CÍMKE: 'lopott'

1,5 milliárdot nyert két munkanélküli a lottón, mégsem fizetik ki őket

1,5 milliárdot nyert két munkanélküli a lottón, mégsem fizetik ki őket

A két jó­ba­rát meg­nyerte a fő­nye­re­ményt, de a pén­zük fo­lyó­sí­tá­sát meg­ta­gad­ták.

FRISS HÍREK

Ezt nem gondoltuk volna, itt találták meg a húsz éve ellopott Picasso-festményt

Ezt nem gondoltuk volna, itt találták meg a húsz éve ellopott Picasso-festményt

Drog és fegy­ver­üz­le­tek­ben hasz­nál­ták biz­to­sí­ték­ként a fest­ményt...

Drog és fegy­ver­üz­le­tek­ben hasz­nál­ták biz­to­sí­ték­ként a fest­ményt...

Durván ráfázik, aki lopott slágerrel indult A Dalban - ez a büntetése!

Durván ráfázik, aki lopott slágerrel indult A Dalban - ez a büntetése!

Lo­pás­sal vá­dol­ják A Dal 2019 egyik dön­tő­sét!

Lo­pás­sal vá­dol­ják A Dal 2019 egyik dön­tő­sét! Az elő­adó nevét még tit­kol­ják.

Sokkal könnyebben Európába juthatnak a terroristák

Sokkal könnyebben Európába juthatnak a terroristák

Lo­pott út­le­vél­lel üz­le­tel­nek.

Vi­rág­zik a lo­pott út­le­vél-ke­res­ke­de­lem, a bűn­ban­dák több ezres ve­vő­kö­ré­ben nem­csak mig­rán­sok, hanem ter­ro­ris­ták is van­nak.

Kilencezer forintot lopott a hajléktalan, börtönnel felel érte

Kilencezer forintot lopott, börtönnel felel érte

Az ügyész­ség gyor­sí­tott el­já­rás­ban két nap alatt ál­lí­tott bí­ró­ság elé egy haj­lék­ta­lan férfit.

Lopott bankkártyával vásárolgatott Sopronban - Fotó!

Lopott bankkártyával vásárolgatott Sopronban - Fotó!

Csak a be­vá­sárló köz­pont ka­me­ráit nem vette fi­gye­lembe. Most a rend­őr­ség ke­resi.

Huszonkét év után kapta vissza ellopott autóját

Huszonkét év után kapta vissza ellopott autóját

Az ame­ri­kai férfi au­tó­ját hu­szon­két éve lop­ták el a háza elől, a na­pok­ban hív­ták, hogy meg­ta­lál­ták az 1988-as Toyo­tá­ját.