CÍMKE: 'magyar labdarúgó válogatott'

Ez vár ránk, így folytatja a magyar válogatott

Ez vár ránk, így folytatja a magyar válogatott

Leg­kö­ze­lebb szep­tem­ber 5-én lép pá­lyára a nem­zeti csa­pat.

A grundon fedezték fel a magyar fociválogatott hősét

A grundon fedezték fel a magyar fociválogatott hősét

Pát­kai Má­té­nak las­san a véd­je­gyévé vál­nak a sors­döntő gólok.

Ki ez a lány? Neki ajándékozta a mezét Szoboszlai Dominik

Ki ez a lány? Neki ajándékozta a mezét Szoboszlai Dominik

Szo­bosz­lai Do­mi­nik ismét kez­dő­ként ka­pott sze­re­pet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik ismét kez­dő­ként ka­pott sze­re­pet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest Eu­rópa-baj­noki-se­lej­te­zőn.

Újabb lépés az Európa-bajnokság felé, ismét nyert a magyar válogatott

Újabb lépés az Európa-bajnokság felé, ismét nyert a magyar válogatott

Fon­tos három pon­tot szer­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Azer­baj­dzsán­ban. Hat pont­tal áll a nem­zeti csa­pat.

Orbán Viktor levelet írt a legendás kapusnak

Korzó Étterem Velenceevelet írt a legendás kapusnak

Ki­rály Gábor má­jus­ban vo­nult vissza.

A ko­rábbi 108-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott há­lóőr, Ki­rály Gábor nem­ré­gi­ben je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát. Orbán Vik­tor gra­tu­lált a pá­lya­fu­tá­sá­hoz.

Rossz hírt kapott Marco Rossi, nem számíthat a középpályásra

Rossz hírt kapott Marco Rossi, a szövetségi kapitány nem számíthat a középpályásra

Zsó­tér Donát ki­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­té­ből.

Zsó­tér Donát, az Új­pest kö­zép­pá­lyása ki­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Azer­baj­dzsán és Wales el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szülő ke­re­té­ből. Íme az ok!

Óriási az érdeklődés, elkapkodták a jegyeket a budapesti eseményre

Óriási az érdeklődés, elkapkodták a jegyeket a budapesti eseményre

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 11-én Wa­lest fo­gadja.

Min­den be­lépő el­kelt.

Megható pillanat, Dzsudzsák Balázs elsírta magát a győzelmet követően

Megható pillanat, Dzsudzsák Balázs elsírta magát a győzelmet követően

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal győzte le a vb-ezüst­ér­mes Hor­vát­or­szá­got. Dzs­u­dzsák el­ér­zé­ke­nyült.

Világszenzáció Budapesten, a magyar válogatott legyőzte Horvátországot

Világszenzáció Budapesten, a magyar válogatott legyőzte Horvátországot

A ma­gyar vá­lo­ga­tott hát­rány­ból fel­állva győzte le az Eb-se­lej­te­zőn Hor­vát­or­szá­got.

Hihetetlen, ez fogadta Dzsudzsák Balázst a horvátok legyőzése után

Hihetetlen, ez fogadta Dzsudzsák Balázst a horvátok legyőzése után

A 32 éves já­té­kos te­le­fon­ját el­árasz­tot­ták az üze­ne­tek.

A hor­vá­tok el­leni 2-1-es siker al­kal­má­val a 100. vá­lo­ga­tott­sá­gát ün­neplő 32 éves já­té­kos te­le­fon­ját el­árasz­tot­ták az üze­ne­tek.

Mészöly Kálmán a helyszínen szurkolhat a magyar válogatottnak

Mészöly Kálmán a helyszínen szurkolhat a magyar válogatottnak

Mé­szöly Géza jó hí­rek­ről szá­molt be édes­apja ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban.

Mé­szöly Géza jó hí­rek­ről szá­molt be édes­apja ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban, együtt szo­rít­hat­nak a Gro­u­pama Aré­ná­ban a vá­lo­ga­tott­nak.

