CÍMKE: 'lekvár'

Életed lekvárja lesz, idén így tedd el a bodzát

Életed lekvárja lesz, idén így tedd el a bodzát

Is­teni lek­vár­re­cep­tet mu­ta­tunk, de ki­vé­te­le­sen nem a bodza bo­gyója kapja a fő­sze­re­pet!

Döbbenet az utcán: ezt művelték egymással a meztelen nők

Döbbenet az utcán: ezt művelték egymással a meztelen nők

A já­ró­ke­lők­nek le­esett az álluk, ami­kor meg­lát­ták, mi tör­té­nik a padon...

FRISS HÍREK

Ezt a trükköt dobd be a konyhába, így lesz mennyei a baracklekvár

Ezt a trükköt dobd be a konyhába, így lesz mennyei a baracklekvár

A nagyi lek­várja fan­tasz­ti­kus, de most mégis va­lami új­don­sá­got mu­ta­tunk!

A nagyi lek­várja fan­tasz­ti­kus, de most mégis va­lami új­don­sá­got mu­ta­tunk! Szu­pe­r­egész­sé­ges !

Ingyen adja az erdő a gyümölcsöt: Életed csúcslekvárját készítheted el!

Ingyen adja az erdő a gyümölcsöt: Életed csúcslekvárját készítheted el!

Ér­de­mes ki­mon­dot­tan sze­der­gyűj­tés miatt ki­rán­dulni egy na­gyot. Mu­tat­juk, miért!

Dúsan terem az erdei fe­kete sze­der, ros­ka­doz­nak a bok­rok a ren­ge­teg gyü­mölcs­től. Ér­de­mes ki­mon­dot­tan sze­der­gyűj­tés miatt ki­rán­dulni egy na­gyot. Mu­tat­juk, miért!

Óriási ötlet! Ezért használj lekvárfőzéshez műanyag flakont

Óriási ötlet! Ezért használj lekvárfőzéshez műanyag flakont

Itt a nyár, a friss gyü­möl­csök, és a lek­vár­fő­zés ideje. Min­dig jól jön egy remek ötlet, hogy játék le­gyen a munka a kony­há­ban!

Karácsonyi csodalekvár: készíts egy üveg szeretetet ajándékba

Karácsonyi csodalekvár: készíts egy üveg szeretetet ajándékba

Ka­rá­csony­kor sze­re­ted saját magad ké­szí­teni az aján­dé­ko­kat, de idén úgy érzed, ki­fogy­tál az öl­te­tek­ből?

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Po­koli jó ötlet ér­ke­zett Orosz­or­szág­ból! Fo­gad­junk, soha nem ju­tott volna eszedbe össze­há­za­sí­tani a tököt a cit­rom­mal! Főleg nem egy lek­vár­ban.

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Mennyei ízek, cukor nélkül: Megújult és isteni lett az eperlekvár

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Nincs párja a há­zi­lag el­tett eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom gyü­mölcs­lek­vá­rod lesz, mint még soha! Nagy­anyá­ink ide­jé­ben még fele-fele arány­ban hasz­nál­ták a gyü­möl­csöt és a cuk­rot a re­cep­tek.

Megújult a szilvalekvár, kényelmesen készül: süsd tepsiben!

Megújult a szilvalekvár, kényelmesen készül: süsd tepsiben!

A ma­gyar há­zi­asszony meg­mu­tatja, hogy nem kell hosszú órá­kon ke­resz­tül a tűz­hely mel­lett áll­nod, a jó szil­va­lek­vár­hoz!

Csúcslekvár sárgabarackból: készítsd cukor nélkül, levendulával!

Csúcslekvár sárgabarackból: cukor nélkül, levendulával!

A nyár tö­ké­le­tes lek­vár­já­nak re­cept­jét ne ke­resd to­vább! Szu­per gyü­möl­csös zamat, ma­xi­mum íz, SEMMI hoz­zá­adott cukor!

Szőlőből lekvár: Őszi csemege ínyenceknek!

Szőlőből lekvár: Őszi csemege ínyenceknek!

Ke­rül­het üvegbe szőlő úgy is, hogy nem bor, hanem is­teni sző­lő­lek­vár ké­szül be­lőle. Pró­báld ki, mert na­gyon finom!

