CÍMKE: 'kommandó'

Félelem a vb-n, kommandósok lepték el a brazilok szállását

Félelem a világbajnokságon, kommandósok lepték el a brazilok szállását

Il­le­ték­te­len dró­nokra va­dász­nak.

Kém­ke­dés ellen ki­kép­zett szak­em­be­rek vi­gyáz­nak Ney­ma­rékra.

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Gás­pár Győző össze­rop­pant.

Gás­pár Győző nagy­du­más, de ez csak a lát­szat, leg­be­lül ér­zé­keny ember, akit meg­vi­sel­nek bi­zo­nyos dol­gok.

Elitkommandó védi Harry herceget és szerelmét

Elitkommandó védi Harry herceget és szerelmét

Fo­koz­zák a biz­ton­sá­got.

A világ je­len­tős ré­szét iz­ga­lom­ban tartja a her­cegi pár kö­zelgő es­kü­vője - emi­att azon­ban a biz­ton­sági el­len­őr­zé­sek szint­jét is fo­kozni kell.