CÍMKE: 'kutya'

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Sok haj­lék­ta­lan négy­lábú társa miatt nem megy a szál­lóra.

Sok haj­lék­ta­lan azért nem megy szál­lóra, mert nem tudja addig hová tenni négy­lábú tár­sát. Pedig ok­tó­ber 15-e óta nem sza­bad köz­te­rü­le­ten lakni.

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

Az Oscar-díjas szí­nésznő az utóbbi idő­ben több sze­ret­tét is el­ve­szí­tette.

FRISS HÍREK

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott időt a jó cse­le­ke­detre, ba­rá­ta­i­val lá­to­gat­tak meg egy men­he­lyet.

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott időt a jó cse­le­ke­detre, ba­rá­ta­i­val lá­to­gat­tak meg egy men­he­lyet.

Így örült a kutyus, miután három év után rátalált a gazdája! - videó

Így örült a kutyus, miután három év után rátalált a gazdája! - videó

Fi­gye­lem, a cikk­ben ta­lál­ható videó el­ké­pesz­tően meg­ható!

Fi­gye­lem, a cikk­ben ta­lál­ható videó el­ké­pesz­tően meg­ható!

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Min­den gaz­di­nak tud­nia kell, hogy négy­lábú ked­ven­cét ugyan­olyan ve­szé­lyek fe­nye­ge­tik, mint az em­be­re­ket.

Min­den gaz­di­nak tud­nia kell, hogy négy­lábú ked­ven­cét ugyan­olyan ve­szé­lyek fe­nye­ge­tik, mint az em­be­re­ket a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel. Lás­suk, mint mond az ál­lat­or­vos!

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Négy­lábú ked­vence nem volt bol­dog.

Adri el­árulta, hogy min­denki na­gyon várta már a baba ér­ke­zé­sét, ki­véve négy­lábú ked­ven­cét, a ku­tyá­ját.

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Az éne­kesnő na­gyon hálás kis ked­ven­cé­nek az együtt töl­tött éve­kért és azért, hogy még el­bú­csú­zott tőle.

Az éne­kesnő na­gyon hálás kis ked­ven­cé­nek az együtt töl­tött éve­kért és azért, hogy még el­bú­csú­zott tőle.

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Közel egy éve tűnt el az egy­kori va­ló­ság­show-sztár. Szü­lei már fel is adták a re­ményt, hogy va­laha élve elő­ke­rül.

Közel egy éve tűnt el az egy­kori va­ló­ság­show-sztár. Szü­lei már fel is adták a re­ményt, hogy va­laha élve elő­ke­rül.

Meghökkentő lesifotó készült az éjszakában Szacsvay Lászlóról

Meghökkentő lesifotó készült az éjszakában Szacsvay Lászlóról

De miért volt egye­dül?

A 70 éves, nehéz idő­sza­kot átélő szí­nészt a Ri­post egyik szem­fü­les ol­va­sója vette észre az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem te­ra­szán.

Felháborító, mit tettek az utcán Földes Eszterrel

Felháborító, mit tettek az utcán Földes Eszterrel

Le­írta a tör­tén­te­ket.

A szí­nésznő a Fa­ce­book-ol­da­lára írta le csa­ló­dot­tan a tör­tén­te­ket.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Szorcsik Viki

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Szorcsik Viki

Még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a csi­nos ma­gyar szí­nésznő. Meg­mu­tatta az ered­ményt.

Még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a csi­nos ma­gyar szí­nésznő.

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Tel­je­sen le­he­tet­len kül­de­tés­nek fog tűnni ez a fel­ad­vány. Pedig a ku­tyus tény­leg ott van.

Tel­je­sen le­he­tet­len kül­de­tés­nek fog tűnni ez a fel­ad­vány. Pedig a ku­tyus tény­leg ott van.

Állítólag Meghan Markle kutyája a járdára csinált

Állítólag Meghan Markle kutyája a járdára csinált

Egy tu­rista azt ál­lítja, hogy meg­örö­kí­tette a sus­sexi her­ceg­nét, amint a dol­gát végző ku­tyu­sára vár az utcán.

