CÍMKE: 'klíma'

Folytatódik a buszokon a klímaháború

Folytatódik a buszokon a klímaháború

Me­gint jön a 30 fok fe­letti hőség...

Az uta­sok dü­hö­sek, így sok busz­so­főrt ért in­zul­tus, mert nem kap­csol­ják be a klí­mát. És megint jön a 30 fok fe­letti hőség...

Kiderült, miért nem kapcsolják be a légkondit a buszokon

Kiderült, miért nem kapcsolják be a légkondit a buszokon

El­vi­sel­he­tet­le­nül fül­ledt a hőség...

El­vi­sel­he­tet­le­nül fül­ledt hőség van a BKK já­ra­tain napok óta, de né­hány vo­na­ton és tá­vol­sági já­ra­ton is - pa­nasz­kod­nak a Ri­post ol­va­sói.

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

A téma szak­em­be­ré­vel, dr. Ürge-Vor­satz Di­á­ná­val be­szél­get­tünk.

A téma el­is­mert szak­em­bere in­ter­jút adott a Ri­post­nak. Dr. Ürge-Vor­satz Diána egy hét­gyer­me­kes ma­gyar édes­anya és Nobel-díjas klí­ma­ku­tató.