CÍMKE: 'lábtörés'

Friss hírek a balesetet szenvedett magyar műsorvezető állapotáról

Friss hírek a balesetet szenvedett magyar műsorvezető állapotáról

Marsi Anikó meg­bot­lott és el­törte a lábát, je­len­leg kór­ház­ban fek­szik.

Marsi Anikó meg­bot­lott és el­törte a lábát, je­len­leg kór­ház­ban fek­szik.

Sokkot kapott a magyar focisztár: nem tudott aludni attól, amit látott

Sokkot kapott a magyar focisztár: ilyet még nem látott

Sú­lyos láb­tö­rést szen­ve­dett Fehér Krisz­tián, újra meg kell ta­nul­nia járni.

Sú­lyos láb­tö­rést szen­ve­dett Fehér Krisz­tián, Kabát Pé­te­rék sírva fa­kad­tak, ami­kor meg­lát­ták a sé­rü­lé­sét.

Nagy az aggodalom a Ferrarinál, kórházban ápolják Vettel jó barátját

Nagy az aggodalom a Ferrarinál, kórházban ápolják Vettel jó barátját

Kimi Räik­kö­nen so­dorta el a sze­re­lőt, aki­nek két he­lyen is el­tört a lába.

Kimi Räik­kö­nen so­dorta el az olasz csa­pat sze­re­lő­jét, aki­nek két he­lyen is el­tört a lába.

Rossz hír, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Rossz hírt közöltek, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

Varga Dá­niel lába egy sze­ren­csét­len moz­du­lat után tört el. Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

A rendőrök törjék el a drogdílerek lábát!

A rendőrök törjék el a drogdílerek lábát!

Ezt pa­ran­csolta a bel­ügy­mi­nisz­ter a tes­tü­let­ben dol­gozó rend­őrök­nek. Azt is meg­mondta, hogy kikre vo­nat­ko­zik az elő­írás. Az el­len­zék és a jog­vé­dők til­ta­koz­nak.

Ezt pa­ran­csolta a bel­ügy­mi­nisz­ter a tes­tü­let­ben dol­gozó rend­őrök­nek. Azt is meg­mondta, hogy kikre vo­nat­ko­zik az elő­írás. Az el­len­zék és a jog­vé­dők til­ta­koz­nak.

Napokig tűrte a kínt Soma Mamagésa, mielőtt orvoshoz fordult

Napokig tűrte a kínt Soma Mamagésa, mielőtt orvoshoz fordult

Az éne­kesnő egy nyári tá­bor­ban szen­ve­dett bal­ese­tet, de so­káig nem volt ideje or­vos­hoz menni.

Súlyos állapotban vitték kórházba a világbajnok sztárt

Dráma, súlyos állapotban vitték kórházba a világbajnok sztárt

Két csontja is el­tört Ros­si­nak.

Két csontja is el­tört Va­len­tino Ros­si­nak edzés köz­ben. Volt már ha­sonló hely­zet­ben, akkor si­ke­rült vissza­tér­nie.

Meghan Markle kikészült, nagyon rossz hírt kapott karácsonykor

Meghan Markle kikészült, nagyon rossz hírt kapott karácsonykor

Bár az egész világ irigyli, nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Bár Harry her­ceg meny­asszo­nyát az egész világ irigyli, nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog a sze­re­tet ün­ne­pén.

Fantasztikus örömhírt jelentett be Rubint Réka

Fantasztikus örömhírt jelentett be Rubint Réka

Nagy a bol­dosg­ság a fit­nesz­lédi csa­lád­já­ban, tel­je­sen fel­épült Lara lova, Her­ceg.

Brutális balesete miatt, aggódik testvéréért Király Linda

Brutális balesete miatt, aggódik testvéréért Király Linda

Ki­rály Linda egy sms-ből ér­te­sült arról, hogy test­vére bal­ese­tet szen­ve­dett.