Egy tu­rista azt ál­lítja, hogy meg­örö­kí­tette a sus­sexi her­ceg­nét, amint a dol­gát végző ku­tyu­sára vár az utcán.

Kétségbeesve kért segítséget Hódi Pamela

Kétségbeesve kért segítséget Hódi Pamela

Hódi Pa­mela min­den­ről gon­dos­ko­dik.

Hódi Pa­mela igyek­szik min­den­ről gon­dos­kodni, de néha neki is mu­száj se­gít­sé­get kér­nie.

Majdnem 100 tacskót tartottak egy lakásban

Megelevenedik a Disney-mese: Majdnem 100 tacskót tartottak egy lakásban

Az eset So­mogy me­gyé­ben tör­tént.

Sosem gon­dol­tuk volna, hogy így ele­ve­ne­dik meg egy Dis­ney-mese. Rá­adá­sul So­mogy­ban.

Óriási örömhírt jelentett be: hamarosan bővül Stohl András családja

Óriási örömhírt jelentett be: hamarosan bővül Stohl András családja

A szí­nész-mű­sor­ve­ze­tő­nek nagy álma vált va­lóra. Öröm­mel be­szélt a rész­le­tek­ről.

Hatalmas örömhír: Új taggal bővült a magyar világbajnok családja

Hatalmas örömhír: Új taggal bővült a magyar világbajnok családja

Katus At­tila meg­mu­tatta csa­ládja leg­újabb büsz­ke­sé­gét. Nehéz be­telni a lát­vánnyal.

Ez a legjobb polgárőr kutya

Ez a legjobb polgárőr kutya

Rá­lőt­tek a ko­csira, majd Azura ki­ug­rott, és el­kapta a fur­gonba me­ne­külő tet­test. A je­le­net Bak­ta­ló­ránt­há­zán ját­szó­dott le, a lö­völ­dö­zés­ben senki nem sé­rült meg,

Rá­lőt­tek a ko­csira, majd Azura ki­ug­rott, és el­kapta a fur­gonba me­ne­külő tet­test. A je­le­net Bak­ta­ló­ránt­há­zán ját­szó­dott le, a lö­völ­dö­zés­ben senki nem sé­rült meg,

Nagy az öröm: Megszülettek a két magyar tévés közös "unokái"

Nagy az öröm: Megszülettek a két magyar tévés közös "unokái"

Né­hány hete még ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást kel­tett, hogy Sváby és Pi­masz úr ked­ven­cei egy­másba sze­ret­tek.

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera a szom­bat dél­utánt is az ágy­ban töl­tötte, de nem egye­dül.

Örömhír, máris új taggal bővült Harry herceg és Meghan családja

Örömhír, máris új taggal bővült Harry herceg és Meghan családja

A Kens­ing­ton-pa­lota hi­va­ta­lo­san még nem erő­sí­tette meg a hírt.

A Kens­ing­ton-pa­lota hi­va­ta­lo­san még nem erő­sí­tette meg a hírt.

Az internet kedvence a kutyus, pénzért vesz magának hot dogot! - videó

Az internet kedvence a kutyus, pénzért vesz magának hot dogot! - videó

Te is el­ol­vadsz majd a Cab­ron névre ke­resz­telt ebtől!

Te is el­ol­vadsz majd a Cab­ron névre ke­resz­telt ebtől, meg­szál­lottja a virs­li­nek.

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Alig lehet idő­pon­tot kapni a ku­tya­koz­me­ti­kákba, annyian sze­ret­nék meg­sza­ba­dí­tani ked­ven­cü­ket a bun­dá­juk­tól.

Tűzoltókat riasztottak a XI. kerületbe, helyszíni videó a mentésről

Tűzoltókat riasztottak a XI. kerületbe, helyszíni videó a mentésről

Egy ál­la­tot zu­hant bele egy több méter mély gö­dörbe.

