CÍMKE: 'kulcsár edina'
FRISS HÍREK

Megmutatta, ekkora pocakja van már Kulcsár Edinának

Megmutatta, ekkora pocakja van már Kulcsár Edinának

A vá­ran­dós kis­mama edzés után büsz­kél­ke­dett ha­sá­val. Ter­mé­sze­te­sen az apuka sem ma­rad­ha­tott le a fo­tó­ról.

A vá­ran­dós kis­mama edzés után büsz­kél­ke­dett ha­sá­val. Ter­mé­sze­te­sen az apuka sem ma­rad­ha­tott le a fo­tó­ról.

Kulcsár Edina megmutatja, mi a titka dögös alakjának - Videó

Kulcsár Edina megmutatja, mi a titka dögös alakjának - Videó

El­ké­pesztő, mire képes a 2014-es Miss World Hun­gary az alak­jáért!

El­ké­pesztő, mire képes a 2014-es Miss World Hun­gary, ha az alak­já­ról van szó!

Az orvosok sem tudnak segíteni Kulcsár Edinán!

Ijesztő! Az orvosok sem tudnak segíteni Kulcsár Edinán!

Durva kép­pel sok­kolta a ra­jon­góit a szép­ség­ki­rálynő, és el­mon­dása sze­rint nincs ma­gya­rá­zat a be­teg­sé­gére.

Durva kép­pel sok­kolta a ra­jon­góit a mű­sor­ve­zető-szép­ség­ki­rálynő, és el­mon­dása sze­rint nincs ma­gya­rá­zat a be­teg­sé­gére.

Átok ül Pikali Gerda új házán

Átok ül Pikali Gerda új házán

Ott kez­dett új éle­tet, ahol ko­ráb­ban Kul­csár Edina kap­cso­lata tönk­re­ment.

Pi­kali Gerda ott kez­dett új éle­tet, ahol ko­ráb­ban Kul­csár Edina kap­cso­lata véget ért. A szí­nésznő az egy­kori szép­ség­ki­rálynő csa­ládi házát vá­sá­rolta meg.

Less be Kulcsár Edina táskájába!

Less be Kulcsár Edina táskájába!

A mű­sor­ve­zető szinte min­den fon­tos kin­csét ma­gá­nál tartja, így bár­hol, bár­mi­kor ké­nye­lem­ben lehet. Most te is meg­néz­he­ted, mit rejt a re­ti­külje.

A mű­sor­ve­zető szinte min­den fon­tos kin­csét ma­gá­nál tartja, így bár­hol, bár­mi­kor ké­nye­lem­ben lehet. Most te is meg­néz­he­ted, mit rejt a re­ti­külje.

Csúcsra juttatták a fiúk Kulcsár Edinát

Csúcsra juttatták a fiúk Kulcsár Edinát

Edina na­gyon félt, de a fiúk se­gí­tet­tek, hogy biz­to­san csúcsra érjen.

Edina na­gyon félt, de a fiúk se­gí­tet­tek, hogy biz­to­san csúcsra érjen.

Ijesztő: teljesen kivetkőzött magából Kulcsár Edina

Ijesztő: teljesen kivetkőzött magából Kulcsár Edina

El­ve­te­mült go­nosz­ság árad be­lőle.

A mű­sor­ve­ze­tő­ből el­ve­te­mült go­nosz­ság árad, a ra­jon­gók rá sem is­mer­tek!

Meglestük: így telnek Kulcsár Edina és Csuti mindennapjai!

Meglestük: így telnek Kulcsár Edina és Csuti mindennapjai!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem tel­nek unal­ma­san a nap­jai, főleg mióta ismét rá­ta­lált a sze­re­lem.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem tel­nek unal­ma­san a nap­jai, főleg mióta ismét rá­ta­lált a sze­re­lem.

Kulcsár Edina bikinis pucsításától te is dobni fogsz egy hátast!

Kulcsár Edina bikinis pucsításától te is dobni fogsz egy hátast!

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tője ame­ri­kai em­lé­keit idézte fel, ami­kor szexi kép­pel ör­ven­dez­tette meg a ra­jon­góit.

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tője ame­ri­kai em­lé­keit idézte fel, ami­kor szexi kép­pel ör­ven­dez­tette meg a ra­jon­góit.

Melltartó nélkül, kebleivel népszerűsíti a tanfolyamát Kulcsár Edina

Melltartó nélkül, kebleivel népszerűsíti a tanfolyamát Kulcsár Edina

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tője igyek­szik több lábon állni, vál­lal­ko­zá­sá­nak si­ke­rét pedig nem bízza a vé­let­lenre.

