CÍMKE: 'májrák'

Megrázó hírt kaptunk: legyőzte a rák a világhírű színészt

Megrázó hírt kaptunk: legyőzte a rák a világhírű színészt

A Maffi­ó­zók és a Ca­sino sztár­ját 72 éves ko­rá­ban győzte le a ha­lá­los kór.

Káros a kromoszómákra az alkohol

Döbbenetes, mit művel a kromoszómákkal az alkohol

Egé­szen ijesztő a hely­zet...

Egy ku­ta­tás sze­rint na­gyobb pusz­tí­tást végez a szer­ve­ze­tünk­ben az al­ko­hol, mint gon­dol­tuk.

Újabb szomorú hírek Michael Bublé súlyos beteg kisfiáról

Újabb szomorú hírek Michael Bublé súlyos beteg kisfiáról

Ki­de­rült, hogy pon­to­san mi­lyen da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés­sel kény­te­len meg­küz­deni.

A sok bulizás miatt vitte el a májrák David Bowie-t

A sok bulizás miatt vitte el a májrák David Bowie-t

David Bowie egyik leg­jobb ba­rátja azt ál­lítja, hogy máj­rák vég­zett az éne­kes­sel.