CÍMKE: 'körözés'

Újabb fogolyszökésről jött hír: hatalmas erőkkel keresik ezt a férfit

Újabb fogolyszökésről jött hír: hatalmas erőkkel keresik ezt a férfit

A 33 éves ma­gyar férfi ked­den elő­ze­tesbe ke­rült, de már ma meg­szö­kött, ezért kö­rö­zik.

Azonnal hívd a rendőröket, ha láttad Vilmost, nagyon rossz dolgot tett

Azonnal hívd a rendőröket, ha láttad Vilmost, nagyon rossz dolgot tett

Nagy erő­vel ke­re­sik a he­vesi rend­őrök Botos Vil­most. Egy em­berre rá­tá­madt...

Toplistás körözés van érvényben a csókos szájú szőke nő ellen, nem véletlenül

Toplistás körözés van érvényben a csókos szájú szőke nő ellen, nem véletlenül

A Mar­ca­li­ban szü­le­tett Kla­u­diát nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség.

A Mar­ca­li­ban szü­le­tett Kla­u­diát nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kis Istvánt, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kis Istvánt, megvan az oka

A nagy­kő­rösi rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a 86 éves férfi meg­ta­lá­lá­sá­hoz.

A nagy­kő­rösi rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a 86 éves férfi meg­ta­lá­lá­sá­hoz.

A fél országban keresik ezt a két férfit, milliókat loptak Budapesten

A fél országban keresik ezt a két férfit, milliókat loptak Budapesten

A rend­őrök ke­re­sik a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­ket, akik több mil­lió fo­rin­tot lop­tak el egy kő­bá­nyai la­kás­ból.

Megdöbbentek az ír rendőrök: nem mentek a magyar csalóért

Megdöbbentek az ír rendőrök: nem mentek a magyar csalóért

A ma­gyar rend­őrök­nek kel­lett volna a férfi­ért menni, de nem ér­kez­tek meg. Jó okuk volt rá.

A ma­gyar rend­őrök­nek kel­lett volna a férfi­ért menni, de nem ér­kez­tek meg. Jó okuk volt rá.

Sikkasztásért körözik Harmat Miklóst

Sikkasztásért körözi a rendőrség Harmat Miklóst

Az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik a rend­őrök, hogy meg­ta­lál­ják!

A pécsi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a férfit!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 13 éves Rékát, eltűnt Óbudáról

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 13 éves Rékát, eltűnt Óbudáról

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön a kis­lány.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 17 éves Vivient

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 17 éves Vivient

A rend­őr­ség most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­le­gyen a fi­a­tal lány.

A rend­őr­ség most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­le­gyen a fi­a­tal lány.

Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt körözi a rendőrség a budapesti focistát

Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt körözi a rendőrség a budapesti focistát

A több hazai fo­ci­csa­pat­ban ját­szott a ni­gé­riai férfi.

A több hazai fo­ci­csa­pat­ban ját­szott ni­gé­riai férfi ellen el­fo­ga­tó­pa­ran­csot adtak ki.

Aljas dolgot művelt ez a férfi a nyíregyházi hivatalban, lekamerázták

Aljas dolgot művelt ez a férfi a nyíregyházi hivatalban, lekamerázták

A nyír­egy­házi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a férfit!

Most érkezett: Újabb fogolyszökés történt Budapesten

Most érkezett: Újabb fogolyszökés történt Budapesten

A 41 éves Mo­zs­o­lits At­ti­lát ke­re­sik!

A 41 éves Mo­zs­o­lits At­ti­lát ke­resi a rend­őr­ség, ő szö­kött meg most a fő­vá­ros­ban. Aki látja, hívja a 112-t!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Tarsoly Dórát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Tarsoly Dórát, nem véletlenül

A nyo­mo­zók most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön!

A nyo­mo­zók most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Zoltánt, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Zoltánt, nem véletlenül

Or­szá­gos kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség Hor­váth Zol­tán ügyé­ben.

Kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség Hor­váth Zol­tán ügyé­ben. A férfi Me­ző­kö­vesd­ről tűnt el. A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy minél ha­ma­rabb meg­ta­lál­has­sák az el­tűn­tet. A sze­mély­le­írás és fotó alap­ján könnyen fel­is­mer­hető a férfi.

