CÍMKE: 'm2 petőfi tv'

Izgalmas egyéniség ült be Dallos Bogi nappalijába!

Izgalmas egyéniség ült be Dallos Bogi nappalijába!

A mű­sor­ve­zető ismét nap­pa­li­jába in­vi­tálta egyik ked­ven­cün­ket, ez nem je­lent­het mást, mint egy újabb iz­gal­mas 7kor­ná­lam adást az M2 Pe­tőfi Tv mű­so­rán.

Elképesztő, mire készül Pál Dénes

Elképesztő, mire készül Pál Dénes

De­cem­ber 17-én áll szín­padra.

A 2017-es ad­venti kon­cert­so­ro­zat ál­lo­má­sain belül har­ma­dik al­ka­lom­mal ad ün­nepi kon­cer­tet a MOM Kul­tu­rá­lis Köz­pont­ban.

Boggieval szárnyal tovább az Akusztik

Boggieval szárnyal tovább az Akusztik

Az Akusz­tik har­ma­dik adá­sá­nak fel­lé­pője Bog­gie.

Az Akusz­tik har­ma­dik adá­sá­nak fel­lé­pője Bog­gie és ze­ne­kara.

Nem hiszed el, kivel bulizott forró hangulatban Palvin Barbi

Nem hiszed el, kivel bulizott forró hangulatban Palvin Barbi

A világ egyik leg­ke­re­set­tebb mo­dellje el­ug­rott a VOLT Fesz­ti­válra, ahol...

Ez igen: Arany Jánost idézték meg
a VOLT-on

Ez igen: Arany Jánost idézték meg a VOLT-on

Hogy be lehet-e csem­pészni egy fesz­ti­vál szín­pa­dára a magas köl­té­sze­tet?