CÍMKE: 'kormányinfó'

Orbán: Magyarország jobban teljesít

Orbán: Magyarország jobban teljesít

A bruttó hazai ter­mék (GDP) ta­va­lyi nö­ve­ke­dése 4,6 %.

A bruttó hazai ter­mék (GDP) ta­va­lyi nö­ve­ke­dése 4,6 szá­za­lék lehet, az ál­lam­adós­ság a GDP 71 szá­za­lé­kára csök­kent 2018 vé­gére.

Orbán Viktor nagy sajtótájékoztatóra készül

Orbán Viktor nagy sajtótájékoztatóra készül

2019. ja­nuár 10-én csü­tör­tö­kön Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök fog vá­la­szolni a kér­dé­sekre.

Még háromszor csenget a postás a nyugdíjjal

Még háromszor csenget a postás a nyugdíjjal

Még háromszor csenget a postás a nyugdíjjal

Kö­rül­be­lül 35 ezer fo­rint­tal több jut­ta­tást kap­nak az idő­sek az év vé­géig a kor­mány ter­vei sze­rint.