CÍMKE: 'kiürítés'

Tűzoltók ürítették ki az egyetemet, döbbenet, mi okozott pánikot

Tűzoltók ürítették ki az egyetemet, döbbenet, mi okozott pánikot

Fur­csa szag kez­dett el ter­jen­geni az egye­te­men.

Fur­csa szag ter­jen­gett az egye­te­men, de va­lami egé­szen más volt a for­rása, mint elő­ször hit­ték.

Országos készültség, halálos fenyegetés miatt bezárták a brit iskolákat

Országos készültség, halálos fenyegetés miatt bezárták a brit iskolákat

Is­me­ret­le­nek meg­fe­nye­get­ték az is­ko­lá­kat, hogy a gye­re­kek közé haj­ta­nak.

Is­me­ret­le­nek azzal fe­nye­get­ték meg az is­ko­lá­kat, hogy a gye­re­kek közé haj­ta­nak és lö­völ­dö­zésbe kez­de­nek.

Ilyen a bűnös műbomba, emiatt menekültek tízezrek

Ilyen a bűnös műbomba, emiatt menekültek tízezrek

Vak­lárma miatt ma­radt el fo­ci­meccs.

Vak­lárma miatt ma­radt el Ang­li­á­ban egy fo­ci­meccs. A tűz­sze­ré­szek meg­mu­tat­ták, mi az, ami miatt ri­asz­tot­ták őket.

Két szegedi bankot is robbantással fenyegettek meg!

Két szegedi bankot is robbantással fenyegettek meg!

Két épü­le­tet is ki­ürí­tet­tek a rend­őrök.

A te­le­fo­náló nem ne­vezte meg me­lyik fi­ók­ban van a bomba, így két épü­le­tet is ki­ürí­tet­tek a rend­őrök.

Kiürítik a Corvin Plázát! Tűz van a mélygarázsban

Kiürítik a Corvin Plázát! Tűz van a mélygarázsban

Füst­mér­ge­zést kap­hat, aki ott marad.

Füst­mér­ge­zés ve­szé­lye miatt me­ne­kí­tik az em­be­re­ket a jó­zsef­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ból