CÍMKE: 'korcsolya'
FRISS HÍREK

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Tina úgy gon­dolta, tel­je­síti lá­nyai vá­gyát és el­vi­szi őket kor­cso­lyázni. Emi­lio nem lé­pett jégre, Tina csat­la­ko­zott.

Tina úgy gon­dolta, tel­je­síti lá­nyai vá­gyát és el­vi­szi őket kor­cso­lyázni. Bár Emi­lio nem lé­pett jégre, Tina úgy dön­tött, csat­la­ko­zik.

Megjöttek a hófelhők, mutatjuk, hol borulhat ma fehérbe a táj

Megjöttek a hófelhők, mutatjuk, hol borulhat ma fehérbe a táj

A hét­vége kevés ha­va­zás­sal indul, de az első sí­pá­lyát már szom­ba­ton meg fog­ják nyitni.

A hét­vége kevés ha­va­zás­sal indul, de az első sí­pá­lyát már szom­ba­ton meg fog­ják nyitni.

Sosem látott oldalát mutatta meg Liptai Claudia!

Sosem látott oldalát mutatta meg Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető olyan vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val, ami­lyet még eddig sosem.

A mű­sor­ve­zető olyan vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val, ami­lyet még eddig sosem.

Gyász, elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok sportoló

Gyász, elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok sportoló

Le­gen­dá­nak szá­mí­tott a sport­ág­ban.

Le­gen­dá­nak szá­mí­tott a sport­ág­ban.

Döbbenetes látványosság a téli Balatonon: UFO-kör a tó jegén!

Döbbenetes látványosság a téli Balatonon: UFO-kör a tó jegén!

Légi fel­vé­te­lek is ké­szül­tek a 15 méter át­mé­rőjű geo­met­ri­kus alak­zat­ról. Bátor kor­cso­lyá­zók rá­me­rész­ked­tek a fe­lü­le­tére, a kör pedig el­moz­dult...

Összetörte magát Till Attila

Összetörte magát Till Attila

Kor­cso­lyázni in­dult, de végül a bal­ese­tin kö­tött ki.

Kor­cso­lyázni in­dult, de végül a bal­eseti am­bu­lan­cián kö­tött ki a TV2 mű­sor­ve­ze­tője.

Különleges edzést tartott Rubint Réka

Különleges edzést tartott Rubint Réka

Kor­cso­lyás tor­nát tar­tott a Jég­te­ra­szon

Kü­lön­le­ges edzés­sel ké­szült a tél és a sport sze­rel­me­sei szá­mára: kor­cso­lyás tor­nát tar­tott.