CÍMKE: 'leicester city'

Virágok és könnyek, Vilmos és Katalin együtt gyászol az angol várossal

Virágok és könnyek, Vilmos és Katalin együtt gyászol az angol várossal

A her­ceg és neje le­rótta ke­gye­le­tét Le­i­ces­ter­ben.

Meg­ható lá­to­ga­tásra ke­rült sor Le­i­ces­ter­ben. Vil­mos her­ceg és neje, Ka­ta­lin le­rótta ke­gye­le­tét a he­li­kop­ter-bal­eset­ben el­huny­tak em­léke, így a Le­i­ces­ter City fo­ci­csa­pat éle­tét vesz­tett tu­laj­do­nosa, Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rabha előtt.

Összecsaptak, üvegekkel dobálták a rendőröket

Összecsaptak, üvegekkel dobálták a rendőröket

Szá­mí­tani le­he­tett a bal­héra...

Szá­mí­tani le­he­tett a bal­héra, saj­nos sú­lyos in­ci­dens­sel ért véget a szer­dai nap.

Belehalt szörnyű balesetébe az imádott focitulajdonos

Megerősítették: belehalt szörnyű balesetébe az imádott focitulajdonos

Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rab­há­val együtt öten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket a Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett tör­tént he­li­kop­ter­bal­eset­ben.

Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rab­há­val együtt öten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket a Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett tör­tént he­li­kop­ter­bal­eset­ben.

Ganxsta Zolee ezt várja kedvenc csapatától

Ganxsta Zolee ezt várja kedvenc csapatától

Rázós ment vár az At­lé­tico Mad­ridra.

Rázós ment vár Ganxsta Zolee ked­venc csa­pa­tára, az At­lé­tico Mad­ridra. A spa­nyol gárda szer­dán a Le­i­ces­ter Cityt fo­gadja.

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

Hi­va­ta­los in­for­má­ció nincs, de szinte bi­zo­nyos, hogy a Le­i­ces­ter tu­laj­do­nosa nem élte túl a he­li­kop­ter-bal­ese­tet.

Hi­va­ta­los in­for­má­ció nincs, de szinte bi­zo­nyos, hogy a Le­i­ces­ter tu­laj­do­nosa nem élte túl a he­li­kop­ter-bal­ese­tet.

Súlyos titkot árult el a megalázott sztáredző

Súlyos titkot árult el a megalázott sztáredző

Ta­valy cso­dát tett az angol kis­csa­pat­tal, aztán ki­rúg­ták.

Ta­valy cso­dát tett az angol kis­csa­pat­tal, ebben a sze­zon­ban aztán ki­rúg­ták. Eddig nem be­szélt arról, ho­gyan élte meg mind­ezt.