Borzalmas, amit művelt ez a fogatlan férfi egy budapesti lakásban

Borzalmas, amit művelt ez a fogatlan férfi egy budapesti lakásban

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A kő­bá­nyai rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Megszökött egy fogoly Budapesten, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Megszökött egy fogoly Budapesten, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Ha va­laki látja, fel­is­meri Nor­ber­tet, azon­nal hívja a 107-es vagy 112-es te­le­fon­szá­mok va­la­me­lyi­két!

Aljas, amit művelt ez a magyar férfi, már nagy erőkkel keresik

Aljas, amit művelt ez a magyar férfi, már nagy erőkkel keresik

Se­gít­sé­get kér a rend­őr­ség!

A ti­sza­kécs­kei rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a férfit!

Felháborító dolgot művelt ez a férfi egy kisfiúval a Westendben

Felháborító dolgot művelt ez a férfi egy kisfiúval a Westendben

A te­réz­vá­rosi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz, aki­ről fel­vé­tel is ké­szült.

Már a fél országban keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

A szé­kes­fe­hér­vári rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják.

Szorul a hurok? Fény derült a szerbiai magyar bérgyilkos újabb titkára

Szorul a hurok? Fény derült a szerbiai magyar bérgyilkos újabb titkára

Egyre több ré­misztő ügy miatt ke­re­sik Dér Csa­bát, de hi­bá­zott.

Egyre több ré­misztő ügy miatt ke­re­sik Dér Csa­bát, de hi­bá­zott.

Dohánybolti szeméremsértőt keresnek

Dohánybolti szeméremsértőt keresnek, ha felismered szólj a rendőrségnek

Pon­tos le­írás a cikk­ben.

A fe­renc­vá­rosi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik. In­for­má­ciók a cikk­ben.

Aljas dolgot művelt ez a férfi és két nő a győri dorgériában

Aljas dolgot művelt ez a férfi és két nő a győri dorgériában

Le is ka­me­ráz­ták őket, a rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy meg­ta­lálja őket!

Le is ka­me­ráz­ták őket, a rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy meg­ta­lálja őket!

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják!

Durva, mire vetemedtek: négy magyar a nemzetközi körözési listán

Durva, mire vetemedtek: négy magyar van a nemzetközi körözési listán

Töb­bek kö­zött gyil­kos­ság, fegy­ve­res rab­lás, drog­ke­res­ke­de­lem és zsa­ro­lás ír­ható a szám­lá­jukra.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kovács Krisztiánt, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kovács Krisztiánt, nem véletlenül

Az új­bu­dai rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, és sér­tet­tek je­lent­ke­zé­sét vár­ják.

Elképesztő, hogyan kapták el az egyik legkeresettebb magyar bűnözőt

Elképesztő, hogyan kapták el az egyik legkeresettebb magyar bűnözőt

Máris csök­kent a bű­nö­zői top­lista Ma­gyar­or­szá­gon!

A ma­gyar rend­őr­ség nem­rég hozta nyil­vá­nos­ságra azt a lis­tát, ame­lyen a leg­ke­re­set­tebb 50 ma­gyar bű­nöző neve, fény­képe és bűne sze­re­pel. Csü­tör­tökre pedig máris három em­ber­rel csök­kent a top­lista! Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar lányt

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar lányt

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön Anita!

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön Anita!

Nagy erőkkel keresik a rendőrök ezt a férfit, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a rendőrök ezt a férfit, nem véletlenül

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A 57 éves, ho­mo­rúdi Ot­ta­vecz Fe­renc ellen el­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki a rend­őr­ség, meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

Tízezer euróért gyilkolhatott Dér Csaba

Tízezer euróért gyilkolhatott Dér Csaba

A bér­gyil­kos leg­utóbb Belg­rád­ban ölt.

A bér­gyil­kos leg­utóbb Belg­rád­ban ölt meg egy vál­lal­ko­zót, de a ma­gyar rend­őr­ség is nyo­moz utána az új­pa­lo­tai gyil­kos­ság miatt.

Eljutott Brüsszelbe az 5 éves kisfiát szöktető fegyveres apa

Eljutott Brüsszelbe az 5 éves kisfiát szöktető fegyveres apa

Az il­le­gá­lis fegy­ver­bir­tok­lás miatt kö­rö­zött Hor­váth Csaba a gyer­meke lát­ha­tá­sán el­szö­kött 5 éves kisfi­á­val.