Egy ál­la­tot zu­hant bele egy több méter mély gö­dörbe, ahon­nan csak a tűz­ol­tók tud­ták ki­szedni.

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Ezt csinálták egy kutyával Gödöllőn - videó

Elképesztő felvétel! Ezt csinálták egy kutyával Gödöllőn - videó

Nel­son na­gyon él­vezte!

Nel­son, a kis yorki szem­mel lát­ha­tóan na­gyon él­vezte az utat. Rá­adá­sul az is ki­de­rült, hogy nem az első al­ka­lom...

Hihetetlenül aranyos fotót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Hihetetlenül aranyos fotót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Ha­za­lá­to­ga­tott Nyír­lu­gosra.

Ha­za­lá­to­ga­tott Nyír­lu­gosra a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Je­len­leg nincs csa­pata a 31 éves szél­ső­nek. A ku­tyá­já­val ké­szí­tett közös képet.

Ezért ütik el a gazdik a saját kutyáikat

Ezért ütik el a gazdik a saját kutyáikat a brutális kánikulában Magyarországon

Fur­csa kö­vet­kez­mé­nyei is van­nak a bru­tá­lis me­leg­nek: ren­ge­teg kutya és macska kerül azért ál­lat­or­vos­hoz, az indok el­ké­pesztő! To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Fur­csa kö­vet­kez­mé­nyei is van­nak a bru­tá­lis me­leg­nek: ren­ge­teg kutya és macska kerül azért ál­lat­or­vos­hoz, mert szo­kat­lan he­lyet vá­laszt ma­gá­nak a hű­sö­lés­hez a nagy for­ró­ság­ban. Egy ál­lat­or­vos meg­rázó fi­gyel­mez­te­té­sei kö­vet­kez­nek...

Megmutatta új szerelmét a magyar sztárszínésznő

Megmutatta új szerelmét a magyar sztárszínésznő

Ripli Zsu­zsi a pár­já­val együtt egy bos­ton ter­ri­ert is ka­pott, ami­kor össze­köl­töz­tek.

Ripli Zsu­zsi a pár­já­val együtt egy bos­ton ter­ri­ert is ka­pott, ami­kor össze­köl­töz­tek. Azóta együtt ne­ve­lik a most már két­éves Frey­ját, és vi­szik ma­guk­kal min­den­hová, ahová lehet.

2000 Eurós bírsággal "díjazták" a kutyáját forró autóban felejtő nőt!

2000 Eurós bírsággal "díjazták" a kutyáját forró autóban felejtő nőt!

Egy svájci nő 1905 eurós bün­te­tést ka­pott, mert a ko­csi­ban hagyta ku­tyáit.

Sz­lo­vé­ni­á­ban egy svájci nő, pél­dás, 1905 eurós bün­te­tést ka­pott, mert a forró ko­csi­ban hagyta ku­tyáit.

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Tico, a négy­lábú kol­léga egy kony­há­ban is meg­állta a he­lyét. Rend­kí­vüli fo­gás­hoz se­gí­tette a rend­őrö­ket.

Így még biztosan nem láttad Madonnát: Nem hittünk a szemünknek

Így még biztosan nem láttad Madonnát: Nem hittünk a szemünknek

Első rá­né­zésre vic­ces­nek tűnik, sőt má­so­dikra is az... De har­mad­jára azért eszünkbe jut...

Nem hiszed el, mire képesek a rendőrkutyák - videón

Nem hiszed el, mire képesek a rendőrkutyák

Szá­mot adtak a tu­dá­suk­ról.

Va­ló­sághű hely­szí­ne­ken adtak szá­mot tu­dá­suk­ról, ké­pes­sé­ge­ik­ről. Nagy hang­súlyt fek­tet a rend­őr­ség a kép­zé­sükre, videó is ké­szült a leg­utóbbi gya­kor­la­ton.

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar szépségkirálynő

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar szépségkirálynő

Szo­morú hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val.

Szo­morú hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán a 2015-ös Ma­gyar­or­szág Szépe.

