CÍMKE: 'különleges'

McDonald's-os ételek, amiket itthon nem lehet kapni!

McDonald's-os ételek, amiket itthon nem lehet kapni!

Az ét­te­rem­lánc min­dig a helyi igé­nyek­nek meg­fe­le­lően igyek­szik ki­ala­kí­tani a kí­ná­la­tát, ezért a kü­lön­böző or­szá­gok­ban, kü­lön­böző me­nü­ket kós­tol­ha­tunk.

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Bo­lon­dítsd egy-két szo­kat­lan hoz­zá­va­ló­val ezt a fi­nom­sá­got és hidd el, min­den­ki­nek íz­leni fog.

Olasz desszertek csúcsa: Eszméletlenül finom ez a citromos sütemény

Olasz desszertek csúcsa: Eszméletlenül finom ez a citromos sütemény

Me­di­ter­rán élet­ér­zés, nap­sü­tés, Tos­cana! Min­den benne van ebben a te­li­ta­lá­la­tos sü­ti­ben. Le­gin­kább per­sze a cit­rom, mely­nek íze má­mo­rító.

Me­di­ter­rán élet­ér­zés, nap­sü­tés, Tos­cana! Min­den benne van ebben a te­li­ta­lá­la­tos sü­ti­ben. Le­gin­kább per­sze a cit­rom, mely­nek íze és il­lata má­mo­rí­tóan omlik szét a szád­ban, ahogy szádba ve­szed az első fa­la­tot.

Manikűrtéboly, elképesztő őrültség lesz a divat

Manikűrtéboly, elképesztő őrültség lesz a divat

Hi­he­tet­len újí­tást ve­ze­tett be egy mű­kör­mös. Igazi mű­vé­szi al­ko­tá­so­kat va­rá­zsol a kö­römre.

Hi­he­tet­len újí­tást ve­ze­tett be egy mű­kör­mös. Igazi mű­vé­szi al­ko­tá­so­kat va­rá­zsol a kö­römre, de eze­ket nem elég vi­selni...

Fekete csokis cukkinisüti: őrületes ízélmény!

Fekete csokis cukkinisüti: őrületes ízélmény!

Gyere át ve­lünk a sötét ol­dalra és nem bánod meg! A ke­serű cso­ko­ládé po­koli já­té­kot űz ér­zé­ke­id­del, meg­ve­szel érte!

Gyere át ve­lünk a sötét ol­dalra és nem bánod meg! A ke­serű cso­ko­ládé po­koli já­té­kot űz ér­zé­ke­id­del, meg­ve­szel érte, imá­dod!

Nem hiszed el, miből készül a legfinomabb házi ketchup!

Nem hiszed el, miből készül a legfinomabb házi ketchup!

Soha többé nem akarsz mást enni.

Ezzel a kü­lön­le­ges hoz­zá­va­ló­val olyan finom lesz, hogy soha többé nem akarsz majd mást enni.

Ma estétől különleges csoda az égen! 10 éve nem láthattál ilyet! EZO

Ma estétől különleges csoda az égen! 10 éve nem láthattál ilyet!

Ma estétől különleges csoda az égen! 10 éve nem láthattál ilyet!

Nem min­den­napi tör­té­nés­nek le­hetsz szem­ta­núja az éj­sza­kai ég­bol­ton ja­nuár 20-tól feb­ruár 20-ig. 5 bolygó ritka együtt­ál­lá­sát néz­he­ted meg. Ne hagyd ki!

Triplán burkolt csirkecombok: olcsó vacsora egyszerűen

Triplán burkolt csirkecombok: olcsó vacsora egyszerűen

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és mennyein omlós csir­ke­comb, mely hamar a csa­lád ked­ven­cévé válik majd.

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és mennyein omlós csir­ke­comb, mely hamar a csa­lád ked­ven­cévé válik majd. A pi­káns ízt a tej­föl­nek kö­szön­heti, ami­ben pá­ro­ló­dik, de ezen felül még két réteg fi­nom­ság is kerül rá.

5 padlizsánkrém ínyenceknek

5 padlizsánkrém ínyenceknek

Imá­dod a pad­li­zsánt, de már unod az egy­szerű re­cep­tet?

Imá­dod a pad­li­zsán­kré­met, de már unod az egy­szerű re­cep­tet? Össze­szed­tük a leg­fi­no­mabb el­ké­szí­tési mó­do­kat.

Ezrek állnak sorba ezért az édességért

Ezrek állnak sorba ezért az édességért

Olyan desszer­tet ta­lál­tak ki egy ká­vé­zó­ban, hogy már a lát­vá­nyá­tól is le­esik az ál­lunk. Kí­gyózó sorok vár­nak arra, hogy meg­kós­tol­has­sák.

Idesüss! Gólt szerzett a bíró, de nem adta meg

Idesüss! Gólt szerzett a bíró, de nem adta meg

Ilyet még biz­tos nem lát­tál! Sza­bá­lyos vagy sza­bály­ta­lan volt a ti­zen­egyes?

Ki mondta, hogy a fagyi csak gombóc formájú lehet?

Ki mondta, hogy a fagyi csak gombóc formájú lehet?

Semmi ba­junk a gom­bó­cos fa­gyi­val. És a po­ha­ras­sal vagy a pál­ci­kás­sal sem. De ilyet még nem lát­tunk!

Semmi ba­junk a gom­bó­cos fa­gyi­val. És a po­ha­ras­sal sem. De ilyet még nem lát­tunk!