CÍMKE: 'laky zsuzsi'

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

10 mil­lió fo­rint sok pénz...

10 mil­lió fo­rint sok pénz és sok le­he­tő­sé­get is ad. Töb­bek kö­zött, hogy se­gít­sünk fe­le­ba­rá­ta­ink lelki egész­sé­gé­nek hely­re­ál­lí­tá­sá­ban...

Nagy bajban van Erdei Zsolt volt menedzsere

Nagy bajban van Erdei Zsolt volt menedzsere

Erdei Zsolt bé­ke­tűrő ember hí­ré­ben áll, de...

Erdei Zsolt bé­ke­tűrő ember hí­ré­ben áll, de most a rin­gen kívül is kény­te­len harcba szállni, mi­u­tán úgy érzi, vissza­él­tek bi­zal­má­val, ami na­gyon sokba ke­rült neki...

Plus size modell lett Laky Zsuzsiból

Plus size modell lett Laky Zsuzsiból

Két gye­rek után fel­sza­ladt rá né­hány plusz kiló.

Ha­zánk lánya 2003-ban nyerte el a Miss Eu­rópa címet, és most 32 éve­sen is el­ké­pesz­tően dögös, bár két gye­rek után fel­sza­ladt rá né­hány plusz kiló.