CÍMKE: 'lőszerek'

Videó a TEK akciójáról, így rohanták le a Nógrád megyei települést

Videó a TEK akciójáról, így rohanták le a Nógrád megyei települést

A ha­tó­ság szer­dán fo­gott el egy szan­dai férfit, aki il­le­gá­lis fegy­ver­rak­tá­rat üze­mel­te­tett az ott­ho­ná­ban.

Kitört a pánik a karácsonyi vásáron

Kitört a pánik a karácsonyi vásáron

Több száz rendőr ro­hant le va­sár­nap egy par­ko­ló­há­zat.

Több száz rendőr ro­hant le va­sár­nap egy par­ko­ló­há­zat az egyik ber­lini ka­rá­cso­nyi vásár kö­ze­lé­ben, mi­u­tán egy férfi nagy mennyi­ségű lő­szert ta­lált az au­tója mel­lett.

Sokkoló látvány: Itt találták meg az eltűnt 22 éves Natáliát

Sokkoló látvány: Itt találták meg az eltűnt 22 éves Natáliát

Le­ro­han­tak egy csa­ládi házat.

Rend­őrök ro­han­tak le egy csa­ládi házat, ahol egy férfi fogva tar­totta volt ba­rát­nő­jét. A raz­zia során azon­ban mást is ta­lál­tak!