Az il­le­gá­lis fegy­ver­bir­tok­lás miatt kö­rö­zött Hor­váth Csaba a gyer­meke lát­ha­tá­sán el­szö­kött 5 éves kisfi­á­val, majd kö­zölte a fiú édes­any­já­val, hogy Brüsszelbe fogja vinni a gyer­me­ket. In­for­má­ci­ó­ink sze­rint si­ke­rült a terve. To­vábbi ér­de­kes in­for­má­ciók a cikk­ben.

Háztartási kisgépszerelőnek hazudta magát, körözi a rendőrség

Háztartási kisgépszerelőnek hazudta magát, körözi a rendőrség

Aki fel­is­meri, azon­nal je­lezze a rend­őr­sé­gen!

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi több ha­sonló jel­legű, más te­le­pü­lé­se­ken el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel is össze­füg­gésbe hoz­ható. Aki fel­is­meri, azon­nal je­lezze a rend­őr­sé­gen! To­vábbi ér­de­kes in­for­má­ciók a cikk­ben!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Barkóczi Vilmost, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Barkóczi Vilmost, megvan az oka

Az új­pesti rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

Az új­pesti rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 37 éves férfit!

Újra körözik ennek a népszerű színésznek a hasonmását

Újra körözik ennek a népszerű színésznek a hasonmását

El­ké­pesztő, mek­kora a ha­son­ló­ság.

El­ké­pesztő, mek­kora a ha­son­ló­ság a két férfi kö­zött. Ko­ráb­ban, re­a­gált a híres szí­nész is és ké­szí­tett egy vic­ces vi­deót. Ér­de­mes meg­nézni...

Hihetetlen, mi történt a boltban:egyik vásárló fejbe rúgta a másikat

Hihetetlen, mi történt a boltban:egyik vásárló fejbe rúgta a másikat

A rend­őrök ke­re­sik az el­kö­ve­tőt. A biz­ton­sági ka­mera fel­vé­telt ké­szí­tett az eset­ről. Te fel­is­me­red a tet­test?

Ő siklatta ki gördeszkával a villamost Budapesten! Te felismered?

Ő siklatta ki gördeszkával a villamost Budapesten! Te felismered?

A rend­őrök ke­re­sik a fi­a­tal férfit. Arra kérik az em­be­re­ket, hogy aki is­meri, az je­lent­kez­zen.

Már a fél országban keresik ezt a magyar fiatalt, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a magyar fiatalt, nem véletlenül

A rend­őrök se­gít­sé­get kér­nek.

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 26 éves fi­a­talt!

Lánya zaklatóját keresi egy anya, a rendőrség feljelentéssel fenyegeti

Lánya zaklatóját keresi egy anya, a rendőrség feljelentéssel fenyegeti

Egy vo­na­ton tör­tén­he­tett a zak­la­tás.

A Fa­ce­boo­kon posz­tolt képet egy el­ke­se­re­dett édes­anya...

Nem hiszed el, hogy mit lopott el a templomból ez a miskolci férfi

Nem hiszed el, hogy mit lopott el a templomból ez a miskolci férfi

A rend­őrök ke­re­sik a fel­vé­te­le­ken jól lát­szódó tol­vajt., az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­ban a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

Újabb fordulat a gyilkossági ügyben, Angela Merkel Chemnitzbe siet

Újabb fordulat a gyilkossági ügyben, Angela Merkel Chemnitzbe siet

A Chem­nitz­ben meg­gyil­kolt 35 éves német édes­apa ügyé­ben újabb gya­nú­sí­tot­tat keres a rend­őr­ség.

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a Margit körutat

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a Margit körutat

Egy más­fél éves ügy vé­gére tet­tek pon­tot ezzel.

Egy más­fél éves ügy vé­gére tet­tek pon­tot ezzel. Három el­fo­ga­tó­pa­rancs volt el­lene ki­adva.

Nem hibázott a fiú, mégis elvették a motorját a rendőrök

Nem hibázott a fiú, mégis elvették a motorját a rendőrök

Szü­le­i­től kapta új ked­ven­cét egy bé­kés­csa­bai fiú, ám a nagy öröm saj­nos nem tar­tott túl so­káig...

