CÍMKE: 'liu shaolin sándor'

Exkluzív fotó, megmutatta apukáját Liu Shaolin Sándor

Exkluzív fotó, megmutatta apukáját Liu Shaolin Sándor

Az olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyázó Kü­lön­le­ges tár­sa­ság­ban je­lent meg.

Eltűntek a közös képek, szakított a magyar álompár

Eltűntek a közös képek, szakított a magyar álompár

A spor­toló és az éne­kesnő kap­cso­lata nem tar­tott so­káig. Leg­alábbis, ha hinni lehet a fo­tók­nak.

Orbán Viktor: kettőnknek van egy olimpiai aranya, nem kevés -videó

Orbán Viktor: kettőnknek van egy olimpiai aranya, nem kevés -videó

Itt a leg­újabb videó a mi­nisz­ter­el­nök­től, té­vé­mű­sor­ról is szó esik benne.

Itt a leg­újabb videó a mi­nisz­ter­el­nök­től, té­vé­mű­sor­ról is szó esik benne.

Orbán Viktor Kínában szelfizett egy magyar olimpiai bajnokkal

Orbán Viktor Kínában szelfizett egy magyar olimpiai bajnokkal

Nincs élőbb jel­képe a ma­gyar-kínai kap­cso­la­tok­nak, mint ez a szelfi.

Nincs élőbb jel­képe a ma­gyar-kínai kap­cso­la­tok­nak, mint ez a szelfi.

Olimpiai bajnokok jöhetnek a Fradiba, szerdán minden kiderül

Olimpiai bajnokok jöhetnek a Fradiba, szerdán minden kiderül

A klub saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mu­tatja be az új iga­zo­lá­so­kat. Ez nagy dur­ra­nás lehet.

Testvérpárbaj? Liu Shaoang így küzdött a fivérével

Testvérpárbaj? Liu Shaoang így küzdött a fivérével

To­tá­lis ma­gyar siker az Eb-n.

To­tá­lis si­kert ho­zott a Liu test­vé­rek pár­baja szom­ba­ton a hol­lan­diai Dord­recht­ben zajló rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lya Eb-n.

Történelmi magyar diadal, erre még nem volt példa

Történelmi magyar diadal, erre még nem volt példa

Re­me­kel­tek a Liu test­vé­rek.

A Liu test­vé­rek olyan si­kert arat­tak szom­ba­ton, amire még nem volt példa.

Pikáns videó, élő adásban intett be a magyar sztárnak volt szerelme

Pikáns videó, élő adásban intett be a magyar sztárnak volt szerelme

Elise Ch­ris­tie leg­fel­jebb ön­ma­gát mi­nő­sí­tette pro­duk­ci­ó­já­val.

Elise Ch­ris­tie leg­fel­jebb ön­ma­gát mi­nő­sí­tette pro­duk­ci­ó­já­val.

Parádés siker, kettős magyar győzelem az Eb-n

Parádés siker, kettős magyar győzelem az Eb-n

Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang szen­zá­ciós tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang szen­zá­ciós tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Ilyen karácsonyuk még sosem volt az olimpiai hősöknek

Ilyen karácsonyuk még sosem volt az olimpiai hősöknek

Az arany­ér­mes Liu-test­vé­rek ket­tő­vel több csa­lád­tag­nak ve­het­nek aján­dé­kot.

Elfogytak a szavak, szenzációs dolgot tett Liu Shaolin Sándor

Elfogytak a szavak, szenzációs dolgot tett Liu Shaolin Sándor

Úgy tűnik, az olim­piai baj­nok klasszis for­mája egy csep­pet sem rom­lott feb­ruár óta.

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Na­gyot néz­het­tek a tu­ris­ták a hol­land vá­ros­ban, ami­kor meg­lát­ták a vá­lo­ga­tott tag­jait.

Na­gyot néz­het­tek a tu­ris­ták a hol­land vá­ros­ban, ami­kor meg­lát­ták a vá­lo­ga­tott tag­jait.

Világsztárral erősödhet tovább az év magyar csapata

Világsztárral erősödhet tovább az év magyar csapata

Nagy el­len­fél­ből csa­pat­társ lesz. Már Ma­gyar­or­szá­gon ké­szül a vá­lo­ga­tot­tunkba vágyó neves spor­toló.