Retteg a falu a kutyagyilkostól

Retteg a falu a kutyagyilkostól

A te­le­pü­lé­sen min­denki arról be­szél, hogy a na­pok­ban egy 16 éves fiú le­lőtte a szom­széd csa­lád ked­ven­cét, egy díj­nyer­tes yorki fe­dező kant. Az ott élők fél­nek az el­kö­vető csa­lád­já­tól.

A te­le­pü­lé­sen min­denki arról be­szél, hogy a na­pok­ban egy 16 éves fiú le­lőtte a szom­széd csa­lád ked­ven­cét, egy díj­nyer­tes yorki fe­dező kant. Az ott élők fél­nek az el­kö­vető csa­lád­já­tól.

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

A szí­nésznő kö­tés­sel az arcán je­lent meg egy ál­lat­védő tün­te­té­sen. Azon­nal el­in­dul­tak a plety­kák...

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Or­szág­szerte tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek.

Tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak min­den ta­lált ál­lat­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a nyár kö­ze­pére a hely­zet saj­nos kri­ti­kussá vált.

Elképesztő hőstett: kutya mentette meg a terroristáktól a csapatot

Elképesztő hőstett: kutya mentette meg a terroristáktól a csapatot

A ku­tyá­nak több brit ka­tona is az éle­tét kö­szön­heti.

A ku­tyá­nak több brit ka­tona is az éle­tét kö­szön­heti. Az állat nem félt, hanem egy­ből cse­le­ke­dett, ami­kor rájuk tá­mad­tak.

Drámai jelenet Tokodon, tűzoltókat riasztottak a vízaknához - fotók

Drámai jelenet Tokodon, tűzoltókat riasztottak a vízaknához - fotók

A tűz­ol­tók men­tet­ték ki a ku­tyát, ame­lyik ak­nába zu­hant ked­den.

A tűz­ol­tók men­tet­ték ki a ku­tyát, ame­lyik egy na­gyon mély ak­nába zu­hant ked­den.

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált.

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált, mi­u­tán el­sza­ladt tőle a ku­tyája. Meg­pró­bálta meg­men­teni az ál­la­tot, de ez az éle­tébe ke­rült.

Mutatjuk a világ legrondább kutyáját, Zsazsát!

Mutatjuk a világ legrondább kutyáját, Zsazsát!

Az angol bul­dog a ma­gyar szár­ma­zású ame­ri­kai dí­vá­ról, Gábor Zsa­zsá­ról kapta a nevét.

Az angol bul­dog a ma­gyar szár­ma­zású ame­ri­kai dí­vá­ról, Gábor Zsa­zsá­ról kapta a nevét.

Bizarr kapcsolat az idegenekkel: Mi történt Tóth Vera kutyájával?

Bizarr kapcsolat az idegenekkel: Mi történt Tóth Vera kutyájával?

A sztár­éne­kesnő éle­té­nek meg­ha­tá­rozó sze­rep­lői a ku­tyu­sai.

A sztár­éne­kesnő éle­té­nek meg­ha­tá­rozó sze­rep­lői a ku­tyu­sai, rend­sze­re­sen oszt meg róluk ké­pe­ket.

Meglepő módon mentik meg a magyar kutyafajtát

Meglepő módon mentik meg a magyar kutyafajtát

Be­lé­pett a pol­gár­őr­ségbe egy ku­vasz.

Be­lé­pett a pol­gár­őr­ségbe egy tíz­éves nős­tény ku­vasz, ezzel pedig hi­va­ta­lo­san is ő Ma­gyar­or­szág első pol­gárőr ku­tyája! Jáz­min Zug­ló­ban állt mun­kába.

Ilyen cuki kutyusokkal buktak le az állatszállítók

Ilyen cuki kutyusokkal buktak le az állatszállítók

Spa­nyol­or­szágba szánt ku­tya­szál­lít­mány akadt fenn a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal el­len­őr­zé­sén.

