CÍMKE: 'manikűr'

Szupernőies manikűrben hódítasz idén nyáron

Szupernőies manikűrben hódítasz idén nyáron

Me­se­szép lesz a kezed, ha ki­pró­bá­lod ezt a di­va­tot.

Itt a 2019-es nyár legújabb manikűrdivatja

Itt a 2019-es nyár legújabb manikűrdivatja

Az idei nyár nagy slá­gere a vi­rág­minta lesz. Raj­tad múlik, mi­lyen ma­ni­kűrt vá­lasz­tasz.

Eszméletlen gyönyörű a tavaszi körömdivat - nőiesség a maximumon!

Eszméletlen gyönyörű a tavaszi körömdivat - nőiesség a maximumon!

Me­se­szép ma­ni­kűr lesz a kö­vet­kező hetek leg­na­gyobb di­vatja.

Me­se­szép ma­ni­kűr lesz a kö­vet­kező hetek leg­na­gyobb di­vatja.

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

2019-ben jön az új trend: elképesztő szexi lesz a körömdivat

2019-ben jön az új trend: elképesztő szexi lesz a körömdivat

Me­g­újul és iz­gal­ma­san nőies lesz a ma­ni­kűr a kö­vet­kező he­tek­ben.

Me­g­újul és iz­gal­ma­san nőies lesz a ma­ni­kűr a kö­vet­kező he­tek­ben.

Micsoda őrület, itt a pulóver manikűr!

Micsoda őrület, itt a pulóver manikűr!

El­ké­pesztő ötlet a kö­tött pul­csis köröm.

El­ké­pesztő ötlet a kö­tött pul­csis köröm. Egyedi, de fran­cia ma­ni­kűr­rel vagy pasz­tell szí­nek­kel is kom­bi­nál­ha­tod. Fel­tű­nően já­té­kos és va­gány le­hetsz vele. Még a héten csi­nál­tasd meg!

Csupa csillogás - így festik az ünnepekre a körmüket a nők

Így festik az ünnepekre a körmüket a nők

Me­lyik lesz idén a ke­ze­den?

Fan­tasz­ti­ku­san ele­gáns, nőies, kifi­no­mult az idei ün­nepi ma­ni­kűr. Meg­hitt csa­ládi együtt­létre és céges bu­likra is vá­lasz­tot­tunk a tren­dek közül.

Az idei év legnagyobb manikűrdivatja a mandulaforma

Az idei év legnagyobb manikűrdivatja a mandulaforma

Az idei ma­ni­kűr­di­vat­ban nem a szí­nek, és a min­ták ha­tá­roz­zák meg a tren­de­ket: most a man­du­la­forma a leg­na­gyobb adu ász!

Az idei ma­ni­kűr­di­vat­ban nem a szí­nek, és a min­ták ha­tá­roz­zák meg a tren­de­ket: most a man­du­la­forma a leg­na­gyobb adu ász!

Kis híján meghalt a 69 éves énekes, sürgősségi műtétet hajtottak végre

Kis híján meghalt a 69 éves énekes, sürgősségi műtétet hajtottak végre

A sztár fi­a­tal­ko­rá­ban sok őrült­sé­get ki­pró­bált.

A sztár fi­a­tal­ko­rá­ban sok őrült­sé­get ki­pró­bált, de végül majd­nem be­le­halt egy ár­tat­lan ap­ró­ságba.

Ez a manikűr az ősz és tél legszexibb divatja - ki kell próbálnod!

Ez a manikűr az ősz és tél legszexibb divatja - ki kell próbálnod!

Lát­vá­nyos, va­gány és na­gyon dögös.

Lát­vá­nyos, va­gány és na­gyon dögös az új divat.

Gyönyörű lesz az őszi körömdivat, elképesztő ötleteket mutatunk

Gyönyörű lesz az őszi körömdivat, elképesztő ötleteket mutatunk

Har­mó­ni­á­ban az év­szak­kal ez a leg­újabb trend a ma­ni­kűr­ben. Vá­lo­gass a leg­újabb kom­bi­ná­ci­ók­ból, hasz­nálj szí­ne­ket!

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos.

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos. Csil­lo­gás, szép­ség, vissza­fo­gott ra­gyo­gás az idei trend, és még a ru­hák­ról nem is be­szé­lünk. Cso­dás ajkak, finom, nőies smink és ma­ni­kűr, mu­tat­juk, ho­gyan várd a kö­zelgő ün­ne­pe­ket.