Döntöttek a szurkolók, ennyi szerepet adnának Dzsudzsák Balázsnak

Döntöttek a szurkolók, ennyi szerepet adnának Dzsudzsák Balázsnak

A szlo­vá­kok és a hor­vá­tok ellen ját­szik a vá­lo­ga­tott.

A szlo­vá­kok és a hor­vá­tok ellen ját­szik a vá­lo­ga­tott.

Egy hónapja nem focizott, mi legyen Dzsudzsák Balázzsal?

Egy hónapja nem focizott, mi legyen Dzsudzsák Balázzsal?

Feb­ruár 22-én ját­szott utol­jára.

Feb­ruár 22-én ját­szott utol­jára tét­mér­kő­zé­sen a 32 éves szélső. Se­gít­sé­gére lehet a vá­lo­ga­tott­nak a szlo­vá­kok és a hor­vá­tok ellen?

Elképesztő az érdeklődés a budapesti esemény iránt

Fontos bejelentés, elképesztő az érdeklődés a budapesti esemény iránt

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 24-én a Gro­u­pama Aré­ná­ban fo­gadja Hor­vát­or­szá­got.

Az NB II-ben találtuk meg Dárdai Pál felfedezettjét

Az NB II-ben találtuk meg Dárdai Pál felfedezettjét

Nyír­egy­há­zán fo­ci­zik Forró Gyula.

Forró Gyula Dár­dai Pál ka­pi­tá­nyi idő­szaka alatt rob­bant be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba. A ko­rábbi új­pesti védő azóta nem sze­re­pelt a nem­zeti csa­pat­ban.

Megszólalt Marco Rossi, így látja a magyar válogatott esélyeit

Megszólalt Marco Rossi, így látja a magyar válogatott esélyeit

A ma­gyar vá­lo­ga­tott a hor­vát, a walesi, a szlo­vák és az azeri csa­pat­tal ke­rült egy cso­portba.

Meglepő, visszatérne a magyar válogatottba a rutinos focista

Meglepő, visszatérne a magyar válogatottba a rutinos focista

Va­dócz Krisz­tián, a hong­kongi Kit­chee kö­zép­pá­lyása au­gusz­tus végén hagyta ott a Hon­vé­dot.

Újra fel­húzná a cí­me­res mezt.

Kiosztottuk Marco Rossi bizonyítványát, van miben fejlődnie

Kiosztottuk Marco Rossi bizonyítványát, van miben fejlődnie

Rossi köz­meg­elé­ge­désre tel­je­sí­tett.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Marco Rossi köz­meg­elé­ge­désre tel­je­sí­tett a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Veszélyes számok, van mit javítania a magyar válogatottnak

Veszélyes számok, van mit javítania a magyar válogatottnak

Az azeriek ellen hi­bát­lan a mér­leg.

Ki­sor­sol­ták a 2020-as Eb-se­lej­te­ző­cso­por­to­kat, van aki ellen hi­bát­lan a vá­lo­ga­tott mér­lege.

Megtörtént a sorsolás, a foci-vb sztárjai érkeznek Budapestre

Megtörtént a sorsolás, a foci-vb sztárjai érkeznek Budapestre

Dub­lin­ban ki­sor­sol­ták a 2020-as lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság se­lej­te­ző­cso­port­jait.

Dub­lin­ban ki­sor­sol­ták a 2020-as lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság se­lej­te­ző­cso­port­jait.

Nem hiszed el, mit tesz Gulácsi Péter a válogatottban kapott pénzével

Nem hiszed el, mit tesz Gulácsi Péter a válogatottban kapott pénzével

Min­den fél évben egy-egy ala­pít­ványt fog se­gí­teni a klasszis há­lóőr.

Min­den fél évben egy-egy ala­pít­ványt fog se­gí­teni a nem­zeti csa­pat és a Le­ip­zig klasszis há­lóőre.

