CÍMKE: 'komár lászló'

Komár László özvegye kitálalt, ennyit lát férje örökségéből!

Komár László özvegye kitálalt, ennyit lát férje örökségéből!

A 2012-ben el­hunyt éne­kes ha­gya­téka körül évek óta állt a bál, most hosszú idő után elő­ször meg­szó­lalt a fe­le­ség.

A 2012-ben el­hunyt éne­kes ha­gya­téka körül évek óta állt a bál, most hosszú idő után meg­szó­lalt a fe­le­ség.

Lezárult Komár László családjának hagyatéki botránya!

Lezárult Komár László családjának hagyatéki botránya!

Öt évet kel­lett várni a meg­egye­zésre! Most végre min­denki fel­lé­le­gez­he­tett! Itt volt már az ideje a bé­kes­ség­nek!

Öt évet kel­lett várni a meg­egye­zésre! Most végre min­denki fel­lé­le­gez­he­tett! Épp itt volt már az ideje a bé­kes­ség­nek!

Gyászol Zalatnay Cini: Képtelen elengedni Komár Lászlót!

Gyászol Zalatnay Cini: Képtelen elengedni Komár Lászlót!

Az éne­kesnő öt évvel a tra­gé­dia után sem tudta meg­emész­teni, hogy egy­kori ked­vese el­hunyt.

Az éne­kesnő öt évvel a tra­gé­dia után sem tudta meg­emész­teni, hogy egy­kori ked­vese el­hunyt.

Megható fotó került elő Bajor Imréről és Komár Lászlóról!

Megható fotó került elő Bajor Imréről és Komár Lászlóról!

Min­dig jókat mu­lat­tak együtt.

A két hí­res­ség min­dig jókat mu­la­tott együtt, sa­já­tos hu­mo­ruk miatt tö­ké­le­te­sen meg­ér­tet­ték egy­mást.

Ezért nem kapták meg a pénzüket a magyar művészek örökösei

Ezért nem kapták meg a pénzüket a magyar művészek örökösei

A Jog­védő Iroda nyil­vá­nos lista for­má­já­ban tá­jé­koz­tatja az örö­kö­sö­ket, ami­ről csak ők nem tud­nak.

A bíróságon civakodnak Komár László volt feleségei

A bíróságon civakodnak Komár László volt feleségei

A tánc­dal­éne­kes három éve hunyt el, de öz­ve­gye nem tudja őt mél­tó­ság­gal gyá­szolni.

Komár László támogatja feleségét a túlvilágról

Komár László támogatja feleségét a túlvilágról

Krisz­tina máig nem hiszi el a tör­tén­te­ket, és min­den este ha­za­várja fér­jét.