CÍMKE: 'kislány'

Gólyahír, megszületett a Viszkis kislánya

Gólyahír, megszületett a Viszkis kislánya

Amb­rus At­tila ma dél­után ro­hant be a kór­házba.

Amb­rus At­tila ma dél­után ro­hant be a kór­házba, ké­sőbb te­le­fo­non is el­ér­tük őt.

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

A 37 éves her­cegné célja, hogy a csa­lád bol­dog le­gyen, ezért sze­retné, ha Lajos her­ceg­nek is lenne kis­húga.

A 37 éves her­cegné célja, hogy a csa­lád bol­dog le­gyen, sze­retné, ha La­jos­nak is lenne kis­húga.

Elolvadtunk, kiderült, mi lesz a sztármami kislányának a neve

Elolvadtunk, kiderült, mi lesz a sztármami kislányának a neve

Jes­sica Simp­son a ba­ba­váró bulin je­len­tette be kis­lá­nya nevét.

Jes­sica Simp­son a ba­ba­váró bulin je­len­tette be kis­lá­nya nevét.

Teljes sokk, halott apjáról küldött képeket a kislány

Teljes sokk, halott apjáról küldött képeket a kislány

De ezzel meg­men­tett egy éle­tet.

A hat­éves gyer­mek iszo­nya­tos dol­go­kon ment ke­resz­tül, de tet­té­vel meg­men­tett egy másik éle­tet.

Megdöbbentő titokra derült fény Dobó Kata kislányával kapcsolatban

Megdöbbentő titokra derült fény Dobó Kata kislányával kapcsolatban

A szí­nésznő vi­szony­lag kevés időt tud lá­nyá­val töl­teni.

A szí­nésznő vi­szony­lag kevés időt tud lá­nyá­val töl­teni.

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

A 71 éves Gór Nagy Mária négy­sze­res nagy­mama lett, a na­pok­ban meg­ér­ke­zett a csa­lád leg­ki­sebb tagja.

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Nehéz idő­sza­kot tud maga mö­gött.

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött.

Drámai fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében

Drámai fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében

A szak­ér­tői vé­le­mé­nyek el­ké­szü­lése után az ügy­nek három gya­nú­sí­tottja van. Még­sem egye­dül volt ott­hon a kis­lány?

A szak­ér­tői vé­le­mé­nyek el­ké­szü­lése után az ügy­nek három gya­nú­sí­tottja van. Még­sem egye­dül volt ott­hon a kis­lány?

Örömhírt jelentett be a lányzenekar egykori tagja: megérkezett a baba

Örömhírt jelentett be a lányzenekar egykori tagja: megérkezett a baba

A 37 éves éne­kesnő első gyer­meke egész­sé­ge­sen jött vi­lágra pén­te­ken.

A 37 éves éne­kesnő első gyer­meke egész­sé­ge­sen jött vi­lágra pén­te­ken.

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Még ők sem tud­nak ma­gya­rá­za­tot adni arra, ami tör­tént. A szü­lők sze­rint ka­rá­cso­nyi csoda tör­tént.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt, a ki­ér­kező men­tők nem tud­ták meg­men­teni.

Folyik a nyomozás: 11 éves ukrán kislány szült a kórházban

Folyik a nyomozás: 11 éves ukrán kislány szült a kórházban

Egy fi­a­tal lány anyja or­vos­hoz for­dult, mivel gyer­meke ál­landó rosszul­lé­tekre pa­nasz­ko­dott. Ki­de­rült: a kis­lány ter­hes!

Egy fi­a­tal lány anyja or­vos­hoz for­dult, mivel gyer­meke ál­landó rosszul­lé­tekre pa­nasz­ko­dott. Ki­de­rült: a kis­lány ter­hes!

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Sem­mi­képp se hagyd ki!

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Sem­mi­képp se hagyd ki!

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

Sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket.

Ren­ge­te­gen lát­ták már a pécsi kis­lány­ról szóló vi­deót. Zoé sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket, a brok­ko­lit vi­szont jóízűen eszi.

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

A kis­lány sú­lyos hely­zet­ben kért se­gít­sé­get, és most min­denki azon dol­go­zik, hogy va­ló­ban meg­ta­lálja a Mi­ku­lás a csa­lá­dot.