Nagy el­len­fél­ből csa­pat­társ lesz. Már Ma­gyar­or­szá­gon ké­szül a vá­lo­ga­tot­tunkba vágyó neves spor­toló.

Szomorú szavak, szakított szerelmével az olimpiai bajnok magyar sztár

Szomorú szavak, szakított szerelmével az olimpiai bajnok magyar sztár

Kap­cso­la­tuk nem bírta el a tá­vol­sá­got, bé­ké­ben vál­tak el.

Kap­cso­la­tuk nem bírta el a tá­vol­sá­got, bé­ké­ben vál­tak el.

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba.

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba az arany­ér­mes fiúk ma­mája. Sza­bi­nát még a döntő meg­né­zé­sé­től is el­til­tot­ták az or­vo­sai.

Rég ünnepeltek ennyire magyar csapatot Budapesten

Rég ünnepeltek ennyire magyar csapatot Budapesten

Nagy tap­sot kap­tak a spor­to­lók.

Tör­té­nete első arany­ér­mét sze­rezte Ma­gyar­or­szág a téli olim­pi­á­kon. Nagy tap­sot kap­tak a spor­to­lók a Gya­korló Jég­csar­nok­ban.

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den.

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben a pjong­csangi téli olim­pián.

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket.

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket. Tör­té­nelmi si­kert ara­tott a váltó. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Négy imádni való fiú, nekik köszönhetjük a csodát

Négy imádni való fiú, nekik köszönhetjük a csodát

94 évet vár­tunk erre...

Hi­he­tet­len: Ma­gyar­or­szág 94 évet várt az első téli olim­piai arany­ér­mére. De ki az a négy fi­a­tal srác, aki­kért az or­szág jog­gal ra­jong?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin szerelme

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin szerelme

Elise Ch­ris­tie arany­esé­lyes volt a szá­má­ban, de zo­kogva tá­vo­zott. Ma­gyar ked­vese is alig tudta meg­vi­gasz­talni.

Elise Ch­ris­tie arany­esé­lyes volt a szá­má­ban, de zo­kogva tá­vo­zott. Ma­gyar ked­vese is alig tudta meg­vi­gasz­talni.

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Dön­tő­ben volt ér­de­kelt.

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Két magyar érmet jósolnak a téli olimpián

Két magyar érmet jósolnak a téli olimpián

Eddig hat érmet sze­rez­tünk.

A téli olim­piák tör­té­ne­té­ben a ma­gya­rok eddig össze­sen hat érmet sze­rez­tek.

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Liu Sha­o­lin Sán­dor és test­vére, Sha­o­ang is ér­de­kelt volt a pjong­csangi téli olim­pia keddi nap­ján.

Liu Sha­o­lin Sán­dor és test­vére, Sha­o­ang is ér­de­kelt volt a pjong­csangi téli olim­pia keddi nap­ján.

Gyurta Dániel történelmi tettre készül

Gyurta Dániel történelmi tettre készül

A téli olim­pián sze­re­pel­het.

Az olim­piai baj­nok mell­úszó fon­tos sze­re­pet kap­hat a feb­ru­ár­ban kez­dődő téli olim­pián, ahol sokak sze­rint érem­esé­lye­sek a ma­gya­rok.

Buli van, így mulat világbajnokunk a vizes vb-n

Buli van, így mulat világbajnokunk a vizes vb-n

Lázba hozta a ví­zi­lab­da­meccs...

Lázba hozta a ví­zi­lab­da­meccs vi­lág­baj­no­kun­kat, aki táncra per­dült a le­lá­tón.

Saját anyja tette tönkre világbajnokunk ereklyéjét

Családi dráma, saját anyja tette tönkre világbajnokunk ereklyéjét

Ennek el­le­nére sincs harag.

Ennek el­le­nére sem tud ha­ra­gudni az anyu­ká­jára nagy­szerű spor­to­lónk. Va­laki azzal biz­tatta, hogy úgyis sze­rez ma­gá­nak másik érmet.