CÍMKE: 'különleges'

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik csa­lád­já­val ker­tes ház­ban Sági Szi­lárd.

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd.

Manikűrtéboly, elképesztő őrültség lesz a divat

Manikűrtéboly, elképesztő őrültség lesz a divat

Hi­he­tet­len újí­tást ve­ze­tett be egy mű­kör­mös. Igazi mű­vé­szi al­ko­tá­so­kat va­rá­zsol a kö­römre.

Fekete csokis cukkinisüti: őrületes ízélmény!

Fekete csokis cukkinisüti: őrületes ízélmény!

Gyere át ve­lünk a sötét ol­dalra és nem bánod meg! A ke­serű cso­ko­ládé po­koli já­té­kot űz ér­zé­ke­id­del, meg­ve­szel érte!

Gyere át ve­lünk a sötét ol­dalra és nem bánod meg! A ke­serű cso­ko­ládé po­koli já­té­kot űz ér­zé­ke­id­del, meg­ve­szel érte, imá­dod!

Triplán burkolt csirkecombok: olcsó vacsora egyszerűen

Triplán burkolt csirkecombok: olcsó vacsora egyszerűen

A csa­lád ked­vence lesz!

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és mennyein omlós csir­ke­comb, mely hamar a csa­lád ked­ven­cévé válik majd.

Nem hiszed el, miből készül a legfinomabb házi ketchup!

Nem hiszed el, miből készül a legfinomabb házi ketchup!

Soha többé nem akarsz mást enni.

Ezzel a kü­lön­le­ges hoz­zá­va­ló­val olyan finom lesz, hogy soha többé nem akarsz majd mást enni.

5 padlizsánkrém ínyenceknek

5 padlizsánkrém ínyenceknek

Imá­dod a pad­li­zsán­kré­met, de már unod az egy­szerű re­cep­tet? Össze­szed­tük a leg­fi­no­mabb el­ké­szí­tési mó­do­kat, hogy a csa­lád min­den tagja meg­nyalja mind a tíz ujját.

Imá­dod a pad­li­zsán­kré­met, de már unod az egy­szerű re­cep­tet? Össze­szed­tük a leg­fi­no­mabb el­ké­szí­tési mó­do­kat, hogy a csa­lád min­den tagja meg­nyalja mind a tíz ujját.

Ezrek állnak sorba ezért az édességért

Ezrek állnak sorba ezért az édességért

Olyan desszer­tet ta­lál­tak ki egy ká­vé­zó­ban, hogy el­akad a sza­vunk!

Olyan desszer­tet ta­lál­tak ki egy ká­vé­zó­ban, hogy már a lát­vá­nyá­tól is le­esik az ál­lunk. Kí­gyózó sorok vár­nak arra, hogy meg­kós­tol­has­sák.

Idesüss! Gólt szerzett a bíró, de nem adta meg

Idesüss! Gólt szerzett a bíró, de nem adta meg

Ez vajon sza­bá­lyos volt vagy sem?

Ilyet még biz­tos nem lát­tál! Sza­bá­lyos vagy sza­bály­ta­lan volt a ti­zen­egyes? Ez a kér­dés fog­lal­koz­tatja fél Né­met­or­szá­got.

Ki mondta, hogy a fagyi csak gombóc formájú lehet?

Ki mondta, hogy a fagyi csak gombóc formájú lehet?

Semmi ba­junk a gom­bó­cos fa­gyi­val. És a po­ha­ras­sal vagy a pál­ci­kás­sal sem. De ilyet még nem lát­tunk!

Semmi ba­junk a gom­bó­cos fa­gyi­val. És a po­ha­ras­sal vagy a pál­ci­kás­sal sem. De ilyet még nem lát­tunk!