Ke­rül­het üvegbe szőlő úgy is, hogy nem bor, hanem is­teni sző­lő­lek­vár ké­szül be­lőle. Pró­báld ki, mert na­gyon finom!

Itt a június diétás csúcslekvárja: cseresznye és chia

Itt a június diétás csúcslekvárja: cseresznye és chia együtt

Ehhez a cu­kor­men­tes fi­nom­ság­hoz mind­össze három hoz­zá­va­lót kell be­sze­rez­ned és csak 15 perce lesz szük­sé­ged. Jól hang­zik, nem igaz?

Ehhez a cu­kor­men­tes fi­nom­ság­hoz mind­össze három hoz­zá­va­lót kell be­sze­rez­ned és csak 15 perce lesz szük­sé­ged. Jól hang­zik, nem igaz?

Mennyei zérócukros ananászlekvár 10 perc alatt

Mennyei zérócukros ananászlekvár 10 perc alatt

Itt a leg­újabb null­ka­ló­riás őrü­let

Itt a leg­újabb null­ka­ló­riás őrü­let, amit pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hetsz, egész­sé­ges, vi­ta­min­dús és na­gyon finom

Bosszantóan gyorsan megy tönkre a kivi? Ki ne dobd, mutatjuk, mire jó!

Bosszantóan gyorsan megy tönkre a kivi? Ki ne dobd, mutatjuk, mire jó!

Ezzel a rém egy­szerű trük­kel soha többé nem kell ki­dob­nod a meg­szottyadt ki­vi­ket.

6 bombatipp, és csodálatos lesz a sárgabarack lekvár!

6 bombatipp, és csodálatos lesz a sárgabarack lekvár!

Mu­tat­juk a lek­vár kü­lön­le­ges­sé­ge­ket!

A sár­ga­ba­rack iga­zán jó alap a kí­sér­le­te­zés­hez, sok­fé­le­kép­pen bo­lon­dít­ha­tod. Mu­tat­juk a lek­vár kü­lön­le­ges­sé­ge­ket!

Lekvárt főzni cukor nélkül is lehet

Lekvárt főzni cukor nélkül is lehet

Finom és egész­sé­ges lek­vár egy­sze­rűen.

Év­ti­ze­de­kig él­tünk abban a tév­hit­ben, hogy lek­vá­ro­kat, kom­pó­to­kat el­tenni csak cu­kor­ral lehet. Cukor nél­kül is finom és egész­sé­ges!

Zöld dióból csodacsemege

Zöld dióból csodacsemege!
Most kell kipróbálnod!

Iga­zán kü­lön­le­ges lek­várt, be­főt­tet és li­kőrt ké­szít­hetsz be­lőle!

Rej­tett tit­kait tárja fel előt­ted is a zöld dió, ha egy kis időt szánsz rá. Iga­zán kü­lön­le­ges lek­várt, be­főt­tet és li­kőrt ké­szít­hetsz be­lőle!

Lekvárfőzés és lakástűz Hajdúéknál

Lekvárfőzés és lakástűz Hajdú Péteréknél

El­lent­mon­dá­sos be­jegy­zé­sek­kel szórta meg a netet a Hajdú há­zas­pár.

El­lent­mon­dá­sos be­jegy­zé­sek­kel szórta meg a netet teg­nap a Hajdú há­zas­pár. Mi meg csak kap­kod­juk a fe­jün­ket, hogy mi tör­tén­he­tett...

9 csoda bodzából

9 csoda bodzából

Min­den­hol nyí­lik a bodza, de cso­dás ízét saj­nos csak rövid ideig él­vez­het­jük, mert hamar vége a sze­zon­nak. Most hasz­náld ki a le­he­tő­sé­get, és a friss vi­rág­ból ké­szítsd el eze­ket a káp­rá­za­to­san egy­szerű fi­nom­sá­go­kat.

Min­den­hol nyí­lik a bodza, de saj­nos csak rövid ideig él­vez­het­jük, mert hamar vége a sze­zon­nak. Most hasz­náld ki a le­he­tő­sé­get, és a friss vi­rág­ból ké­szítsd el eze­ket a káp­rá­za­to­san egy­szerű fi­nom­sá­go­kat.