CÍMKE: 'm1-es autópálya'

Most kaptuk: Szirénázva rohantak az M1-eshez, felborult egy lószállító

Most kaptuk: Szirénázva rohantak az M1-eshez, felborult egy lószállító

Tor­ló­dásra kell szá­mí­tani az M1-es au­tó­pá­lya fő­vá­ros­ból ki­ve­zető sza­ka­szán.

Horrorbaleset az M1-esen: Vádat emeltek a román sofőr ellen

Horrorbaleset az M1-esen: Vádat emeltek a román sofőr ellen

A kocsi jobb első ülé­sen utazó utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

FRISS HÍREK

Megérkeztek az első fotók a hajnali tragédiáról, romok az autópályán

Megérkeztek az első fotók a hajnali tragédiáról, romok az autópályán

A tö­meg­bal­eset­ben ket­ten éle­tü­ket vesz­tet­ték.

A tö­meg­bal­eset­ben ket­ten éle­tü­ket vesz­tet­ték, töb­ben pedig könnyeb­ben meg­sé­rül­tek az M1-esen.

Helyszíni fotók jöttek az M1-esen történt kettős tragédiáról

Helyszíni fotók jöttek az M1-esen történt kettős tragédiáról

Ször­nyű bal­eset tör­tént va­sár­nap az M1-es au­tó­pá­lya győri sza­ka­szán, két ember is éle­tét vesz­tette.

Ször­nyű bal­eset tör­tént va­sár­nap az M1-es au­tó­pá­lya győri sza­ka­szán, két ember is éle­tét vesz­tette.

Szörnyű tragédia az M1-es autópályán, azonnal meghaltak az áldozatok

Szörnyű tragédia az M1-es autópályán, azonnal meghaltak az áldozatok

Ket­ten éle­tü­ket vesz­tet­ték, egy ember meg­sé­rült.

Ket­ten éle­tü­ket vesz­tet­ték, egy ember meg­sé­rült.

Mindkét irányba megbénult az M1-es, tömegszerencsétlenség történt

Mindkét irányba megbénult az M1-es, tömegszerencsétlenség történt

Elő­ször négy, majd három autó üt­kö­zött egy­más­sal rövid időn belül az M1-es au­tó­pá­lyán.

Fotók érkeztek az M1-esen történt éjszakai buszbaleset helyszínéről

Fotók érkeztek az M1-esen történt éjszakai buszbaleset helyszínéről

Egy au­tó­busz és egy fe­nyő­fá­kat szál­lító ka­mion ka­ram­bo­lo­zott.

Egy au­tó­busz és egy fe­nyő­fá­kat szál­lító ka­mion ka­ram­bo­lo­zott. A busz a pálya menti árokba bo­rult.

Szörnyű baleset, 32 utassal borult fel egy busz a magyar autópályán

Szörnyű baleset, 32 utassal borult fel egy busz a magyar autópályán

Ka­mion és busz üt­kö­zött hétfő haj­nal­ban az au­tó­pá­lyán.

Ka­mion és busz üt­kö­zött hétfő haj­nal­ban az au­tó­pá­lyán. Töb­ben is meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben. A Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem szá­mos tűz­ol­tó­egy­sé­get a hely­színre ve­zé­nyelt. A hely­szí­ne­lés ide­jére tel­jes út­zá­rat ren­del­tek el.

Rendőrök bukkantak a komáromi szökött lányokra, veszélyben voltak

Rendőrök bukkantak a komáromi szökött lányokra, veszélyben voltak

A két kis­lány éppen az M1-es au­tó­pá­lya egyik cso­mó­pont­já­ban sé­tált.

A két kis­lány éppen az M1-es au­tó­pá­lya egyik cso­mó­pont­já­ban sé­tált.

Dráma az M1-esen, helyszíni fotót kaptunk a kamionbalesetről

Dráma az M1-esen, helyszíni fotót kaptunk a kamionbalesetről

Egy ka­mion haj­tott le az út­test­ről, mi­u­tán vé­let­le­nül ká­tyúba haj­tott.

Megbénult a forgalom, több órát kell állni a dugóban

Megbénult a forgalom, több órát kell állni a dugóban

Hét ki­lo­mé­te­res tor­ló­dás ala­kult ki.

Hét ki­lo­mé­te­res tor­ló­dás ala­kult ki az M1-es au­tó­pá­lyán.

Hatalmas dugók várhatók az utakon, itt lesznek felújítások hétfőtől

Hatalmas dugók várhatók az utakon, itt lesznek felújítások hétfőtől

Az M1-en foly­ta­tód­nak a fel­újí­tá­sok, sok he­lyen for­ga­lom­kor­lá­to­zás lesz.