Szü­le­i­től kapta új ked­ven­cét egy bé­kés­csa­bai fiú, ám a nagy öröm saj­nos nem tar­tott túl so­káig... Be­le­fu­tott egy csú­nya po­fonba.

Aljas dolgot művelt ez a sapkás férfi Budapesten, lekamerázták

Aljas dolgot művelt ez a sapkás férfi Budapesten, lekamerázták

Az an­gyal­földi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz!

Durva dolgot műveltek a pesti megállóban, majd nyom nélkül felszívódtak

Durva dolgot műveltek a pesti megállóban, majd nyom nélkül felszívódtak

Ki­ra­bol­tak egy alvó em­bert.

Ki­ra­bol­tak egy alvó em­bert, majd ami­kor rájuk szól­tak, meg­ver­ték a szem­ta­nút.

Aljas dolgot művelt ez a magyar férfi az áruházban, levideózták

Aljas dolgot művelt ez a magyar férfi az áruházban, levideózták

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­előbb el­fog­has­sák a férfit!

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­előbb el­fog­has­sák a fel­vé­te­len lát­ható férfit!

Mindenütt keresik ezt a Hófehérkére hasonlító fiatal magyar lányt

Mindenütt keresik ezt a Hófehérkére hasonlító fiatal magyar lányt

Napok óta nem tudni, hol van a 23 éves Bri­gitta, aki­nek ba­rá­tai sze­rint ki­fe­je­zet­ten Hó­fe­hérke ki­né­zete van.

Már a fél országban keresik ezt a négy magyar nőt, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a négy magyar nőt, nem véletlenül

A rend­őr­ség fel­hí­vást tett közzé, a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a négy nőt!

Helikopterrel is keresik a nagymamát megtámadó fiatal arabot

Helikopterrel is keresik a nagymamát megtámadó fiatal arabot

Kész­pénzt kö­ve­telt egy eddig is­me­ret­len el­kö­vető egy 69 éves nőtől.

Kész­pénzt kö­ve­telt egy eddig is­me­ret­len el­kö­vető egy 69 éves nőtől. A rab­lás végén az ál­do­zat a föl­dön fe­küdt, a tá­madó pedig el­me­ne­kült. Egy arab férfit keres nagy erők­kel a ham­burgi rend­őr­ség.

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba, egy évek­kel ez­előtti ve­re­ke­dés miatt.

A hí­res­ség Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba, egy évek­kel ez­előtti ve­re­ke­dés miatt.

Ez vicc: felismerhetetlen fotóval körözi a rendőrség a szökött rabokat

Felismerhetetlen fotóval körözi a rendőrség a szökött rabokat

Nem ez az első té­ve­dé­sük...

A német rend­őr­ség sorra tesz olyan dol­go­kat, ami ki­veri a köz­vé­le­mény­nél a biz­to­sí­té­kot.

Feladta magát a rendőrségen Király L. Norbi, ez vár rá

Feladta magát a rendőrségen Király L. Norbi, ez vár rá

Az éne­kes be­is­merte, hogy hi­bá­zott.

Az éne­kes be­is­merte, hogy hi­bá­zott. Min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy hely­re­hozza a tör­tén­te­ket.

Körözi a rendőrség: Ezt üzente Király L. Norbert!

Körözi a rendőrség: Ezt üzente Király L. Norbert!

Ko­moly bajba ke­rült az éne­kes!

Ko­moly bajba ke­rült az éne­kes, aki ellen el­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki a rend­őr­ség! Ennek bi­zony a fele se tréfa! Norbi üzent!

Körözést adtak ki Király L. Norbi ellen

Körözést adtak ki Király L. Norbi ellen

Kö­rö­zési lapja a rend­őr­ség hon­lap­ján nyil­vá­nos.

Mintha rossz vicc lenne, de saj­nos nem az. Kö­rö­zési lapja a rend­őr­ség hon­lap­ján nyil­vá­nos, s ki­de­rül be­lőle, miért ke­resi a ha­tó­ság a nép­szerű, te­het­ség­ku­ta­tó­ban fel­tűnt éne­kest.

Továbbra sem találják a tegnap Pécsett megszökött rabot

Továbbra sem találják a tegnap Pécsett megszökött rabot

Más­fél napja nagy erők­kel ke­re­sik.

Más­fél napja nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a férfit, aki bör­tönbe szál­lí­tása köz­ben ol­dott ke­re­ket. Fél órá­val előtte kap­ták el a rend­őrök.

