CÍMKE: 'korea'

Koreaiak helyszínelnek a Duna-parton

Koreaiak helyszínelnek a Duna-parton

Több hely­szí­nen fo­lyik a ku­ta­tás.

A Ri­post ott járt a hely­szí­ne­ken!

Láttuk, de nem gondoltuk, hogy nekünk jön a nagy hajó

Láttuk, de nem gondoltuk, hogy nekünk jön a nagy hajó

A ko­reai saj­tó­ban meg­szó­lalt egy túl­élő.

A ko­reai saj­tó­ban meg­szó­lalt egy túl­élő, aki el­mondta: az uta­sok több­sége a fe­dél­ze­ten volt.

Brutális mellek: Férfiak milliói imádják az ázsiai kebelcsodát

Brutális mellek: Férfiak milliói imádják az ázsiai kebelcsodát

A ko­re­a­iak bö­gyös nagy­ágyúja sze­mér­met­le­nül pózol a neves férfi­ma­ga­zin jú­li­usi cím­lap­ján. Mu­tat­juk a gát­lás­ta­lan fo­tó­kat!

A ko­re­a­iak bö­gyös nagy­ágyúja sze­mér­met­le­nül pózol a neves férfi­ma­ga­zin jú­li­usi cím­lap­ján. Mu­tat­juk a gát­lás­ta­lan fo­tó­kat!

Észak-Korea bejelentette: kész kirobbantani a nukleáris háborút

Észak-Korea bejelentette: kész kirobbantani a nukleáris háborút

Egy ame­ri­kai B-B1 bom­bázó re­pü­lő­gép ha­ladt el szer­dán a Ko­reai-fél­szi­get fö­lött.

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel.

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel.

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt.

Felrobbantotta a netet a szuperszexi sziklamászónő, elképesztő mit művel

Felrobbantotta a netet a szuperszexi sziklamászónő, elképesztő, mit művel

Az öt­le­tes rek­lá­mok ko­rá­ban vajon hogy kell el­adni egy por­szí­vót? Hát így! Mássz vele fel­hő­kar­co­lóra!

Őrület! Szobrot állítanak a Gangnam Style-nak

Őrület! Szobrot állítanak a Gangnam Style-nak

Korea fő­vá­rosa meg­látta a slá­ger­ben a tu­ris­ta­csa­lo­ga­tás le­he­tő­sé­gét.