CÍMKE: 'korai fejlesztés'

Briliáns ötletek, hogy órákra leköss egy totyogó gyereket

Briliáns ötletek, hogy órákra leköss egy totyogó gyereket

Hozz létre egy­szerű dol­gok­ból zse­ni­á­lis já­ték­köz­pon­tot! Fej­leszd a ki­csit já­té­ko­san

Elő a mesekönyvvel! Sikeresebb lesz a gyereked

Elő a szókincsnövelő mesekönyvvel!

Na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel lesz dip­lo­mája annak a gye­rek­nek, aki már az is­ko­la­kez­dés­nél na­gyobb szó­kinccsel ren­del­ke­zik a kor­tár­sa­i­nál.