Spa­nyol­or­szágba szánt ku­tya­szál­lít­mány akadt fenn a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal el­len­őr­zé­sén. A szlo­vák rend­számú jár­mű­ben 97 kö­lyök­ku­tyát ta­lál­tak, kö­zü­lük több sem érte el a szál­lít­ha­tó­sági kort, de más gon­dok is akad­tak a ked­ven­cek­kel.

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

A négy­gyer­me­kes sztár­anyuka a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg kö­ve­tő­i­vel. Meg­ható fény­kép­pel bú­csú­zik vég­leg kis­ked­ven­cé­től.

A négy­gyer­me­kes sztár­anyuka a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg kö­ve­tő­i­vel. Meg­ható fény­kép­pel bú­csú­zik vég­leg kis­ked­ven­cé­től.

Nagy a boldogság a családban: örömhírt jelentett be Debreczeni Zita

Nagy a boldogság a családban: örömhírt jelentett be Debreczeni Zita

A csi­nos fotós alig várta, hogy végre el­jöj­jön ez a pil­la­nat is.

A csi­nos fotós alig várta, hogy végre el­jöj­jön ez a pil­la­nat is.

Borzalmas pillanatokat élt át Debreczeni Zita

Borzalmas pillanatokat élt át Debreczeni Zita

Mű­teni kel­lett Pa­ma­csot.

A csi­nos fotós végig ked­vence, Pa­macs mel­lett volt. Az ál­la­tot mű­teni kel­lett.

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni vi­de­ó­ik­ban.

Szívszorító, amivel a Sólyon meggyilkolt kislány családjának meg kell küzdenie

Szívszorító, amivel a Sólyon meggyilkolt kislány családjának meg kell küzdenie

A szü­lők­nek és Ad­ri­enn test­vé­ré­nek a saját gyá­szán túl azzal is meg kell bir­kóz­nia, hogy a csa­lád négy­lábú ked­vence is be­le­pusz­tul­hat a fáj­da­lomba...

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Ti­beti masz­tiff ku­tyát vá­sá­rolt volna egy csa­lád, ám va­lami egé­szen mást kap­tak...

Durva történet: Ezért ütötték meg a siket kismamát és kutyáját a repülőn

Durva történet: Ezért ütötték meg a siket kismamát és kutyáját a repülőn

A fel­bő­szült utas­társ ököl­lel csa­pott le a re­pülő fe­dél­ze­tén.

A fel­bő­szült utas­társ ököl­lel csa­pott le a re­pülő fe­dél­ze­tén.

Itt az újabb bizonyíték, ezért a világ kedvence ez a kutyafajta

Itt az újabb bizonyíték, ezért a világ kedvence ez a kutyafajta

Fred nem­csak a tu­ris­ták, hanem most már az in­ter­net ked­vence is. Több száz­ez­ren imád­ják a fel­vé­te­le­ket, mu­tat­juk!

Nagy a baj: aggasztó fotót töltött fel Debreczeni Zita

Nagy a baj: aggasztó fotót töltött fel Debreczeni Zita

Közös ku­tyá­ju­kért ag­gód­nak.

A nép­szerű fotós és férje, Gi­anni közös ku­tyá­ju­kért ag­gód­nak.

Megrázó részletek, ezért akasztotta fel magát az öngyilkos tini

Megrázó részletek, ezért akasztotta fel magát az öngyilkos tini

A 14 éves fi­a­talt a szo­bá­já­ban ta­lál­ták hol­tan. Most ki­de­rült, miért dön­tött úgy, hogy véget vet az éle­té­nek...

A 14 éves fi­a­talt a szo­bá­já­ban ta­lál­ták hol­tan.

Fájdalmas döntést kell hoznia Steiner Kristófnak

Fájdalmas döntést kell hoznia Steiner Kristófnak

Kris­tóf el­ke­se­re­dett.

Kris­tóf egy el­ke­se­re­dett poszt­ban tu­datta is­me­rő­se­i­vel, imá­dott ku­tyája olyan sú­lyos ál­la­pot­ban van, hogy az orvos sze­rint ment­he­tet­len.

