CÍMKE: 'kiürítés'

Ilyen a bűnös műbomba, emiatt menekültek tízezrek

Ilyen a bűnös műbomba, emiatt menekültek tízezrek

Vak­lárma miatt ma­radt el egy fo­ci­meccs. A tűz­sze­ré­szek meg­mu­tat­ták, miért ri­asz­tot­ták őket.

Két szegedi bankot is robbantással fenyegettek meg!

Két szegedi bankot is robbantással fenyegettek meg!

A te­le­fo­náló nem ne­vezte meg me­lyik fi­ók­ban van a bomba, így két épü­le­tet is ki­ürí­tet­tek a rend­őrök.

Kiürítik a Corvin Plázát! Tűz van a mélygarázsban

Kiürítik a Corvin Plázát! Tűz van a mélygarázsban

Füst­mér­ge­zés ve­szé­lye miatt me­ne­kí­tik az em­be­re­ket a jó­zsef­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ból