CÍMKE: 'lagzi'

Valentin napon bukott le Katy Perry és Orlando Bloom: Végre eljegyezték egymást

Valentin napon bukott le Katy Perry és Orlando Bloom: Végre eljegyezték egymást

Az árul­kodó fotót maga az éne­kesnő édes­anyja tette közé a Fa­ce­boo­kon.

Az árul­kodó fotót maga az éne­kesnő édes­anyja tette közé a Fa­ce­boo­kon.

Pornó a lagzin? Botrányos jelenet zavarta meg az álomesküvőt

Pornó a lagzin? Botrányos jelenet zavarta meg az álomesküvőt

Zene he­lyett va­lami egé­szen más szó­lalt meg a férfi te­le­fon­ján.

Zene he­lyett va­lami egé­szen más szó­lalt meg a férfi te­le­fon­ján. El­süllyedt a szé­gyen­től!

Mi történhetett? Kikosarazta párja a magyar színészt

Mi történhetett? Kikosarazta párja a magyar színészt

Mé­szá­ros Árpád Zsolt az ün­ne­pek­kor akarta az oltár elé ve­zetni meny­asszo­nyát.

Mé­szá­ros Árpád Zsolt az ün­ne­pek­kor akarta az oltár elé ve­zetni meny­asszo­nyát. Ked­vese azon­ban nemet mon­dott.

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Oltár elé ve­zette gyer­meke any­ját.

Az Omega front­em­bere csak egy dol­got kért az égi­ek­től, ússzák meg a vi­hart!

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, de már terv­ben van a kö­vet­kező.

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, de már terv­ben van a kö­vet­kező.

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, itt az újabb ne­héz­ség.

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, újabb ne­héz­ség­gel kell szem­be­néz­nie a szép­ség­irály­nő­nek!

Ez derült ki Liptai Claudia lakodalmáról, furcsa részletek

Ez derült ki Liptai Claudia lakodalmáról, furcsa részletek

Nem várt prob­lé­mák is adód­tak

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem várt prob­lé­mák­kal kel­lett meg­bir­kóz­nia.

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

A meg­hí­vot­ta­kat is az utolsó pil­la­nat­ban ér­te­sí­tik a hely­szín­ről, ami hét­pe­csé­tes titok.

Sokkot kaptak a vendégek a meleg esküvőn, ezt művelte a transzvesztita

Sokkot kaptak a vendégek a meleg esküvőn, ezt művelte a transzvesztita

Erre aztán biz­tos nem szá­mí­tott a nász­nép.

Erre aztán biz­tos nem szá­mí­tott a nász­nép, főleg, hogy vi­de­óra is vet­ték az ese­tet...

Itt az első fotó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Itt az első fotó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Kü­lön­le­ges rész­let­ről rán­totta le a lep­let a bol­dog mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon.

Kü­lön­le­ges rész­let­ről rán­totta le a lep­let a bol­dog mű­sor­ve­zető.

Meghan és Harry ezt is bevállalta, nézd meg, mi történt a lagzi után

Meghan és Harry ezt is bevállalta, nézd meg, mi történt a lagzi után

Meg­han az 1997-ben el­hunyt Diana her­cegnő sma­ragd­gyű­rű­jét vi­selte, mi­köz­ben...

Meg­han az 1997-ben el­hunyt Diana her­cegnő sma­ragd­gyű­rű­jét vi­selte, mi­köz­ben...

Az első fotók, így érkeztek meg George Clooney-ék a hercegi esküvőre

Az első fotók, így érkeztek meg George Clooney-ék a hercegi esküvőre

A szív­tipró szí­nész fe­le­sége, Amal Clo­o­ney egy gyö­nyörű sárga ruhát vá­lasz­tott.

Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent Antal Timi!

Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent Antal Timi!

Min­den úgy ala­kult, ahogy el­kép­zelte.

Az éne­kesnő la­ko­dalma hét napon át tar­tott, akár­csak a me­sé­ben, és min­den úgy ala­kult a nagy napon, ahogy azt kis­lány­ként el­kép­zelte.

Nincs több titok, minden kiderült Liptai Claudia esküvőjéről

Nincs több titok, minden kiderült Liptai Claudia esküvőjéről

Kö­ze­leg a lagzi!

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san ki­mondja a bol­do­gító igent mes­ter­cuk­rász pár­já­nak, Pa­taki Ádám­nak.

Idén biztosan nem lesz lagzi Fucsovicséknál

Idén biztosan nem lesz lagzi Fucsovicséknál

A ma­gyar sztár 2018-ban a kar­ri­er­jére akar össz­pon­to­sí­tani.

A ma­gyar sztár 2018-ban a kar­ri­er­jére akar össz­pon­to­sí­tani. Ezt már a pár­já­val is meg­be­szélte.

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

Au­gusz­tus­ban mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

A csi­nos mo­dell és ked­vese au­gusz­tus­ban mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent és mos­tanra el­dön­töt­ték, kiket hív­nak meg a lag­zira.

