CÍMKE: 'kovászos uborka'

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Cso­dá­jára jár a net ennek a kü­lön­le­ges fi­nom­ság­nak. Az íze is­teni, a lát­vány pedig egé­szen le­nyű­göző.

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Nem sze­re­ted a ko­vi­ubi te­te­jén meg­pu­hult ke­nye­ret? Eset­leg liszt­ér­zé­keny vagy?

Rossz az idő? Sebaj! Így tudsz uborkát kovászolni!

Rossz az idő? Sebaj! Így tudsz uborkát kovászolni!

Ha már te is na­gyon vágysz rá, csak rossz az idő, most fi­gyelj! Van meg­ol­dás a ko­vá­szo­lásra!

Ha már te is na­gyon vágysz rá, csak rossz az idő, most fi­gyelj! Van meg­ol­dás a ko­vá­szo­lásra!

Fantasztikus új receptekkel robban be idén a koviubi szezon

Új receptekkel robban be idén a koviubi szezon

Szí­ve­sen ki­pró­bál­nál idén va­lami újat?

Imá­dod a ko­vi­u­bit, de szí­ve­sen ki­pró­bál­nál idén va­lami újat? Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, ami­vel el­va­rá­zsol­ha­tod a csa­lá­do­dat.

Utolsó esély! Kovászolj uborkát és idd meg a levét!

Utolsó esély! Kovászolj uborkát és idd meg a levét!

Hajrá, tömd meg az ubor­kás üve­get!

Tö­ké­le­tes ká­ni­ku­lá­val bú­csú­zik a nyár, most még min­den adott a ko­vá­szo­lás­hoz! Hajrá, tömd meg az ubor­kás üve­get, a végén el­ké­pesztő egész­sé­ges leved lesz!

Kovászos uborka: nem csak finom, hanem másnaposság ellen is hatásos!

Kovászos uborka: nem csak finom, hanem másnaposság ellen is hatásos!

Tud­tad, hogy a ko­vá­szos uborka remek meg­ol­dás macs­ka­jajra? Még egy okkal több, hogy imád­juk!

Hűvös napokon is készülhet kovászos uborka!

Hűvös napokon is készülhet kovászos uborka!

Ha na­po­kig hi­ány­zik a nap­sü­tés, oda a finom cse­mege. Ha­csak nem ta­lálsz va­lami meg­ol­dást...

Nincs is jobb, mint a hű­tő­ből elő­kapni a friss ko­vá­szos ubor­kát, és el­ro­pog­tatni a va­csora mellé. Ám mivel ala­csony hő­mér­sék­le­ten leáll az er­je­dés fo­lya­mata, ha hosszú na­po­kig hi­ány­zik a nap­sü­tés, oda a finom cse­mege. Ha­csak nem ta­lálsz va­lami meg­ol­dást - ebben se­gí­tünk!

Lengyel kovászos uborka: önmagától tartós!

Lengyel kovászos uborka: önmagától tartós!

Ér­de­mes el­lesni a trük­köt!

Imád­juk a ma­gyar ko­vá­szos ubor­kát, ezt gyor­san szö­gez­zük le! De a len­gye­lek olyan rafi­nált­sá­got ta­lál­tak ki ko­vi­ubi ügy­ben, amit ér­de­mes el­lesni tőlük!

Hűsítő kovászos uborka leves

Hűsítő kovászos uborka leves 5 perc alatt

Át­bu­liz­tál egy forró nyári éj­sza­kát? Ez a leves hely­re­te­szi a gyom­ro­dat!

Át­bu­liz­tál egy forró nyári éj­sza­kát? Ez a leves meg­nyug­tatja a há­borgó gyom­ro­dat! Vil­lám­gyors se­gít­ség a baj­ban!

7 trükk, és tökéletes lesz a kovászos uborka

7 trükk, és tökéletes lesz a kovászos uborka

Imá­dod a ko­vi­u­bit? Itt az igazi!

Imá­dod a ko­vi­u­bit, de va­la­hogy sosem si­ke­rül tö­ké­le­tesre? Mu­tat­juk az arany­sza­bályt! Ha kö­ve­ted a le­írást, soha többé nem ron­tod el!