CÍMKE: 'kiürítés'

Hatalmas a készültség, menekítik az embereket a budapesti plázából

Hatalmas a készültség, menekítik az embereket a budapesti plázából

Az Örs vezér te­ré­nél ta­lál­ható Árkád áru­ház­ból rend­őrök kí­sér­ték ki az em­be­re­ket.

Tűzoltók ürítették ki az egyetemet, döbbenet mi okozott pánikot

Tűzoltók ürítették ki az egyetemet, döbbenet mi okozott pánikot

Fur­csa szag kez­dett el ter­jen­geni az egye­te­men, de va­lami egé­szen más volt a for­rása, mint elő­ször hit­ték.

Ilyen a bűnös műbomba, emiatt menekültek tízezrek

Ilyen a bűnös műbomba, emiatt menekültek tízezrek

Vak­lárma miatt ma­radt el egy fo­ci­meccs. A tűz­sze­ré­szek meg­mu­tat­ták, miért ri­asz­tot­ták őket.

Két szegedi bankot is robbantással fenyegettek meg!

Két szegedi bankot is robbantással fenyegettek meg!

A te­le­fo­náló nem ne­vezte meg me­lyik fi­ók­ban van a bomba, így két épü­le­tet is ki­ürí­tet­tek a rend­őrök.

Kiürítik a Corvin Plázát! Tűz van a mélygarázsban

Kiürítik a Corvin Plázát! Tűz van a mélygarázsban

Füst­mér­ge­zés ve­szé­lye miatt me­ne­kí­tik az em­be­re­ket a jó­zsef­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ból