Tóth Vera ágyából jelentjük: Megtelt

Tóth Vera ágyából jelentjük: Megtelt

Az éne­kesnő so­sincs egye­dül a há­ló­szo­bá­já­ban...

Az éne­kesnő so­sincs egye­dül a há­ló­szo­bá­já­ban, rá­adá­sul ez tör­té­nik, ha el­hagyja a hely­sé­get. Ve­rá­nál ők az élet csá­szá­rai.

Rengeteg kiskutyát dugott a csomagtérbe a kegyetlen férfi, most jól megbánta

Rengeteg kiskutyát dugott a csomagtérbe a kegyetlen férfi, most jól megbánta

A gya­nú­sí­tott az ál­la­to­kat víz és éle­lem nél­kül szál­lí­totta.

19 ku­tyát ta­lál­tak a rend­őrök egy el­len­őr­zött olasz ál­lam­pol­gár cso­mag­tar­tó­já­ban. A gya­nú­sí­tott víz és éle­lem nél­kül szál­lí­totta az ál­la­to­kat, ame­lyek sem egész­ség­ügyi kis­könyv­vel, sem egyedi je­lö­lés­sel nem ren­del­kez­tek.

Elképesztő kegyetlenség: forró autóba zárták kutyájukat a Hortobágyon

Elképesztő kegyetlenség: forró autóba zárták kutyájukat a Hortobágyon

A hő­sokk­tól össze­hányta a ko­csit.

Az állat a hő­sokk­tól össze­hányta a ko­csit, és ha nem ér­ke­zik idő­ben se­gít­ség, el is pusz­tult volna.

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok, mivel a meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Ma de­bü­tált a műsor új sze­rep­lője!

Ma reg­gel de­bü­tált a Fem3 Café új sze­rep­lője!

Ez szörnyű, holttestet őrző kutyákat mentett meg Tornóczky Anita

Ez szörnyű, holttestet őrző kutyákat mentett meg Tornóczky Anita

Át kel­lett lép­nie a tes­ten, hogy kö­ze­lebb ke­rül­jön a vi­csorgó ál­la­tok­hoz...

Át kel­lett lép­nie a tes­ten, hogy kö­ze­lebb ke­rül­jön a vi­csorgó ál­la­tok­hoz...

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kesnő házi ked­ven­cé­nek, Car­los­nak.

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kesnő házi ked­ven­cé­nek, Car­los­nak.

Végigsírta a mentést ez a mozgólépcsőbe szorult kutya Budapesten - Fotó

Végigsírta a mentést ez a mozgólépcsőbe szorult kutya Budapesten - Fotó

Ször­nyű nyü­szí­tésre let­tek fi­gyel­me­sek az uta­sok a Cor­vin-ne­gyed­nél.

Ször­nyű nyü­szí­tésre let­tek fi­gyel­me­sek az uta­sok a Cor­vin-ne­gyed­nél. Íme a döb­be­ne­tes rész­le­tek!

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát.

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát, aki csak­nem más­fél év­ti­ze­den volt vele. Vég­te­le­nül szo­morú II. Er­zsé­bet a tra­gé­dia miatt.

Elképesztő, ezt dugdosta a tyúkólban egy férfi

Elképesztő, ezt dugdosta a tyúkólban egy férfi

A szom­szé­dok se gon­dol­ták volna.

A férfit el­fog­ták és gya­nú­sí­tott­ként ki­hall­gat­ták. Ki­de­rült, hogy nem­csak a ku­tyát lőtte le, de ko­ráb­ban egy bor­zot is. Meg­lepte a szom­szé­do­kat is.

Tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Oszter Sándor lánya

Tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Oszter Sándor lánya

Osz­ter Ale­xandra fájó szív­vel tu­datta, el­vesz­tette jó ba­rát­ját, ahogy ő fo­gal­ma­zott, egy csa­lád­tag tá­vo­zott el.

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak.

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak, de be­jött!