Álomnyaraláson mutatta meg hetyke melleit Kulcsár Edina

Álomnyaraláson mutatta meg hetyke melleit Kulcsár Edina

Min­den Ame­ri­ká­ban töl­tött pil­la­na­tát meg­osztja a ra­jon­gók­kal.

Ten­ger­part, homok, nap­sü­tés, apró bi­kini: az Aktív mű­sor­ve­ze­tője min­den Ame­ri­ká­ban töl­tött pil­la­na­tát meg­osztja a ra­jon­gók­kal.

Keserves sorokkal vallott nagy szívfájdalmáról Kulcsár Edina

Keserves sorokkal vallott nagy szívfájdalmáról Kulcsár Edina

Be­val­lotta, neki is van­nak el­ke­se­re­dett pil­la­na­tai.

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek élete lát­szó­lag tö­ké­le­tes, de be­val­lotta, neki is van­nak el­ke­se­re­dett pil­la­na­tai.

Legújabb fotója miatt támadták be Kulcsár Edinát!

Legújabb fotója miatt támadták be Kulcsár Edinát!

A mű­sor­ve­zető ol­da­lán rend­sze­re­sen meg­je­len­nek a ne­ga­tív kom­men­tek.

A mű­sor­ve­zető ol­da­lán rend­sze­re­sen meg­je­len­nek a ne­ga­tív kom­men­tek, most el­ké­pesztő dolog miatt akad­tak ki a ra­jon­gók.

Nem is gondolnád, miket kellett átélnie Kulcsár Edinának

Nem is gondolnád, miket kellett átélnie Kulcsár Edinának

El­me­sélte, ho­gyan nőt­tek fel.

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tője és anyu­kája a Mok­ká­ban me­sél­ték el, mi­lyen csa­ládi kö­rül­mé­nyek kö­zött nőt­tek fel.

Ezt látnod kell: Sarka Kata megtalálta Magyarország legszebb lányait!

Ezt látnod kell: Sarka Kata megtalálta Magyarország legszebb lányait!

A Ma­gyar­or­szág Szépe ver­seny leg­szebb húsz lá­nyát egy saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mu­tat­ták meg a nagy­kö­zön­ség­nek.

Nem hiszed el, milyen bikiniben mutogatja magát Kulcsár Edina!

Nem hiszed el, milyen bikiniben mutogatja magát Kulcsár Edina!

A mű­sor­ve­zető csa­ló­dást oko­zott.

A mű­sor­ve­zető szá­mára ez a leg­tö­ké­le­te­sebb für­dő­ruha, de a férfi­sze­mek­nek csa­lód­niuk kell, bá­ja­i­ból idén sem­mit nem lát­hat­nak.

Miss World after: Kiss Daniella nem tudja van-e pasija

Miss World after: Kiss Daniella nem tudja van-e pasija

Ha ő nem, akkor ki?

Kro­ko­dil­könnyek és óri­ási öröm, min­den­ből ki­ju­tott a Ma­gyar­or­szág Szépe ver­seny­ző­i­nek, akik közül Kiss Da­ni­ella bi­zo­nyult a leg­szebb­nek.

Elképesztő anya-lánya fotót posztolt Kulcsár Edina!

Elképesztő anya-lánya fotót posztolt Kulcsár Edina!

A már-már mű­vé­szibe hajló fotó meg­mu­tatja, kitől is örö­költe szép­sé­gét Kul­csár Edina.

A már-már mű­vé­szibe hajló fotó meg­mu­tatja, kitől is örö­költe szép­sé­gét Kul­csár Edina.

Kamionosnak állt Kulcsár Edina és Mártha Imre

Kamionosnak állt Kulcsár Edina és Mártha Imre

Az egyik leg­na­gyobb hazai táv­köz­lési cég ope­ra­tív fő­igaz­ga­tója sze­mé­lye­sen tesz­telte a Wa­berer's va­diúj Euro6-os MAN nyer­ges­von­ta­tó­ját.

A szexi Kulcsár Edina globális felmelegedést okozott!

A szexi Kulcsár Edina globális felmelegedést okozott!

Iz­zasztó fotót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val.

Iz­zasztó fotót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val Kul­csár Edina, a szép­ség­ki­rálynő für­dő­ru­há­ban várja a nya­rat és a strand­időt.

Miss World Hungary 2015- Kiss Daniella fejére került a korona

Miss World Hungary 2015- Kiss Daniella fejére került a korona

Miss World Hungary 2015- Kiss Daniella fejére került a korona

Fel­épí­tett, amo­lyan gi­gá­szi át­vál­toz­tat­juk show végén Kiss Da­ni­ella lett a Miss World Hun­gary 2015.

Fel­épí­tett, amo­lyan gi­gá­szi át­vál­toz­tat­juk show végén, Kiss Da­ni­ella lett a Miss World Hun­gary.