CÍMKE: 'luxusvilla'

Aranyélet rajongó vagy és van fölös 500 milliód? Akkor hajrá!

Aranyélet rajongó vagy és van fölös 500 milliód? Akkor hajrá!

Ha már lát­tad a so­ro­zat har­ma­dik éva­dát, tudod hová ju­tott a fő­sze­replő csa­lád...

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Úgy tűnik, a há­zas­pár vég­leg meg­vá­lik me­se­szép sió­foki ott­ho­ná­tól. A ház több hir­de­tési por­tálra is fel­ke­rült.

Úgy tűnik, a há­zas­pár vég­leg meg­vá­lik me­se­szép sió­foki ott­ho­ná­tól. A ház több hir­de­tési por­tálra is fel­ke­rült a na­pok­ban.

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Nettó öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve tö­rök­bá­linti lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Sok pletyka kelt szárnyra a hazai sztár­pár ve­len­cei lu­xus­vil­lá­já­nak el­adá­sá­val kap­cso­lat­ban. Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Ilyen a balatoni luxus egymilliárdért!

Ilyen a balatoni luxus egymilliárdért!

Nem kell si­etni, mert az ára fo­lya­ma­to­san csök­ken!

Nem kell si­etni, mert az ára fo­lya­ma­to­san csök­ken! Egye­lőre csak né­ze­gesd, dön­teni ráérsz ké­sőbb is!

Eladnák Kordáék feje fölül mesés villájukat!

Eladnák Kordáék feje fölül mesés villájukat!

Ta­valy még meg­hir­det­ték Gyuri bá­csiék, de most már ma­radni akar­nak!

Eladó Brangelina villája, tényleg válik az amerikai álompár?

Eladó Brangelina villája, tényleg válik az amerikai álompár?

An­gel­ina Jolie és Brad Pitt árulja a New Or­leans-i vi­tyil­ló­ját. Lehet, hogy tény­leg válni ké­szül­nek?

An­gel­ina Jolie és Brad Pitt árulja a New Or­leans-i vi­tyil­ló­ját. Lehet, hogy tény­leg válni ké­szül­nek?