CÍMKE: 'magyar gárda'

A kamudiplomás Volner tulajdonosa a Magyar Gárda Kft.-nek

A kamudiplomás Volner tulajdonosa a Magyar Gárda Kft.-nek

Fe­let­tébb ér­de­kes dolog de­rült ki a nép­pár­to­sodó Job­bik frak­ció­ve­ze­tő­jé­nek va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ból...

Kitálalt Usztics Mátyás barátja: Titokban temették el a színészt!

Kitálalt Usztics Mátyás barátja: Titokban temették el a színészt!

Csa­ládja tel­jes hír­zár­la­tot ren­delt el. Sem a ra­jon­gók, sem a ba­rá­tok nem tud­tak el­bú­csúzni tőle.