Jó hírt kaptak a magyar fociszurkolók, ennek mindenki örülhet

Jó hírt kaptak a magyar fociszurkolók, ennek mindenki örülhet

Gu­lá­csi Péter az ész­tek ellen ví­ru­sos gyo­mor­ron­tás miatt nem áll­ha­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pu­já­ban.

Marco Rossinak üzent a mellőzött magyar focista

Marco Rossinak üzent a mellőzött magyar focista

Szen­zá­ciós for­má­ban ját­szik.

Vida Kri­stop­her szen­zá­ciós for­má­ban ját­szik a szlo­vák baj­nok­ság­ban, a ma­gyar vá­lo­ga­tott meg­hívó azon­ban még várat ma­gára.

Marco Rossi elárulta, ez vár Dzsudzsák Balázsra a finnek ellen

Marco Rossi elárulta, ez vár Dzsudzsák Balázsra a finnek ellen

Az ész­tek ellen cse­re­ként ju­tott szó­hoz Dzs­u­dzsák Ba­lázs, a fin­nek ellen vi­szont már a kez­dő­csa­patba je­löl­heti Marco Rossi.

Az ész­tek ellen cse­re­ként ju­tott szó­hoz Dzs­u­dzsák Ba­lázs, a fin­nek ellen vi­szont már a kez­dő­csa­patba je­löl­heti Marco Rossi.

Marco Rossi reagált, ez a terve Dzsudzsák Balázzsal

Marco Rossi reagált, ez a terve Dzsudzsák Balázzsal

Marco Rossi elő­ször hívta be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe Dzs­u­dzsák Ba­lázst.

Marco Rossi elő­ször hívta be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe Dzs­u­dzsák Ba­lázst.

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve hang­zott el elő­ször "Az éjjel soha nem érhet véget" című slá­ger a ma­gyar szur­ko­lók­tól.

Rossi elárulta, Dzsudzsák ezért nem került be a válogatott keretébe

Rossi elárulta, Dzsudzsák ezért nem került be a válogatott keretébe

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak to­vább kell vár­nia a kö­vet­kező vá­lo­ga­tott mér­kő­zé­sére.

Van még remény az Eb-re, ebben bízhatnak a magyar fociszurkolók

Van még remény az Eb-re, ebben bízhatnak a magyar fociszurkolók

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-as dön­tet­lent ját­szott Ész­t­or­szág­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-as dön­tet­lent ját­szott Ész­t­or­szág­ban a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Marco Rossi ne­gye­dik ta­lál­ko­zója volt ez a nem­zeti csa­pat élén, és már ebben a rövid idő­szak­ban sok po­zi­tí­vu­mot lehet fel­fe­dezni.

Kiderült, ez volt a baj a magyar fociválogatott korábbi kapitányával

Kiderült, ez volt a baj a magyar fociválogatott korábbi kapitányával

Nagy Ádám mind­össze 45 per­cet ját­szott Le­ekens irá­nyí­tása alatt.

Nagy Ádám mind­össze 45 per­cet ját­szott Georges Le­ekens irá­nyí­tása alatt a nem­zeti csa­pat­ban.

Nagyszerű hírt kapott a magyar labdarúgó-válogatott

Nagyszerű hírt kapott a magyar labdarúgó-válogatott

A gö­rö­gök el­leni siker elő­re­lé­pést ho­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak. A vi­lág­rang­lista tör­té­ne­té­ben elő­ször van holt­ver­seny az élen.

A gö­rö­gök el­leni siker elő­re­lé­pést ho­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak. A vi­lág­rang­lista élén holt­ver­seny van.

Csányi Sándor bevallotta, nagyot hibázott

Csányi Sándor bevallotta, nagyot hibázott

Az MLSZ el­nöke pon­to­san tudja, mit ron­tott el az el­múlt évben. Talán még nincs túl késő ja­ví­tani.

