CÍMKE: 'liu shaolin sándor'

Testvérpárbaj? Liu Shaoang így küzdött a fivérével

Testvérpárbaj? Liu Shaoang így küzdött a fivérével

To­tá­lis si­kert ho­zott a Liu test­vé­rek pár­baja szom­ba­ton a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lya Eb-n.

To­tá­lis si­kert ho­zott a Liu test­vé­rek pár­baja szom­ba­ton a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lya Eb-n.

Történelmi magyar diadal, erre még nem volt példa

Történelmi magyar diadal, erre még nem volt példa

A Liu test­vé­rek olyan si­kert arat­tak szom­ba­ton, amire még nem volt példa.

A Liu test­vé­rek olyan si­kert arat­tak szom­ba­ton, amire még nem volt példa.

Parádés siker, kettős magyar győzelem az Eb-n

Parádés siker, kettős magyar győzelem az Eb-n

Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang szen­zá­ciós tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang szen­zá­ciós tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Na­gyot néz­het­tek a tu­ris­ták a hol­land vá­ros­ban, ami­kor meg­lát­ták a vá­lo­ga­tott tag­jait.

Ilyen karácsonyuk még sosem volt az olimpiai hősöknek

Ilyen karácsonyuk még sosem volt az olimpiai hősöknek

Az arany­ér­mes Liu-test­vé­rek ket­tő­vel több csa­lád­tag­nak ve­het­nek aján­dé­kot.

Az arany­ér­mes Liu-test­vé­rek ket­tő­vel több csa­lád­tag­nak ve­het­nek aján­dé­kot.

Világsztárral erősödhet tovább az év magyar csapata

Világsztárral erősödhet tovább az év magyar csapata

Nagy el­len­fél­ből csa­pat­társ lesz.

Nagy el­len­fél­ből csa­pat­társ lesz. Már Ma­gyar­or­szá­gon ké­szül a vá­lo­ga­tot­tunkba vágyó neves spor­toló.

Elfogytak a szavak, szenzációs dolgot tett Liu Shaolin Sándor

Elfogytak a szavak, szenzációs dolgot tett Liu Shaolin Sándor

Úgy tűnik, az olim­piai baj­nok klasszis for­mája egy csep­pet sem rom­lott feb­ruár óta.

Úgy tűnik, az olim­piai baj­nok klasszis for­mája egy csep­pet sem rom­lott feb­ruár óta.

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba az arany­ér­mes fiúk ma­mája. Or­vo­sai még a döntő meg­né­zé­sé­től is el­til­tot­ták.

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba az arany­ér­mes fiúk ma­mája. Or­vo­sai még a döntő meg­né­zé­sé­től is el­til­tot­ták.

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

Rég ünnepeltek ennyire magyar csapatot Budapesten

Rég ünnepeltek ennyire magyar csapatot Budapesten

Tör­té­nete első arany­ér­mét sze­rezte Ma­gyar­or­szág a téli olim­pi­á­kon. Nagy tap­sot kap­tak a spor­to­lók.

Tör­té­nete első arany­ér­mét sze­rezte Ma­gyar­or­szág a téli olim­pi­á­kon. Nagy tap­sot kap­tak a spor­to­lók.

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Ennyi pénzt kapnak fejenként a magyar váltó tagjai a téli olimpiai aranyért

Pén­te­ken kap­ják meg a fé­nye­sen csil­logó ér­me­ket. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Pén­te­ken, dél körül, ka­me­rák és ri­por­te­rek ke­reszt­tü­zé­ben kap­ják meg spor­to­ló­ink a fé­nye­sen csil­logó el­is­me­ré­se­ket. A téli olim­piák tör­té­ne­té­ben Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rezte meg a jégen pa­rá­dé­san tel­je­sítő né­gyes.

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den.

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben a pjong­csangi téli olim­pián.

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin Sándor szerelme

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin szerelme

Elise Ch­ris­tie arany­esé­lyes volt a szá­má­ban, de zo­kogva tá­vo­zott. Ma­gyar ked­vese is alig tudta meg­vi­gasz­talni a skót spor­to­ló­nőt.

Gyurta Dániel történelmi tettre készül

Gyurta Dániel történelmi tettre készül

A téli olim­pián sze­re­pel­het.

Az olim­piai baj­nok mell­úszó fon­tos sze­re­pet kap­hat a feb­ru­ár­ban kez­dődő téli olim­pián, ahol sokak sze­rint érem­esé­lye­sek a ma­gya­rok.

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Liu Sha­o­lin Sán­dor és test­vére, Sha­o­ang is ér­de­kelt volt a pjong­csangi téli olim­pia keddi nap­ján.

Liu Sha­o­lin Sán­dor és test­vére, Sha­o­ang is ér­de­kelt volt a pjong­csangi téli olim­pia keddi nap­ján.

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Dön­tő­ben volt ér­de­kelt.

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Két magyar érmet jósolnak a téli olimpián

Két magyar érmet jósolnak a téli olimpián

Eddig hat érmet sze­rez­tünk.

A téli olim­piák tör­té­ne­té­ben a ma­gya­rok eddig össze­sen hat érmet sze­rez­tek.

Buli van, így mulat világbajnokunk a vizes vb-n

Buli van, így mulat világbajnokunk a vizes vb-n

Lázba hozta a ví­zi­lab­da­meccs vi­lág­baj­no­kun­kat, aki táncra per­dült a le­lá­tón. Győ­zel­met ün­ne­pelt.

Lázba hozta a ví­zi­lab­da­meccs vi­lág­baj­no­kun­kat, aki táncra per­dült a le­lá­tón. Győ­zel­met ün­ne­pelt.