CÍMKE: 'kovászolás'

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

A ko­vi­ubi kel­le­mes ko­vá­szos íze jól áll a ká­posz­tá­nak is. Sok ka­por­ral el­ké­szítve va­lami zse­ni­á­lis! Rá­adá­sul na­gyon fi­no­ma­kat főz­hetsz be­lőle. Ezt nézd, ez csúcs!

Ezt nézd, mire használja a magyar háziasszony az ásványvizes palackot!

Ezt nézd, mire használja a magyar háziasszony az ásványvizes palackot!

Zse­ni­á­lis újí­tás, erre biz­to­san nem gon­dol­tál eddig! Elő a pa­lack­kal és a zöld­sé­gek­kel!

Fantasztikus új receptekkel robban be idén a koviubi szezon

Fantasztikus új receptekkel robban be idén a koviubi szezon

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, ami­vel el­va­rá­zsol­ha­tod a csa­lá­do­dat.

Rossz az idő? Sebaj! Így tudsz uborkát kovászolni!

Rossz az idő? Sebaj! Így tudsz uborkát kovászolni!

Ha már te is na­gyon vágysz rá, csak rossz az idő, most fi­gyelj! Van meg­ol­dás a ko­vá­szo­lásra!