Súlyos kritika, Dzsudzsák most nincs azon a szinten

Súlyos kritika, Dzsudzsák most nincs azon a szinten

Marco Rossi ke­re­tet hir­de­tett.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Marco Rossi Dzs­u­dzsák Ba­lázs mel­lő­zé­sé­ről be­szélt.

Súlyos döntés, Dzsudzsák rossz hírt kapott a kapitánytól

Súlyos döntés, Dzsudzsák rossz hírt kapott a kapitánytól

Marco Rossi nem szá­mít Dzs­u­dzsákra.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya pén­tek dél­előtt nyil­vá­nos­ságra hozta első ke­re­tét.

Kikeltek Nikolics ellen, gyalázzák a döntése miatt

Kikeltek Nikolics ellen, gyalázzák a döntése miatt

Le­mondta a vá­lo­ga­tott­sá­got.

Ni­ko­lics Ne­manja, a Chi­cago Fire csa­tára úgy dön­tött, a jö­vő­ben nem lép pá­lyára a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Meglepetés a válogatottnál, Marco Rossi őt kérte fel segítőnek

Meglepetés a válogatottnál, Marco Rossi őt kérte fel segítőnek

Marco Rossi hi­va­ta­lo­san is mun­kába áll.

Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya hi­va­ta­lo­san is mun­kába áll.

Meglepő, Dzsudzsák Balázsék jó hírt kaptak

Meglepő, Dzsudzsák Balázsék jó hírt kaptak

Ja­ví­tot­tak a mi­e­ink.

A jú­ni­usi ta­lál­ko­zók előtt ja­ví­tot­tak a mi­e­ink. Már­ci­us­ban mind­két fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sét el­ve­szí­tette a nem­zeti csa­pat a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Hoppá, új állással szemez Georges Leekens

Hoppá, új állással szemez Georges Leekens

Kü­lö­nös hír fu­tott be.

Kü­lö­nös hír fu­tott be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­ról.

Vége, lemondta a válogatottságot a magyar sztárfocista

Vége, lemondta a válogatottságot a magyar sztárfocista

Sú­lyos dön­tést ho­zott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára, Ni­ko­lics Ne­manja.

Sú­lyos dön­tést ho­zott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára, Ni­ko­lics Ne­manja.

Meglepő, újra német edzője lehet a magyar fociválogatottnak?

Meglepő, újra német edzője lehet a magyar fociválogatottnak?

A belga Georges Le­ekens két ve­re­ség­gel kez­dett a nem­zeti csa­pat kis­pad­ján.

A belga Georges Le­ekens irá­nyí­tá­sá­val a ka­za­hok­tól és a skó­tok­tól is ki­ka­pott a nem­zeti csa­pat.

Dühösen utazott vissza Amerikába a magyar válogatott focista

Dühösen utazott vissza Amerikába a magyar válogatott focista

A vá­lo­ga­tot­tól rossz­ked­vűen tá­vozó Ni­ko­lics áp­ri­lis 1-jén már baj­no­kit ját­szik az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Rossz hírt kaptak a Manchester United magyar szurkolói

Rossz hírt kaptak a Manchester United magyar szurkolói

Könnyebb dol­guk lesz a mi­e­ink­nek.

Könnyebb dolga lesz a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak. McTo­mi­nay 2018-ban nagy sze­re­pet kap az MU-ban José Mo­u­rin­hó­tól. Pén­te­ken még ját­szott Costa Rica ellen.

Újra boldog a magyar válogatott focista, ez az oka

Újra boldog a magyar válogatott focista, ez az oka

Ismét edzés­ben Ni­ko­lics. Az előző évad­ban gól­ki­rály volt az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ismét edzés­ben Ni­ko­lics. A Port­land ellen lép­het pá­lyára leg­kö­ze­lebb. Az előző évad­ban gól­ki­rály volt az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a magyar válogatott

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a magyar válogatott

Csu­pán ti­zen­ket­ten ma­rad­tak. Ez a szám egy éven belül há­rom­mal csök­kent.

