CÍMKE: 'köszöntés'

Ez fantasztikus: Weisz Fanni élőszóban reagált a köszöntésekre

Ez fantasztikus: Weisz Fanni élőszóban reagált a köszöntésekre

A gyö­nyörű mo­dell fel­te­he­tően egé­szen szom­ba­tig nem ért a vé­gére...

A gyö­nyörű mo­dell fel­te­he­tően egé­szen szom­ba­tig nem ért a vé­gére az őt el­árasztó kö­szön­té­sek­nek.

Ennél jobb ma nem lesz: videóval köszöntenek nőnapon a magyar tűzoltók

Ennél jobb ma nem lesz: videóval köszöntenek nőnapon a magyar tűzoltók

A vic­ces vi­de­ó­ban egy dal­szö­veg rész­le­te­i­vel kí­ván­nak bol­dog nő­na­pot.

A vic­ces vi­de­ó­ban egy dal­szö­veg rész­le­te­i­vel kí­ván­nak bol­dog nő­na­pot.

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon.

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon. Csa­ládja így várta...

Megható üzenet: Így köszöntötte legendás édesapját a magyar színésznő

Megható üzenet: Így köszöntötte legendás édesapját a magyar színésznő

A le­gen­dás ren­dező ma ün­nepli 87. szü­le­tés­nap­ját. Lánya né­hány ked­ves fo­tó­val és meg­ható so­rok­kal kö­szön­tötte őt.

Exkluzív, így köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Korda Györgyöt

Exkluzív, ezzel a levéllel köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Kordát

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes na­gyon meg­ha­tó­dott.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes na­gyon meg­ha­tó­dott a mi­nisz­ter­el­nök gesz­tu­sá­tól.

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli Hor­váth Éva, akit Scho­bert Norbi is fel­kö­szön­tött élő adás­ban.

Nagy nap a mai Tatár Csilla életében

Nagy nap a mai Tatár Csilla életében: boldog az egész család

Élete egyik, ha nem a leg­fon­to­sabb dá­tuma a no­vem­ber 19.

Élete egyik, ha nem a leg­fon­to­sabb dá­tuma a no­vem­ber 19. Cik­künk­ből ki­de­rül, hogy miért.

Nem gondolnád, hány éves lett ma Kiszel Tünde, így köszöntötte lánya

Nem gondolnád, hány éves lett ma Kiszel Tünde, így köszöntötte lánya

Meg­ható fotót tett ki Do­na­tella édes­any­já­ról.

Meg­ható fotót tett ki Do­na­tella édes­any­já­ról.

Így köszöntötte Orbán Viktor a szülinapos magyar sztárszínészt

Így köszöntötte Orbán Viktor a szülinapos magyar sztárszínészt

A 61. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Já­szai Mari-díjas mű­vész a Fa­ce­boo­kon is el­büsz­kél­ke­dett a le­vél­lel.

A 61. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Já­szai Mari-díjas mű­vész a Fa­ce­boo­kon is el­büsz­kél­ke­dett a le­vél­lel.

Neymar megható üzenetet küldött a kisfiának

Neymar megható üzenetet küldött a kisfiának

A fo­ci­sztár gyer­meke már 7 éves.

A bra­zil fut­ball­sztár gyer­meke pén­te­ken ün­ne­pelte a he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. Apja nem fe­led­ke­zett el a nagy nap­ról a PSG meccsén.

Így ünneplik az anyák napját A Nagy Duett sztárjai

Így ünneplik az anyák napját A Nagy Duett sztárjai

Nem fe­led­kez­nek el az édes­anyák­ról.

A műsor sztár­jai a Ri­post­nak el­árul­ták, ho­gyan ké­szül­nek az ün­nepre, sőt még né­hány régi ti­tokra is fény de­rült.

Ez az igazi boldogság, nagy nap a mai Weisz Fanni életében

Ez az igazi boldogság, nagy nap a mai Weisz Fanni életében

Ra­jon­gók szá­zai kö­szön­töt­ték fel a gyö­nyörű mo­dellt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ra­jon­gók szá­zai kö­szön­töt­ték fel a gyö­nyörű mo­dellt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Megolvasztja a szíveket Palvin Barbi köszöntője, így üdvözölte nővérét

Megolvasztja a szíveket Palvin Barbi köszöntője, így üdvözölte nővérét

A cso­da­szép mo­dell nem fe­led­ke­zett meg nő­vé­ré­ről.

