek

Új kapitány jöhet, Leekens sorsáról a vb után döntenek

Könnyen lehet, hogy a ma­gyar vá­lo­ga­tott nem Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel vág neki a Nem­ze­tek Li­gá­já­nak.

Könnyen lehet, hogy a ma­gyar vá­lo­ga­tott nem Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel vág neki a Nem­ze­tek Li­gá­já­nak.

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

Szinte min­den jel Marco Rossi ér­ke­zé­sére utal. A német után jöhet az olasz vonal.

Elengedik, Rossi mehet a magyar válogatotthoz

Elengedik, Rossi mehet a magyar válogatotthoz

Tar­ta­nak az egyez­te­té­sek.

A hát­tér­ben fo­lya­ma­to­san tar­ta­nak az egyez­te­té­sek, az MLSZ Bernd Storck utód­ját ke­resi.

Nagy a baj, Leekens utódját már külföldön keresik

Nagy a baj, Leekens utódját már külföldön keresik

Is­me­rős em­be­rek vált­hat­ják a tel­jes cső­döt mondó belga fo­ci­ka­pi­tányt. Vajon így job­ban já­runk?

Is­me­rős em­be­rek vált­hat­ják a tel­jes cső­döt mondó belga fo­ci­ka­pi­tányt. Vajon így job­ban já­runk?

Meglepetés készül kapitányügyben: a Dárdai-vonalat választaná az MLSZ

Meglepetés készül kapitányügyben: a Dárdai-vonalat választaná az MLSZ

Ha már egy­szer be­jött egy ha­sonló húzás... Ez a páros ve­heti át Bernd Storck he­lyét a fo­ci­vá­lo­ga­tott élén.

Ezért a csapatért hagyta el a Honvédot a sikeredző

Ezért a csapatért hagyta el a Honvédot a sikeredző

Marco Rossi Sz­lo­vá­ki­á­ban foly­tatja.

Marco Rossi Sz­lo­vá­ki­á­ban foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát. Az 52 éves tré­ner a szlo­vák liga he­te­dik he­lye­zett­jé­nél vál­lalt mun­kát a Hon­vé­dot kö­ve­tően.

Marco Rossi vallott, Bernd Storck utódjaként emlegetik

Marco Rossi vallott, Bernd Storck utódjaként emlegetik

A vi­lág­baj­noki se­lej­te­zők be­fe­je­zése óta a szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­mé­lye a téma.

A vi­lág­baj­noki se­lej­te­zők be­fe­je­zése óta a szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­mé­lye a téma.

Döntött, itt folytatja a Honvéd sikeredzője

Döntött, itt folytatja a Honvéd sikeredzője

Úgy fest, el­dőlt Marco Rossi sorsa, az olasz tré­ner meg­ta­lálta új csa­pa­tát, mi­u­tán baj­noki címet nyert az NB I-ben Hon­véd­dal.

Úgy fest, el­dőlt Marco Rossi sorsa, az olasz tré­ner meg­ta­lálta új csa­pa­tát, mi­u­tán baj­noki címet nyert az NB I-ben Hon­véd­dal.

Káromkodva búcsúzott Marco Rossi

Káromkodva búcsúzott Marco Rossi

A baj­nok Hon­véd pá­lya­edzője lé­pett közbe.

A pá­lya­edzője lé­pett közbe. Kinek szól­tak a dísz­pá­holy­ban a baj­nok Bu­da­pest Hon­véd tá­vozó si­ker­ko­vá­csá­nak szi­tok­sza­vai?

Thomas Doll a Honvéd új edzője, jelentette a német sajtó

Thomas Doll a Honvéd új edzője, jelentette a német sajtó

Marco Rossi tá­vo­zott, de ki váltja?

Marco Rossi tá­vo­zása után a Fradi német ve­ze­tő­edző­jét össze­bo­ro­nál­ták a friss baj­nok­csa­pat­tal.

Könnyes búcsú, távozik a Honvéd legfontosabb embere

Könnyes búcsú, távozik a Honvéd legfontosabb embere

Marco Rossi a Ri­post in­for­má­ci­ója sze­rint ma­gyar ri­vá­lis­nál vál­lal mun­kát.

Könnyes interjú: Rossi infarktusveszélyt is vállalna a bajnoki címért

Könnyes interjú: infarktusveszélyt is vállalna Rossi a bajnoki címért

A Hon­véd edzője be­szélt ne­künk a csa­pa­tá­ról, a ter­ve­i­ről, a Fradi-plety­ká­ról, sőt a nagy­pa­pá­já­ról is.