Csu­pán ti­zen­ket­ten ma­rad­tak Eu­ró­pá­ban. Ez a szám egy éven belül há­rom­mal csök­kent.

Ezek a fiatalok menthetik meg a magyar focit

Ezek a fiatalok menthetik meg a magyar focit

Fö­lé­nye­sen nyert az U21-es csa­pat.

To­vábbra is ve­ret­len a lab­da­rúgó Eb-se­lej­te­ző­kön az ez­út­tal Cip­rust 4-0-ra le­győző ma­gyar U21-es vá­lo­ga­tott. Le­ekens is kint volt a mér­kő­zé­sen.

Kiakadt az apuka, amiért a fia nem került be a magyar válogatottba

Kiakadt az apuka, amiért a fia nem került be a magyar válogatottba

A cip­rusi APEOL já­té­ko­sá­val nem szá­mol Le­ekens. Eddig hat­szor sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Meglepő vallomás, Dzsudzsák szerint elfogyott a türelem

Meglepő vallomás, Dzsudzsák szerint elfogyott a türelem

A nem­zeti csa­pat kínos, 3-2-es ve­re­sé­get szen­ve­dett Ka­zahsz­tán­tól. Ked­den Skó­cia ellen ja­vít­hat a vá­lo­ga­tott.

A nem­zeti csa­pat kínos, 3-2-es ve­re­sé­get szen­ve­dett Ka­zahsz­tán­tól. Ked­den Skó­cia ellen ja­vít­hat a vá­lo­ga­tott.

Erre Böde sem számított, teljesülhet a Fradi-csatár vágya

Erre Böde sem számított, teljesülhet a Fradi-csatár vágya

A gö­rö­gök ellen 4-3-as ve­re­ség al­kal­má­val volt leg­utóbb a kez­dő­csa­pat tagja. So­ro­zat­ban ne­gye­dik baj­no­ki­ján szer­zett gólt a Fradi sztárja.

A gö­rö­gök ellen 4-3-as ve­re­ség al­kal­má­val volt leg­utóbb a kez­dő­csa­pat tagja. So­ro­zat­ban ne­gye­dik baj­no­ki­ján szer­zett gólt a Fradi sztárja.

Micsoda? Leekens erre a hírre kelhetett fel

Micsoda? Leekens erre a hírre kelhetett fel

Már­cius 23-án Ka­zahsz­tánt fo­gadja a Le­ekens-csa­pat, négy nap­pal ké­sőbb pedig Skó­cia lá­to­gat Bu­da­pestre. Ron­tott a nem­zeti csa­pat.

Már­cius 23-án Ka­zahsz­tánt fo­gadja a Le­ekens-csa­pat, négy nap­pal ké­sőbb pedig Skó­cia lá­to­gat Bu­da­pestre. Ron­tott a nem­zeti csa­pat.

Komoly döntés, meggondolta magát a Fradi focistája

Komoly döntés, meggondolta magát a Fradi focistája

Le­ekens 37 fős ke­re­tet hir­de­tett.

Georges Le­ekens 37 fős ke­re­tet hir­de­tett. Már­cius 16-án szű­kíti a név­sort a belga ka­pi­tány. Ka­zahsz­tán és Skó­cia ellen ké­szül a vá­lo­ga­tott.

Meglepő vallomás, Leekens a Barcelonáról álmodik

Meglepő vallomás, Leekens a Barcelonáról álmodik

Ennek örülne iga­zán a belga.

Ennek örülne iga­zán a belga ve­ze­tő­edző. Már­cius 23-án Ka­zahsz­tán ellen ját­szik a vá­lo­ga­tott, négy nap­pal ké­sőbb pedig Skó­ci­á­val.