Rövid a körmöd, így lakkozd ki és hosszabbnak tűnik

Rövid a körmöd, így lakkozd ki és hosszabbnak tűnik

A ma­ni­kűr­di­vat évről-évre meg­újul, de ter­mé­sze­te­sen akad­nak vissza­térő öt­le­tek is. Most tény­leg min­dent lehet.

A ma­ni­kűr­di­vat évről-évre meg­újul, de ter­mé­sze­te­sen akad­nak vissza­térő öt­le­tek is. Most tény­leg min­dent lehet, vál­to­za­to­sak a szí­nek és a for­mák is. De mi tör­té­nik akkor, ami­kor a rövid kör­me­i­det sze­ret­néd hosszabb­nak, szebb­nek látni? Íme a meg­ol­dás.

Íme, 2018 nyarának legszexibb divatdobása: Hódít a görög manikűr

Íme, 2018 nyarának legszexibb divatdobása: Hódít a görög manikűr

A tür­kiz­kék vib­rá­lás és a görög minta kom­bi­ná­ci­ója iga­zán nőies.

A tür­kiz­kék vib­rá­lás és a görög minta kom­bi­ná­ci­ója iga­zán nő­i­essé va­rá­zsolja a ma­ni­kűrt.

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása, nem csak fel­nőt­tek­nek! Szí­nek, for­mák, kre­a­ti­vi­tás. Ki­hagy­ha­tat­lan játék, szu­per ötlet a nya­ra­lás­hoz!

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása, nem csak fel­nőt­tek­nek! Szí­nek, for­mák, kre­a­ti­vi­tás. Ki­hagy­ha­tat­lan játék, szu­per ötlet a nya­ra­lás­hoz! Le­gyél te is újra gye­rek, mu­tat­juk a min­tá­kat!

Itt a nyár új szépségőrülete! Tarol az üvegmanikűr

Itt a nyár új szépségőrülete! Tarol az üvegmanikűr

A va­ri­á­ci­ók­nak a kép­ze­let szab ha­tárt.

Ez az új divat leg­alább olyan ér­de­kes, mint ami­lyen­nek hang­zik. Ha sze­re­ted az őrült és iz­gal­mas meg­ol­dá­so­kat ezt ér­de­mes ki­pró­bálni!

Még mindig divat az ombre, de már nem a hajukat színezik a nők

Még mindig divat az ombre, de már nem a hajukat színezik a nők

Vá­lassz neked való szín­vi­lá­got!

Dobd fel a meg­je­le­né­se­det ezzel a ma­ni­kűr­rel, még min­dig divat az ombre. Vá­lassz neked való szín­vi­lá­got.

Órákig készül az új manikűr, mégis imádják a nők

Órákig készül az új manikűr, mégis imádják a nők

A leg­több nő imádja a ro­man­ti­kát, így idén óri­ási divat lett a ró­zsás köröm. Csak az a baj vele, hogy órá­kat kell ülni a sza­lo­nok­ban érte.

A leg­több nő imádja a ro­man­ti­kát, így idén óri­ási divat lett a ró­zsás köröm. Csak az a baj vele, hogy órá­kat kell ülni a sza­lo­nok­ban azért, hogy ilyen cso­dá­la­tos vi­rá­gok ke­rül­je­nek a ke­zünkre. De meg­éri, a tü­re­lem va­ló­ban ró­zsát terem! Nézd meg a ké­pe­ken! Vá­lassz ma­gad­nak egy neked való, íz­lé­ses szép ma­ni­kűrt!

Eszméletlen dögös leszel ezekkel a szuper, nyári manikűrökkel!

Eszméletlen dögös leszel ezekkel a szuper, nyári manikűrökkel!

Meg­mu­tat­juk, mik lesz­nek idén nyá­ron a leg­di­va­to­sab­bak. Fi­gyelj!

Meg­mu­tat­juk, mik lesz­nek idén nyá­ron a leg­di­va­to­sab­bak. Fi­gyelj!

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a te­to­vá­lás. Gon­dol­tad volna, hogy nem csak a bőrre ke­rül­het minta?

Ez a manikűr tarol idén tavasszal, végre minden nő boldog lesz

Ez a manikűr tarol idén tavasszal, végre minden nő boldog lesz

Nincs, ami a mez­te­len ma­ni­kűr­nél szeb­ben emelné ki a ke­cses női kéz­fej natúr szép­sé­gét.

A francia manikűrnek vége, a csillogó gyémántköröm mindent letarolt

A francia manikűrnek vége, a csillogó gyémántköröm mindent letarolt

Fe­lejtsd el a meg­szo­kott fran­cia ma­ni­kűrt, in­kább vá­lassz ta­va­szi szí­ne­ket!