CÍMKE: 'köszönet'

Ilyen állapotban van a balesete után Liptai Claudia lánya

Ilyen állapotban van a balesete után Liptai Claudia lánya

Meg­ható poszt­ban kö­szönte meg a jó­kí­ván­sá­go­kat a mű­sor­ve­zető, ren­ge­teg tö­rő­dést ka­pott a lánya.

Meg­ható poszt­ban kö­szönte meg a jó­kí­ván­sá­go­kat a mű­sor­ve­zető, ren­ge­teg tö­rő­dést ka­pott a lánya.

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

A va­sár­napra vir­ra­dóra el­hunyt le­genda csa­lád­ját el­árasz­tot­ták rész­vét­üze­ne­tek.

A va­sár­napra vir­ra­dóra el­hunyt le­genda csa­lád­ját el­árasz­tot­ták rész­vét­üze­ne­tek. Réka most né­hány meg­ható sor­ban kö­szöni meg az együtt­ér­zést.

Kitálaltak, durva dolgok történtek az eltűnt Maddie szüleivel

Kitálaltak, durva dolgok történtek az eltűnt Maddie szüleivel

Sokan nem hi­szik, hogy elő­ke­rül a kis­lány, de a szü­lők kö­szö­ne­tet mond­tak.

Sokan nem hi­szik, hogy elő­ke­rül a kis­lány, de a szü­lők mégis kö­szö­ne­tet mond­tak.

Üzent késes támadója édesanyjának Pásztor Anna: ezt mondta!

Üzent késes támadója édesanyjának Pásztor Anna: ezt mondta!

Egy vi­de­ó­ban be­szélt.

Az Anna and the Bar­bies front­em­bere egy vi­de­ó­ban be­szélt.

Óriási öröm érte Mága Zoltánt, újabb elismerést kapott

Óriási öröm érte Mága Zoltánt, újabb elismerést kapott

A Prima Pri­mis­sima díjas he­ge­dű­mű­vész a Fa­ce­boo­kon mon­dott kö­szö­ne­tet.

A Prima Pri­mis­sima díjas he­ge­dű­mű­vész a Fa­ce­boo­kon mon­dott kö­szö­ne­tet.

Mi történhetett: Hetek óta senkivel nem beszél Szabó Zsófi

Mi történhetett: Hetek óta senkivel nem beszél Szabó Zsófi

Szabó Zsófi nem­rég vi­lágra hozta kisfiát, azóta azon­ban nem hal­la­tott ma­gá­ról.

Drámai fotóval üzentek a szexuális zaklatással vádolt magyar mentők

Drámai fotóval üzentek a szexuális zaklatással vádolt magyar mentők

Mint is­me­re­tes, 2016. no­vem­ber 9-én, a Széll Kál­mán tér kör­nyé­kére hív­tak men­tőt, ahol egy fi­a­tal lány rosszul lett.

Hosszú Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Hosszú Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Teg­nap az ér­zel­mek és könnyek vol­tak fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás.

Teg­nap az ér­zel­mek és könnyek vol­tak fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás. Az Iron Lady min­den gra­tu­lá­ci­ó­nak örül.

Megható névnapozás: Nézd meg, miket kapott családjától Rubint Réka

Megható névnapozás: Nézd meg, miket kapott családjától Rubint Réka

Ren­ge­te­gen kö­szön­töt­ték fel név­napja al­kal­má­ból Ru­bint Rékát, aki most egy fo­tó­so­ro­zat­tal üzent ra­jon­gó­i­nak.

Drámai fordulat, megható vallomást tett Hujber Feri

Drámai fordulat, megható vallomást tett Hujber Feri

Ki­írta ma­gá­ból a gon­do­la­tait.

A nép­szerű szí­nész egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben írta ki ma­gá­ból gon­do­la­tait.

Tragédia: métereket zuhant a magyar testnevelő tanárnő, ez mentette meg

Tragédia: métereket zuhant a magyar testnevelő tanárnő, ez mentette meg az életét

Sem­mire sem em­lék­szik, pedig csak haj­szá­lon múlt az élete annak a test­ne­velő ta­nár­nő­nek, aki 30 mé­tert zu­hant egy szik­lá­ról.