CÍMKE: 'liget budapest'

A világ legjobbjai közé került a Liget Budapest Projekt fejlesztése

A világ legjobbjai közé került a Liget Budapest Projekt fejlesztése

Eu­rópa leg­jobb köz­épü­lete lett a Liget Bu­da­pest Pro­jekt ré­sze­ként meg­va­ló­suló új Nép­rajzi Mú­zeum.

Megmutatjuk, hogy áll a Liget Budapest Projekt!

Megmutatjuk, hogy áll a Liget Budapest Projekt!

Lát­ha­tod, ho­gyan újul meg a Liget!

Nézz be a Szép­mű­vé­sze­tibe, az Olof Palme Házba, nézd meg, mi­lyen lesz a mo­dern sport­köz­pont, a Vakok kertje, hogy áll az új Nép­rajzi Mú­zeum!

Tekintsék meg elsőként a Román Csarnokot!

Tekintsék meg elsőként a Román Csarnokot!

Het­ven év után elő­ször lép­het­nek be lá­to­ga­tók a Szép­mű­vé­szeti Mú­zeum Román Csar­no­kába, amely a Liget Bu­da­pest Pro­jekt ke­re­té­ben nyerte vissza ere­deti pom­pá­ját!