Ezt a vonalat figyeld, azonnal kiderül, túlsúlyos-e a kutyád

Ezt a vonalat figyeld, azonnal kiderül, túlsúlyos-e a kutyád

Mu­tat­juk a leg­biz­to­sabb je­le­ket.

A gaz­dik sze­re­tik ké­nyez­tetni, ju­ta­lom­fa­la­tok­kal te­le­tömni ked­ven­ce­i­ket, de saj­nos egyre több­ször elő­for­dul, hogy túl­sú­lyos lesz az eb.

Tesztüzem, kilenc négylábúval

Tesztüzem, kilenc négylábúval

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja a Vá­ros­li­get­ben

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja a Vá­ros­li­get­ben a Liget Bu­da­pest Pro­jekt­nek kö­szön­he­tően, amely igazi oázis a ku­tyu­sok­nak és gaz­di­ja­ik­nak. Ha­ma­ro­san bir­tokba is ve­he­tik.

Elképesztő, utcai kutyapiszok fertőzte meg a babát

Elképesztő, utcai kutyapiszok fertőzte meg a babát

A ki­csi­nél szal­mo­nel­lát mu­tat­tak ki az or­vo­sok. A jár­vány­ügyi ha­tó­ság je­lezte: a vírus nem étel­lel, hanem ál­lati ürü­lék­kel ke­rült a kicsi szer­ve­ze­tébe...

A jár­vány­ügyi ha­tó­ság je­lezte: a szal­mo­nel­la­ví­rus ál­lati ürü­lék­kel ke­rült a kicsi szer­ve­ze­tébe...

Tóth Gabi szakács pasija rappernek állt, már meg is van az első rajongója!

Tóth Gabi szakács pasija rappernek állt, már meg is van az első rajongója!

Kra­usz Gábor mik­ro­font ra­gadna fa­ka­nál he­lyett!

Kra­usz Gábor mik­ro­font ra­gadna fa­ka­nál he­lyett!

Tündéri fotót posztolt Dundika, ezt látnod kell

Tündéri fotót posztolt Dundika, ezt látnod kell

Min­denki el­ol­vad a lát­vány­tól!

A sztár­anyuka ki­seb­bik fiát és ku­tyá­ju­kat tette köz­szem­lére. Min­denki el­ol­vad!

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Ma­rika most nem a saját ér­de­keit nézni! Ha így tenne, annak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek! Az öz­vegy jó dön­tést ho­zott!

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a fóti tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

A szomszédok is sírtak: nem hagyja el halott gazdája házát a kutya

A szomszédok is sírtak: nem hagyja el halott gazdája házát a kutya

A kutya gaz­dája és a csa­lád másik három tagja egy föld­csu­szam­lás során vesz­tet­ték éle­tü­ket.

A kutya gaz­dája és a csa­lád másik három tagja egy föld­csu­szam­lás során vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Óriási vihart kavart a neten az emberarcú kutya, ezt látnod kell

Óriási vihart kavart a neten az emberarcú kutya, ezt látnod kell

Egye­sek már sztá­rok­hoz ha­son­lít­ják.

Egye­sek már sztá­rok­hoz ha­son­lít­ják a cuki, de kissé bi­zarr négy­lá­bút!

Napi cukiság! Krausz Gábor új barátra tett szert!

Napi cukiság! Krausz Gábor új barátra tett szert!

A sztár­séf máris meg­sze­ret­tette magát Tóth Gabi csa­lád­já­val!

Megrázó részletek a helyszínről, ez a kutya végzett a másfél éves Ramónával Nyúlon

Megrázó részletek a helyszínről, ez a kutya végzett a másfél éves Ramónával Nyúlon

A más­fél éves Ra­móna tra­gé­di­ája óri­ási in­du­la­to­kat ka­vart az in­ter­ne­ten.

A más­fél éves Ra­móna tra­gé­di­ája óri­ási in­du­la­to­kat ka­vart az in­ter­ne­ten. A kis­lányt házuk ud­va­rán a csa­lád ku­tyája, az öt­éves, Zeusz nevű ame­ri­kai staffords­hire ter­rier ölte meg.