CÍMKE: 'leárazás'

Ide menj most hétvégén műszaki cikket vásárolni! Íme karácsonyi giga-akciók

Ide menj most hétvégén műszaki cikket vásárolni! Íme karácsonyi giga-akciók

Kö­rül­néz­tünk he­lyet­ted és mu­tat­juk, mit és hol tudsz be­sze­rezni ak­ci­ó­san.

Kö­rül­néz­tünk he­lyet­ted és mu­tat­juk, mit és hol tudsz be­sze­rezni ak­ci­ó­san.

Mit, és meddig lehet visszavinni a boltba?

Mit, és meddig lehet visszavinni a boltba?

Aki mos­ta­ná­ban fogja meg­venni a ka­rá­cso­nyi aján­dé­ko­kat, egy fon­tos fel­té­tel­nek min­den­képp néz­zen utána: med­dig és mi­lyen fel­té­te­lek­kel ve­szik vissza a ter­mé­ke­ket?

Ha ka­rá­cso­nyi aján­dé­kot vesz, egy fon­tos fel­té­tel­nek min­den­képp néz­zen utána: med­dig és mi­lyen fel­té­te­lek­kel ve­szik vissza a ter­mé­ket?

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem tart­ják láz­ban az ak­ciók.

A mű­sor­ve­ze­tőt egy­ál­ta­lán nem tart­ják láz­ban az ak­ciók, azt is el­mondta, hogy miért nem.

Ennyit a nagy akciókról: átverés a magyar Black Friday

Ennyit a nagy akciókról: átverés a magyar Black Friday

Ma kezdi a Black Fri­dayt az áru­há­zak több­sége - de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ér­té­ke­lést!

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday akcióira vársz

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday akcióira vársz

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben.

Pénteken akár 70%-ot spórolhatsz! Ezekbe az üzletekbe menj, hogy jól járj

Pénteken akár 70%-ot spórolhatsz! Ezekbe az üzletekbe menj, hogy jól járj

No­vem­ber 27-én több üzlet is gi­gan­ti­kus le­ára­zá­so­kat tart. Össze­gyűj­töt­tük, hol ér­de­mes vá­sá­rol­nod, így akár tíz­ez­re­ket is meg­ta­ka­rít­hatsz.

Kezdődnek a nagy nyári leértékelések!

Kezdődnek a nagy nyári leértékelések!

A web­s­ho­pok­ban is ér­de­mes kö­rül­nézni!

Nem­csak a plá­zák­ban, a web­s­ho­pok­ban is ér­de­mes kö­rül­nézni!