A cso­da­szép mo­dell nem fe­led­ke­zett meg nő­vé­ré­ről, aki­vel úgy ha­son­lí­ta­nak egy­másra, mint két tojás.

Fordulat, hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort.

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort. Utóbbi már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Meztelen fotóval köszönti az új évet a világhírű magyar modell

Meztelen fotóval köszönti az új évet a világhírű magyar modell

Egy szál sem­mi­ben ül­dö­gél egy te­rasz kor­lát­ján Mi­halik Enikő. A vi­lág­hírű mo­dell rég­óta Ame­ri­ká­ban él, ott lett igazi sztár.

Élő adásban érte hatalmas meglepetés Tillát

Élő adásban érte hatalmas meglepetés Tillát

Ma töl­tötte be 46. élet­évét.

Ma töl­tötte be 46. élet­évét Tilla, akit a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi szín­pa­dán is fel­kö­szön­töt­tek.

Elámult Medveczky Ilona: Férfiasságukkal köszöntötték a férfiak!

Elámult Medveczky Ilona: Férfiasságukkal köszöntötték a férfiak!

Em­lé­ke­ze­tes név­napja volt idén az el­is­mert tánc­mű­vész­nő­nek! Azt hitte, rosszul lát, ami­kor meg­nézte az üze­ne­teit!

A Riposton köszöntik édesanyjukat a magyar sztárok

A Riposton köszöntik édesanyjukat a magyar sztárok

Ér­zel­mes kép­so­rok kö­vet­kez­nek!

Május első va­sár­nap­ján min­den az édes­anyák­ról szól. Ki­rály Vik­tor, Scho­bert Norbi és Ganxsta Zolee ná­lunk is kö­szön­tik anyu­ká­ju­kat.

Bálint gazda nőnapi köszöntője felrobbantotta a netet

Bálint gazda nőnapi köszöntője felrobbantotta a netet

Bá­lint gazda nem fe­lejt­ke­zett el a mai napon a női ra­jon­gó­i­ról sem.

Bá­lint gazda nem fe­lejt­ke­zett el a mai napon a női ra­jon­gó­i­ról sem.

Kimerült Caramel: Pihenésért könyörgött születésnapján!

Kimerült Caramel: Pihenésért könyörgött születésnapján!

Be­töl­tötte 35. élet­évét!

A nép­szerű éne­kes be­töl­tötte 35. élet­évét. La­punk­nak el­me­sélte, nem vá­gyott sem ün­nep­lésre, sem aján­dé­kokra...

Világsiker, 56 ezren tapsoltak úszóinknak

Világsiker, 56 ezren tapsoltak úszóinknak

A sta­di­on­ban min­denki az olim­pián részt vevő ma­gya­ro­kat ün­ne­pelte.

A telt házas sta­di­on­ban min­denki az olim­pián részt vevő ma­gya­ro­kat ün­ne­pelte. Rá­adá­sul ez több ezer ki­lo­mé­terre tör­tént Ma­gyar­or­szág­tól. Tű­zi­já­ték és taps­vi­har fo­gadta őket.

Így hálálja meg a szülinapi köszöntéseket Vajna Tímea

Így hálálja meg a szülinapi köszöntéseket Vajna Tímea

Andy Vajna szexi fe­le­sége pén­te­ken ün­ne­pelte 32. szü­le­tés­nap­ját.

Andy Vajna szexi fe­le­sége pén­te­ken ün­ne­pelte 32. szü­le­tés­nap­ját, ez al­ka­lom­ból ra­jon­góit is meg­lepte.

A legszebb dalok anyák napjára

A legszebb dalok anyák napjára

Az or­gona és öle­lés mel­lett ze­né­vel is el­mond­hatja ér­zé­seit

Az or­gona és az öle­lés mel­lett ze­né­vel is el­mond­hatja ér­zé­seit édes­any­já­nak. Íme né­hány iga­zán szép dal ehhez.

7 gyönyörű virágcsokor az édesanyák köszöntésére

7 gyönyörű virágcsokor az édesanyák köszöntésére

Anyák nap­ján ál­ta­lá­ban az or­go­náé, a vi­rá­goké és per­sze a sze­re­teté a fő­sze­rep. Ez a hét cso­kor segít neked a vá­lasz­tás­ban, né­me­lyi­ket akár te magad is meg­köt­he­ted.

Anyák nap­ján ál­ta­lá­ban a vi­rá­goké és a sze­re­teté a fő­sze­rep. Ez a hét cso­kor segít a vá­lasz­tás­ban.