Az M1-en foly­ta­tód­nak a fel­újí­tá­sok, sok he­lyen ezért for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani.

Borzalmas tragédia történt az M1-esen, megrázó képek érkeztek

Borzalmas tragédia történt az M1-esen, megrázó képek érkeztek

Apa és kisfia álló au­tó­jába ro­hant egy ka­mion az M1-esen.

Apa és kisfia álló au­tó­jába ro­hant egy ka­mion az M1-esen.

Teljes az útzár az M1-es autópályán, 10 kilométeres a dugó

Teljes az útzár az M1-es autópályán, 10 kilométeres a dugó

Az Auszt­ria felé ve­zető ol­da­lon, Nagy­szent­já­nos tér­sé­gé­ben tel­jes út­le­zá­rás van ér­vény­ben.

Az Auszt­ria felé ve­zető ol­da­lon, Nagy­szent­já­nos tér­sé­gé­ben tel­jes út­le­zá­rás van ér­vény­ben.

Bedugultak a magyar autópályák, több kilométeres torlódások vannak

Bedugultak a magyar autópályák, több kilométeres torlódások alakultak ki

Pén­te­ken több he­lyen is bal­eset miatt tor­ló­dik a for­ga­lom. Az M5-ös és M3-as au­tó­pá­lyá­kon több ki­lo­mé­te­res a dugó.

Borzalmas fotók az M1-es autópályán történt tömegkarambolról

Borzalmas fotók az M1-es autópályán történt tömegkarambolról

Szinte egy idő­ben, egy­más­tól pár száz mé­terre üt­köz­tek az autók, hár­man meg is sé­rül­tek a szom­bati bal­eset­ben.

Borzalmas baleset az M1-en: szörnyethaltak az utasok

Borzalmas baleset az M1-en: szörnyethaltak az utasok

Meg­pör­dí­tette a sza­lag­kor­lát a sza­bály­ta­la­nul szá­guldó gép­ko­csit, majd a jármű fej­jel le­felé csa­pó­dott az árokba.

Ne csodáld, ha hosszabb ideig utazol, mert baleset történt az M1-esen

Ne csodáld, ha hosszabb ideig utazol, mert baleset történt az M1-esen

Egy ka­mion ka­pott lángra haj­nal­ban. A tűz­ol­tók fél­pá­lyás le­zá­rás mel­lett dol­goz­nak. Még az utat is fel kell ta­ka­rí­tani.

Éles lőszerek borították be az M1-es autópályát!

Éles lőszerek borították be az M1-es autópályát!

Egy lő­sze­re­ket szál­lító kis­te­her­autó csa­pó­dott az árokba, ra­ko­má­nya az út­testre te­rü­letre szó­ró­dott.

Egy lő­sze­re­ket szál­lító kis­te­her­autó csa­pó­dott az árokba, ra­ko­má­nya az út­testre te­rü­letre szó­ró­dott.

Budapest felé tartó migránsokat fogtak a rendőrök az M1-esen!

Budapest felé tartó migránsokat fogtak a rendőrök az M1-esen!

Hét fi­a­talt kap­tak el szerda éjjel.

Nem tudta iga­zolni magát az a hét mig­ráns, akik az M1-es au­tó­pá­lyán sé­tál­tak Bu­da­pest felé szerda éjjel. A rend­őrök át­ad­ták őket a BÁH mun­ka­tár­sa­i­nak.

Fekete hétvége: 6-an haltak meg az ország útjain

Fekete hétvége: 6-an haltak meg az ország útjain

Egy­mást érik a tra­gi­kus bal­ese­tek.

Egy­mást érik a tra­gi­kus bal­ese­tek ha­zánk­ban feb­ruár utolsó hét­vé­gé­jén. Szom­bat éjjel három ha­lá­los ka­ram­bol is tör­tént az or­szág út­jain.

A legszigorúbb határellenőrzés Hegyeshalomnál

A legszigorúbb határellenőrzés Hegyeshalomnál

Ismét el­len­őr­zik az au­tó­so­kat az oszt­rák ha­tó­sá­gok a He­gyes­ha­lom - Nic­kels­dorf ha­tár­át­ke­lési pont­nál.

Ismét el­len­őr­zik az au­tó­so­kat az oszt­rák ha­tó­sá­gok a He­gyes­ha­lom - Nic­kels­dorf ha­tár­át­ke­lési pont­nál.