Feltörték az eltűnt magyar tévésztár lakását, a látvány sokkoló volt

Feltörték az eltűnt magyar tévésztár lakását, a látvány sokkoló volt

A 24 éves Fanni napok óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

A 24 éves Fanni napok óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség is kö­rözi. La­ká­sát fel kel­lett törni.

Borzalmas dolgot művelt ez a férfi a budapesti villamoson

Borzalmas dolgot művelt ez a férfi a budapesti villamoson

Már a rend­őrök is ke­re­sik a férfit!

Már a rend­őrök is ke­re­sik azt a férfit, aki a vil­la­mo­son ga­ráz­dál­ko­dott és meg­ütötte a vil­la­mos­ve­ze­tőt.

Dráma Budapest mellett: rendőrautók közé hajtott egy férfi

Dráma Budapest mellett: rendőrautók közé hajtott egy férfi

A rend­őrök el­kap­ták a férfit.

A rend­őrök el­kap­ták a lo­pott au­tó­val ámok­fu­tásba kezdő férfit.

Rejtélyes körülmények között tűnt el Petra, az egész EU-ban körözik

Rejtélyes körülmények között tűnt el Petra

A 37 éves nő egy hete tűt el, majd múlt pén­te­ken Bécs­ben ta­lál­tak egy ké­zi­tás­kát az ira­ta­i­val és két mo­bil­te­le­fon­nal.

A 37 éves nő egy hete tűt el, majd múlt pén­te­ken Bécs­ben ta­lál­tak egy ké­zi­tás­kát az ira­ta­i­val és két mo­bil­te­le­fon­nal.

Évekig körözték, nem mindennapi módon bukott le a magyar férfi

Évekig körözték, nem mindennapi módon bukott le a magyar férfi

Már vagy egy év­ti­zede az új-zél­andi Auck­land­ben élt csa­lád­já­val a férfi.

Már egy év­ti­zede az új-zél­andi Auck­land­ben élt csa­lád­já­val a férfi, aki ellen az In­ter­pol adott ki kö­rö­zést.

Gyilkos magyar sportolót keresnek, hidegvérrel ölt a bajnok

Gyilkos magyar sportolót keresnek, hidegvérrel ölt a bajnok

A ma­gyar szár­ma­zású mo­tor­ver­seny­zőt vá­dol­ták meg az oszt­rák pros­ti­tu­ált meg­gyil­ko­lá­sá­val.

Pofátlan tolvaj fosztotta ki a strandoló család szekrényét

Pofátlan tolvaj fosztotta ki a strandoló család szekrényét

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten egy el­ke­se­re­dett édes­anyá­nak a be­jegy­zése.

Ez a férfi gyújtotta az édesanyjára a lakást

Ez a férfi gyújtotta az édesanyjára a lakást

Be­zárta a szo­bába az édes­any­ját, majd rá­gyúj­totta a la­kást egy deb­re­ceni férfi. Csoda, hogy meg­me­ne­kült az idős asszony. A fiát most kö­rözi a rend­őr­ség.

Be­zárta a szo­bába az édes­any­ját, majd rá­gyúj­totta a la­kást egy deb­re­ceni férfi. Csoda, hogy meg­me­ne­kült az idős asszony, csak a szom­szé­dok­nak kö­szön­heti, hogy még min­dig él. A fiát most kö­rözi a rend­őr­ség.

Húsklopfolóval verte össze az idős boltost ez a fiú

Húsklopfolóval verte össze az idős boltost ez a fiú

Kö­rö­zést adtak ki a fi­a­tal ellen, aki rá­tá­madt a 67 éves férfire egy üzlet iro­da­he­lyi­sé­gé­ben.

Kö­rö­zést adtak ki a fi­a­tal ellen, aki rá­tá­madt a 67 éves férfire egy üzlet iro­da­he­lyi­sé­gé­ben.

Nyomoz a rendőrség, brutális balhéba keveredett Bács Péter

Nyomoz a rendőrség, brutális balhéba keveredett Bács Péter

Egy fi­a­tal­em­ber kór­házba ke­rült.

Bár a szí­nész meg­úszta sé­rü­lés nél­kül, a se­gít­sé­gére siető fi­a­tal­em­ber kór­házba ke­rült.

