CÍMKE: 'lakásvásárlás'

Sztárszínész vette meg Szőke Zoltán lakását!

Sztárszínész vette meg Szőke Zoltán lakását!

A ke­re­ken egy évig tartó bi­zony­ta­lan­ság­nak vége! Eddig hir­det­ték ugyanis egy­kori ott­ho­nu­kat...

Rekordösszegben kötöttek csok-szerződéseket decemberben

Rekordösszegben kötöttek csok-szerződéseket decemberben

Az eddig ki­utalt tá­mo­ga­tá­sok közel 60 szá­za­léka az új la­kást építő vagy vá­sárló csa­lá­dok hely­ze­tét könnyí­tette meg.

Egekbe szöktek az albérletárak, érdemesebb lakást venni

Egekbe szöktek az albérletárak, érdemesebb lakást venni

A szak­ér­tők sze­rint job­ban meg­éri saját in­gat­lant vá­sá­rolni.

Vegyen lakást állami támogatással!

Vegyen lakást állami támogatással!

880 ezer fo­rint ál­lami tá­mo­ga­tás át­la­gos fel­té­te­lek­kel.

880 ezer fo­rint ál­lami tá­mo­ga­tást kap­hat egy át­la­gos fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelő, két gyer­me­kes csa­lád a la­kás­vá­sár­lá­sá­hoz.