Letapizta a násznép az új ara pucér melleit

Letapizta a násznép az új ara pucér melleit

A meny­asszony­tánc Kí­ná­ban szo­ká­sos ver­zi­ója. Ők nem a tán­cért, a fog­do­sá­sért adnak pénzt. Nők is részt vet­tek a fur­csa já­ték­ban.

A meny­asszony­tánc Kí­ná­ban szo­ká­sos ver­zi­ója. Ők nem a tán­cért, a fog­do­sá­sért adnak pénzt.

A lagzin csalta meg férjét a menyasszony!

A lagzin csalta meg férjét a menyasszony! Videó!

Ha nincs a pan­zi­ó­ban ka­mera, akkor bot­rány sincs. De itt volt.

Ha nincs a pan­zi­ó­ban ka­mera, akkor bot­rány sincs. De itt volt.

Kiderült az igazság Szabó Zsófi esküvőjéről!

Kiderült az igazság Szabó Zsófi esküvőjéről!

Ha­ma­ro­san be­kö­tik a fejét.

A Story Extra mű­sor­ve­ze­tője egy­szer már el­ha­lasz­totta a la­ko­dal­mat.

Nem akar elmebeteg diktátorként férjhez menni Lola

Nem akar elmebeteg diktátorként férjhez menni Lola

Noha két el­jegy­zé­sen is túl van már, és elég ideje is volt a nagy nap meg­ter­ve­zé­sére. Még­sem sze­retne túl­zá­sokba esni.

Noha két el­jegy­zé­sen is túl van már, és elég ideje is volt a nagy nap meg­ter­ve­zé­sére. Még­sem sze­retne túl­zá­sokba esni.

Részegen késte le a gépét a magyar sztár!

Részegen késte le a gépét a magyar sztár!

Az apa­ságra ké­szülő ma­gyar hí­res­ség előző nap egy lag­zi­ban volt, reg­gel a ter­mi­nál­ban éb­redt, két órá­val az­után, hogy el­ment a gépe.

Előző nap egy lag­zi­ban volt, reg­gel a ter­mi­nál­ban éb­redt, két órá­val az­után, hogy el­ment a gépe.

Nem hiszed el! Frigyre léptek a pucérkodó magyar celebek

Nem hiszed el! Frigyre léptek a pucérkodó magyar celebek

Ru­há­ban is imád­ják egy­mást.

Es­küvő lett a ta­vas­szal ka­me­rák előtt kez­dő­dött ro­mánc­ból. Össze­há­za­so­dott az Ádám ke­resi Évát első álom­párja.

Hajléktalanként talált magának feleséget! Armani öltönyben esküdött

Hajléktalanként talált magának feleséget! Armani öltönyben esküdött

Haj­lék­ta­lan­új­sá­got árulva szó­lí­totta le a höl­gyet a fedél nél­küli férfi. Új­sá­got nem vett tőle, de ké­sőbb hoz­zá­ment fe­le­sé­gül.

Esküvője előtt vetkőzött megint pucérra a magyar celeb

Esküvője előtt vetkőzött megint pucérra a magyar celeb

Az Ádám ke­resi Évát Pet­rája nem ha­zud­tolta meg magát.

Az Ádám ke­resi Évát Pet­rája nem ha­zud­tolta meg magát, és élete nagy napja előtt is meg­sza­ba­dult a ru­há­i­tól egy kü­lön­le­ges fo­tó­so­ro­zat ked­véért.

Vérszerződéssel nősült meg a Viszkis

Vérszerződéssel nősült meg a Viszkis

Amb­rus At­tila ős­ma­gyar szer­tar­tá­son vette el sze­rel­mét.

A Visz­kis rab­ló­ként el­hí­re­sült Amb­rus At­tila egy tit­kos, ős­ma­gyar szer­tar­tás ke­re­té­ben vette fel­sé­gül ked­ve­sét, Rékát.

Ez a fotó majdnem elhozta a világvégét

Ez a fotó majdnem elhozta a világvégét

David Beck­ham és Brad Pitt együtt, egy képen.

David Beck­ham és Brad Pitt együtt ita­lo­zott, ami túl sok a jóból ennek a vi­lág­nak.

Titokban összeházasodott Ashton Kutcher és Mila Kunis

Titokban összeházasodott Ashton Kutcher és Mila Kunis

Min­denki azt hitte, hogy há­za­sok, de iga­zá­ból csak a hét­vé­gén let­tek azok.

13+1 életmentő trükk, amit minden menyasszonynak ismernie kell

13+1 életmentő trükk, amit minden menyasszonynak ismernie kell

Nem várt kel­le­met­len­sé­gek éle­ted nagy nap­ját is meg­ke­se­rít­he­tik: ki­tö­rik a cipőd sarka, le­sza­kad a fáty­lad, pe­csé­tes lesz a ruhád, és ezek még nem is a leg­dur­vább dol­gok. Ki­bo­ru­lás he­lyett in­kább ké­szülj fel az apró bal­ese­tek el­há­rí­tá­sára!

Nem várt kel­le­met­len­sé­gek éle­ted nagy nap­ját is meg­ke­se­rít­he­tik. Ki­bo­ru­lás he­lyett ké­szülj előre!