Komoly gond, emiatt bukhatja a magyar válogatottságot az NB I sztárja

Komoly gond, emiatt bukhatja a magyar válogatottságot az NB I sztárja

A nyár­tól a len­gyel baj­nok­ság­ban foly­tatja a szélső. 2013-ban szer­ző­dött Ma­gyar­or­szágra.

Durva, így állnak Dzsudzsákék a világranglistán a luxemburgi égés után

Durva, így állnak Dzsudzsákék a világranglistán a luxemburgi égés után

Fon­tos volt a Costa Rica el­leni si­ke­res év­záró. Az élen nincs vál­to­zás, to­vábbra is Né­met­or­szág vezet Bra­zí­lia előtt.

Nagy pénzt kértek az elküldött magyar válogatott focistáért

Nagy pénzt kértek az elküldött magyar válogatott focistáért

Honfi­társa is lesz a ke­ret­ben a szél­ső­nek. Len­gyel­or­szág után a hor­vát baj­nok­ság­ban pró­bál sze­ren­csét.

Honfi­társa is lesz a ke­ret­ben. Len­gyel­or­szág után a hor­vát baj­nok­ság­ban pró­bál sze­ren­csét.

Megdöbbentő összeg, az MLSZ ennyit fizetett a szövetségi kapitányoknak

Megdöbbentő összeg, az MLSZ ennyit fizetett a szövetségi kapitányoknak

Nem jár­tak rosszul a vá­lo­ga­tott élén dol­gozó szak­ve­ze­tők. Bernd Storck tartja a re­kor­dot, Dár­dai havi 5 mil­liót ka­pott.

Eldőlt, ekkor debütál Leekens a magyar válogatott kispadján

Eldőlt, ekkor debütál Leekens a magyar válogatott kispadján

Ha­ma­ro­san be­mu­tat­koz­hat.

A belga tré­ner négy mér­kő­zés idő­pont­ját is el­árulta. A vá­lo­ga­tott­nak sűrű lesz a jövő évi prog­ramja. Le­ekens ok­tó­ber óta ve­zeti a csa­pa­tot.

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

A si­ke­res Eb-sze­rep­lés óta Dzs­u­dzsák Ba­lázs egy­szer sem nyúj­tott ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Az Eb-sze­rep­lés óta Dzs­u­dzsák Ba­lázs egy­szer sem nyúj­tott ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt a vá­lo­ga­tott­ban.

Mi a véleményed a magyar válogatott új kapitányáról? Szavazz!

Mi a véleményed a magyar válogatott új kapitányáról? Szavazz!

Az MLSZ Georges Le­ekenst ne­vezte ki szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak. Sze­rin­ted jó dön­tés volt?

Az MLSZ Georges Le­ekenst ne­vezte ki szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak. Sze­rin­ted jó dön­tés volt?

Elismerő szavakat kapott Nagy Ádám

Elismerő szavakat kapott Nagy Ádám

A pá­lyára vissza­térve csa­pata leg­jobb já­té­kosa lett.

A pá­lyára vissza­térve csa­pata leg­jobb já­té­kosa lett.

Meghátrált az MLSZ, milliókat fizet a szurkolóknak

Meghátrált az MLSZ, milliókat fizet a szurkolóknak

Mégis lesz ma­gyar tábor a meccsen?

Mégis lesz ma­gyar tábor a Lu­xem­burg-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen?

Te kit választanál a magyar válogatott élére? Szavazz!

Te kit választanál a magyar válogatott élére? Szavazz!

Hogy dön­tet­nél az MLSZ he­lyé­ben? Négy kül­földi és egy ma­gyar név ke­rült be eddig a pak­liba.

Hogy dön­tet­nél az MLSZ he­lyé­ben? Négy kül­földi és egy ma­gyar név ke­rült be eddig a pak­liba. Ru­ti­nos olasz vagy NB I-es szak­ve­zető?