Ez a budapesti férfi tépte ki egy nő nyakából a nyakláncot

Ez a budapesti férfi tépte ki egy nő nyakából a nyakláncot

Biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette.

Nem tudta, hogy biz­ton­sági ka­mera van a bu­szo­kon, ami­nek rá­adá­sul min­den irány­ból meg­mu­tatta magát.

Pofátlanul lopkodta a kozmetikumokat ez a két nő - videó

Pofátlanul lopkodta a kozmetikumokat ez a két nő - videó

A rend­őr­ség egy­előre hiába ke­resi a két ró­zsa­szín pólós tol­vajt.

A rend­őr­ség egy­előre hiába ke­resi a két ró­zsa­szín pólós tol­vajt.

Netezik a késes rabló, miközben a rendőrség körözi

Netezik a késes rabló, miközben a rendőrség körözi

El­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki a rend­őr­ség a cse­peli Simon Mi­hály ellen, mi­u­tán a férfi kés­sel fe­nye­ge­tőzve ra­bolt ki egy buszra vá­ra­kozó férfit.

El­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki a rend­őr­ség a cse­peli Simon Mi­hály ellen, mi­u­tán a férfi kés­sel fe­nye­ge­tőzve ra­bolt ki egy buszra vá­ra­kozó férfit.

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Döntött: nem tér haza a körözött magyar rádiós!

Döntött: nem tér haza a körözött magyar rádiós!

Esze ágá­ban sincs ha­za­jönni.

Zol­tán­nak esze ágá­ban sincs ha­za­jönni, azt sem érti, miért ke­resi őt a rend­őr­ség.

Aggasztó: Mikulás napján, nyomtalanul tűnt el a 16 éves magyar lány

Aggasztó: Mikulás napján, nyomtalanul tűnt el a 16 éves magyar lány

Két hete nem ta­lál­ják Ritát, aki­nek de­cem­ber 6-án ve­szett nyoma Haj­dú­sám­son­ban. Már a rend­őr­ség is kö­rözi!

Kiakadt a 17 éves apa: nyoma veszett kisbabájának és az anyának

Kiakadt a 17 éves apa: nyoma veszett kisbabájának és az anyának

A 19 éves nőt és a hat hó­na­pos gye­re­ket a rend­őr­ség kö­rözi. Kevin a saját mód­sze­re­i­vel pró­bálja kisfiát elő­ke­rí­teni...

Még mindig keresik a ragasztószalagos gyilkost - videó

Még mindig keresik az egyik ragasztószalagos gyilkost - videó

Hat évig kö­röz­tek négy em­bert, és eddig csak hár­mó­ju­kat si­ke­rült el­kapni. Egy 80 éves bá­csit öltek meg.

Hat évig kö­röz­ték azt a négy em­bert, akik közül eddig hár­mat si­ke­rült el­kapni.

Minden telefon egyszerre fújt riadót a metrón!

Minden telefon egyszerre fújt riadót a metrón!

Kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség...

Kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség, a mo­bi­lok egy­szerre kezd­tek szi­ré­názni és vi­sí­tani. Az uta­sok be­pá­ni­kol­tak.

Felismered ezt a férfit? Ő pakolta ki társaival a zuglói lakást

Felismered ezt a férfit? Ő pakolta ki társaival a zuglói lakást

Négy férfit kö­röz­nek a rend­őrök, mert ked­den ki­ra­bol­tak egy zug­lói la­kást. Az egyi­kü­ket si­ke­rült eddig be­azo­no­sí­tani.

Segíts megtalálni! Megverte a biztonsági őrt, körözik

Segíts megtalálni! Megverte a biztonsági őrt, körözik

A ké­pe­ken lát­ható férfi, még május végén ke­ve­re­dett szó­vál­tásba egy budai üzlet biz­ton­sági őré­vel.

A ké­pe­ken lát­ható férfi, még május végén ke­ve­re­dett szó­vál­tásba egy budai üzlet biz­ton­sági őré­vel.

Eltűnt egy 10 éves kisfiú! Segíts!

Eltűnt egy 10 éves kisfiú! Segíts!

A Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság VIII. ke­rü­leti Rendőr-ka­pi­tány­sága is ke­resi Jan­csi­kát. Ada­tait pél­dául a po­lice.hu por­tál is közli.

A Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság VIII. ke­rü­leti Rendőr-ka­pi­tány­sága is ke­resi Jan­csi­kát. Ada­tait pél­dául a po­lice.hu por­tál is közli.

Ez a szívtelen nő lopta el egy gyerek táskáját Kőbányán

Ez a szívtelen nő lopta el egy gyerek táskáját Kőbányán

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a 30 év kö­rüli nőt, aki még de­cem­ber­ben lo­pott el egy váll­tás­kát Kő­bá­nyán.

Ebédelni ment, de vitte a kasszát is a dohánybolti eladó! Most körözik!

Ebédelni ment, de vitte a kasszát is a dohánybolti eladó! Most körözik!

Me­g­un­hatta a napi ro­bo­tot, ki­rá­molta a ci­gi­bolt széfjét, és a kasszát is vitte.

Me­g­un­hatta a napi ro­bo­tot az a do­hány­bolti eladó, aki ki­rá­molta a ci­gi­bolt széfjét, és a kasszát is vitte. Fő­nö­ké­nek csak annyit mon­dott te­le­fo­non, hogy ki­ug­rik ebé­delni.

Betörték egy sörösüveggel a villamos ablakát a vandál fiatalok

Betörték egy sörösüveggel a villamos ablakát a vandál fiatalok

Hétfő este hár­man ran­da­lí­roz­tak az egyik kör­úti vil­la­mo­son.

Hétfő este hár­man ran­da­lí­roz­tak az egyik kör­úti vil­la­mo­son. Mi­u­tán le­száll­tak a budai híd­fő­nél, egyi­kük egy üve­get vá­gott a Com­bino szél­vé­dő­jé­hez, ami be­re­pedt.

Körözik a horgosi terrortámadás irányítóit! - Fotók

Körözik a horgosi terrortámadás irányítóit! - Fotók

Ke­re­sik őket!

Fotók bi­zo­nyít­ják, hogy a rösz­kei ha­tá­ron szer­dán szer­ve­zett tá­ma­dás tör­tént, ami ter­ror­tá­ma­dás­nak mi­nő­sül. A Nyo­mozó Hi­va­tal fo­tó­kat tett közzé.

Ez a fiatal késelt egy körúti sörözőben! Keresi a rendőrség!

Ez a fiatal késelt egy körúti sörözőben! Keresi a rendőrség!

Három fiú tá­madt meg egy Fe­renc kör­úti szó­ra­ko­zó­he­lyen egy fi­a­talt, el­vet­ték a te­le­fon­ját és két he­lyen meg is szúr­ták egy bics­ká­val.

Három fiú tá­madt meg egy Fe­renc kör­úti szó­ra­ko­zó­he­lyen egy fi­a­talt, el­vet­ték a te­le­fon­ját és két he­lyen meg is szúr­ták egy bics­ká­val. Ket­te­jük már a rend­őr­sé­gen van, a har­ma­dik tár­su­kat még ke­re­sik!

Szőnyegbe csavarva ásta el a barátnőjét a brutális gyilkos

Szőnyegbe csavarva ásta el a barátnőjét a brutális gyilkos

Or­szá­gos kö­rö­zést adtak ki el­lene.

Or­szá­gos kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség egy ka­lo­csai férfi ellen, aki au­gusz­tus 16-án dél­előtt egy bu­da­pesti meg­ölte al­kalmi ba­rát­nő­jét.

Még mindig szökésben van az egyik párizsi terrorista

Még mindig szökésben van az egyik párizsi terrorista

A ter­ror­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott Salah Ab­des­la­mot még nem fog­ták el! St­ras­bourg­ban ugyan le­zár­tak egy kül­vá­rosi házat , de ott nem ta­lál­ták.

A ter­ror­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott Salah Ab­des­la­mot még nem fog­ták el! Hétfő este St­ras­bourg­ban la­kos­sági be­je­len­tés nyo­mán ugyan le­zár­tak egy kül­vá­rosi házat, de ott nem ta­lál­ták meg.

A Budapesten forgató Tom Hanks fia részegen szétverte a szállodaszobát!

A Budapesten forgató Tom Hanks fia részegen szétverte a szállodaszobát! Körözik!

Be­lőve magát ki­tépte a fal­ból és össze­törte a tévét és a be­ren­de­zést. Kö­rö­zik!