CÍMKE: 'liu shaoang'

Olimpiai bajnokok jöhetnek a Fradiba, szerdán minden kiderül

Olimpiai bajnokok jöhetnek a Fradiba, szerdán minden kiderül

A klub saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mu­tatja be az új iga­zo­lá­so­kat. Ez nagy dur­ra­nás lehet.

Történelmi magyar diadal, erre még nem volt példa

Történelmi magyar diadal, erre még nem volt példa

A Liu test­vé­rek olyan si­kert arat­tak szom­ba­ton, amire még nem volt példa.

A Liu test­vé­rek olyan si­kert arat­tak szom­ba­ton, amire még nem volt példa.

Parádés siker, kettős magyar győzelem az Eb-n

Parádés siker, kettős magyar győzelem az Eb-n

Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang szen­zá­ciós tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang szen­zá­ciós tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Na­gyot néz­het­tek a tu­ris­ták a hol­land vá­ros­ban, ami­kor meg­lát­ták a vá­lo­ga­tott tag­jait.

Na­gyot néz­het­tek a tu­ris­ták a hol­land vá­ros­ban, ami­kor meg­lát­ták a vá­lo­ga­tott tag­jait.

Ilyen karácsonyuk még sosem volt az olimpiai hősöknek

Ilyen karácsonyuk még sosem volt az olimpiai hősöknek

Az arany­ér­mes Liu-test­vé­rek ket­tő­vel több csa­lád­tag­nak ve­het­nek aján­dé­kot.

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket.

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket. Tör­té­nelmi si­kert ara­tott a váltó. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba az arany­ér­mes fiúk ma­mája. Or­vo­sai még a döntő meg­né­zé­sé­től is el­til­tot­ták.

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba a téli olim­pia arany­ér­mes fi­ú­i­nak, Liu Sha­o­lin Sán­dor­nak és Liu Sha­o­ang­nak a ma­mája. Or­vo­sai még a döntő meg­né­zé­sé­től is el­til­tot­ták a csi­nos kis­ma­mát, Sza­bi­nát, aki ál­la­po­tá­ról és hir­te­len kór­házba ke­rü­lé­sé­ről egy­aránt nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben.

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Liu Sha­o­lin Sán­dor és test­vére, Sha­o­ang is ér­de­kelt volt a pjong­csangi téli olim­pia keddi nap­ján.

Két magyar érmet jósolnak a téli olimpián

Két magyar érmet jósolnak a téli olimpián

A téli olim­piák tör­té­ne­té­ben a ma­gya­rok eddig össze­sen hat érmet sze­rez­tek.