Szomorú döntés, beintettek a szurkolók a válogatottnak

Szomorú döntés, beintettek a szurkolók a válogatottnak

A Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­sé­get to­vábbra sem ér­dek­lik az anyagi kárt szen­ve­dett szur­ko­lók.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­sé­get to­vábbra sem ér­dek­lik az anyagi kárt szen­ve­dett szur­ko­lók.

Felháborodtak a szurkolók az MLSZ döntésén

Felháborodtak a szurkolók az MLSZ döntésén

Szur­ko­ló­kat ho­zott bajba a Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség.

Bernd Storck remek hírt kapott a sorsáról döntő értekezlet előtt

Bernd Storck remek hírt kapott a sorsáról döntő értekezlet előtt

Ja­ví­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Ja­ví­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Sokat ért a Fe­röer el­leni siker a nem­zeti csa­pat szá­mára. A német ka­pi­tány sor­sá­ról ked­den dönt az MLSZ.

Nikolics ezzel üzent Storcknak

Nikolics ezzel üzent Storcknak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban való sze­rep­lés to­vábbra is kér­dé­ses marad az MLS já­té­ko­sá­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban való sze­rep­lés to­vábbra is kér­dé­ses marad az MLS já­té­ko­sá­nak.

Ők döntenek Bernd Storck sorsáról

Ők döntenek Bernd Storck sorsáról

A vb-se­lej­tező óta még min­dig nagy kér­dé­ses Bernd Storck ál­lása.

A vb-se­lej­tező óta még min­dig nagy kér­dé­ses Bernd Storck ál­lása.

Válogatott játékos marasztalná Storckot

Válogatott játékos marasztalná Storckot

Min­denki me­nesz­tené Storc­kot, van, aki to­vábbra is bízik a mun­ká­já­ban.

Min­denki me­nesz­tené Storc­kot, van, aki to­vábbra is bízik a mun­ká­já­ban.

Kemény bírálat, Storck nézzen magába

Kemény bírálat, Storck nézzen magába

Ke­mény meg­tá­madta a ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Ke­mény Dénes sú­lyos sza­vak­kal tá­madta a lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Menjen Storck? Így reagáltak a válogatott játékosok

Menjen Storck? Így reagáltak a válogatott játékosok

Szur­ko­lói kér­dé­sekre vá­la­szol­tak a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai a vb bukás után.

Nem áll ki Storck mellett a válogatott alapembere

Nem áll ki Storck mellett a válogatott alapembere

Hiába nyert Ma­gyar­or­szág Fe­röer ellen, a szur­ko­lók fel­lá­zad­tak.

Ezért nem lett Dárdai Pál a Bayern München edzője

Ezért nem lett Dárdai Pál a Bayern München edzője

A ma­gyar szur­ko­lók ked­venc mes­tere jól érzi magát a Bun­des­li­gá­ban, nem ter­vezi a ha­za­jö­ve­te­lét.

A ma­gyar szur­ko­lók ked­venc mes­tere jól érzi magát a Bun­des­li­gá­ban, nem ter­vezi a ha­za­jö­ve­te­lét.

Munkába áll a sztáredző? Ő lehet Storck utódja

Munkába áll a sztáredző? Ő lehet Storck utódja

A szur­ko­lók Dár­dai Pált akar­ják, he­lyette a Vi­deo­ton egy­kori tré­nere, Sousa lehet a meg­ol­dás.

Megbotránkoztató szurkolótábor fogadta a magyar válogatottat

Megbotránkoztató szurkolótábor fogadta a magyar válogatottat

Hiába nyer­tek Fe­röer ellen, nem tet­ték zsebre a ma­gyar já­té­ko­sok, amit kap­tak.

Döbbenetes adat, ez Bernd Storck jövője

Döbbenetes adat, ez Bernd Storck jövője

A német szak­em­ber sokat kí­sér­le­te­zett a se­lej­te­zők során. A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sen ket­ten is de­bü­tál­tak a nem­zeti csa­pat­ban. Nem si­ke­rült fel­épí­teni a jövő vá­lo­ga­tott­ját.

A német szak­em­ber sokat kí­sér­le­te­zett a se­lej­te­zők során. A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sen ket­ten is de­bü­tál­tak a nem­zeti csa­pat­ban. Nem si­ke­rült fel­épí­teni a jövő vá­lo­ga­tott­ját.

Dzsudzsákot nem engedik beszélni a válogatott problémáiról

Dzsudzsákot nem engedik beszélni a válogatott problémáiról

Ha­tal­mas baj van a vá­lo­ga­tott­nál. A csa­pat­ka­pi­tány be­szélne, de nem lehet

Ha­tal­mas baj van a vá­lo­ga­tott­nál. A vissza­térő csa­pat­ka­pi­tány be­szélne, de mér­kő­zés előtt nem lehet.

Gondban Storck, Dzsudzsák után újabb emberét veszítheti el a válogatott

Gondban Storck, Dzsudzsák után újabb emberét veszítheti el a válogatott

Nem lesz egy­szerű dol­gunk Svájc ellen. Az el­til­tott Dzs­u­dzsák mel­lett a Vasas vé­dője is hi­á­nyoz­hat.

Tovább zuhant a magyar válogatott, itt áll most a világranglistán

Tovább zuhant a magyar válogatott, itt áll most a világranglistán

Három he­lyet ron­tot­tak a mi­e­ink. Né­met­or­szág ve­zeti a vi­lág­rang­lis­tát, Por­tu­gá­lia már a har­ma­dik.

Örömhír: újra pályán a magyar válogatott labdarúgó

Örömhír: újra pályán a magyar válogatott labdarúgó

Rég várt öröm­hír­rel lepte meg a szur­ko­ló­kat Sza­lai Ádám. Nagy elő­re­lé­pés kö­vet­ke­zett be a sé­rült csa­tár ál­la­po­tá­ban.

Rég várt öröm­hír­rel lepte meg a szur­ko­ló­kat Sza­lai Ádám. Nagy elő­re­lé­pés kö­vet­ke­zett be a sé­rült csa­tár ál­la­po­tá­ban.

Roham a belépőkért, ennyien kíváncsiak Dzsudzsákékra

Roham a belépőkért, ennyien kíváncsiak Dzsudzsákékra

Nem árt si­et­nie annak, aki élő­ben akarja látni a nem­zeti csa­pa­tot.

Nem árt si­et­nie annak, aki élő­ben akarja látni a nem­zeti csa­pa­tot.

Komoly kritikát kapott Bernd Storck, hiba volt maradnia

Komoly kritikát kapott Bernd Storck, hiba volt maradnia

Storck ke­zé­ben túl sok a fel­adat.

Storck ke­zé­ben túl sok fel­adat össz­pon­to­sul. A szö­vet­ség ré­szé­ről hiba volt a német ka­pi­tány ma­ra­dása az An­dorra el­leni bla­mát kö­ve­tően.

Váratlan átigazolás, ebben az országban folytatja a magyar Eb-hős

Váratlan átigazolás, ebben az országban folytatja a magyar Eb-hős

Tá­vo­zott Fran­cia­or­szág­ból a védő. Iz­ra­el­ben foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát a ma­gyar vá­lo­ga­tott egyik Eb-hőse.

Storck nem lehet nyugodt, ez vár rá októberben

Storck nem lehet nyugodt, ez vár rá októberben

A Storck-csa­pat három pon­tot szer­zett a leg­utóbbi két se­lej­te­zőn. Ok­tó­ber­ben el­dől­het a ka­pi­tány sorsa.

A Storck-csa­pat három pon­tot szer­zett a leg­utóbbi két se­lej­te­zőn. Ok­tó­ber­ben el­dől­het a ka­pi­tány sorsa a hát­ra­lévő két se­lej­te­zőn. A cso­port har­ma­dik helye a cél.