Ez a nap fotója: a kőkemény sztár is elolvadt 2 éves lánya kérésétől

Ez a nap fotója: a kőkemény sztár is elolvadt 2 éves lánya kérésétől

A 46 éves sztára­puka a nevét is ke­mény­sé­gé­ről kapta, de kis­lá­nyá­nak ő sem tud nemet mon­dani.

A fél országban keresik ezt a 11 éves magyar kislányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 11 éves magyar kislányt, nem véletlenül

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 11 éves Na­tá­liát!

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 11 éves Na­tá­liát!

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

"Úgy sajnálom" - írta a 11 éves lány anyjának, mielőtt a halálba ugrott

Most ki­de­rült, hogy a gyer­mek men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött.

Most ki­de­rült, hogy a gyer­mek men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött és kor­tár­sa­i­val sem jött ki.

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll.

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test.

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test. A rend­őr­ség ennek el­le­nére nyo­mo­zást in­dí­tott.

Felkavaró részletek: így használta szexjátékszernek 2 éves kislányát az anya

Felkavaró részletek: így használta szexjátékszernek 2 éves kislányát az ózdi anya

A 29 éves nő és élet­társa be­te­ges sze­xu­á­lis vá­gyait élte ki...

A 29 éves nő és élet­társa be­te­ges sze­xu­á­lis vá­gyait élte ki az asszony két­éves kis­lá­nyán, va­la­mint nyolc­esz­ten­dős fián.

Borzasztó tragédia a cirkuszban - videó

Élve felfalta volna a kislányt az oroszlán, ha nincs a cirkusz kerítése - videó

Hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tek ját­szód­tak le a né­ző­té­ren.

Hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tek ját­szód­tak le a né­ző­té­ren. A je­len­lé­vők több­sége egy jó da­ra­big biz­tos nem megy cir­kuszba.

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt.

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt, majd a fel­éb­re­dést kö­ve­tően szü­le­i­nek szá­molt be a lá­tot­tak­ról.

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Tücsi és Sofi sokat gon­dol­ko­zik a baba nevén, ko­moly fej­tö­rést okoz nekik a fel­adat.

Tücsi és Sofi sokat gon­dol­ko­zott a baba nevén, ko­moly fej­tö­rést okoz nekik a fel­adat.

Elképesztő luxusban szülinapozott Ördög Nóra kislánya

Elképesztő luxusban szülinapozott Ördög Nóra kislánya

A gye­re­kek szá­mára épí­tett lak­osz­tá­lyok mel­lett egy komp­lett vi­dám­park várta Micit...

A gye­re­kek szá­mára épí­tett lak­osz­tá­lyok mel­lett egy komp­lett vi­dám­park várta Micit...

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják, így va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy ál­do­zata a ro­kona.

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják, így va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy ál­do­zata a ro­kona.

Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Se­gí­tett a Ri­post!

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva.

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves brit lány ter­hes lenne.

Ez aztán merész: Egy szál bugyiban mutatta meg magát Debreczeni Zita

Ez aztán merész: Egy szál bugyiban mutatta meg magát Debreczeni Zita

A csi­nos fény­ké­pész nem ci­có­zott, meg­mu­tatta a va­ló­sá­got, amin maga is jót mo­soly­gott.

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl, kis­lá­nya tel­je­sen le­fog­lalja hét­köz­nap­jait.

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl, kis­lá­nya tel­je­sen le­fog­lalja hét­köz­nap­jait.

Megmutatta 5 napos kislánya arcát a büszke sztáranyuka

Megmutatta 5 napos kislánya arcát a büszke sztáranyuka

Nem rej­te­geti.

A szí­nésznő a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére nem tar­to­zik azon sztá­rok közé, akik so­káig rej­te­ge­tik sze­mük fé­nyét.

Csodás nap ez a magyar színésznőnek: Így emlékezett

Csodás nap ez a magyar színésznőnek: Így emlékezett

Meg­ható ga­lé­ri­á­val ün­ne­pel.

Nelly éppen négy éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek. Ezzel a meg­ható ga­lé­ri­á­val kö­szön­tötte a kis­lányt.

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Több mint egy éve jött vi­lágra kis­lá­nya, Mimi. A szí­nész azon­ban rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról. De most ki­vé­telt tett.

Több mint egy éve jött vi­lágra kis­lá­nya, Mimi. A szí­nész azon­ban rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról. De most ki­vé­telt tett.

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

A sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt Kósz Zol­tán látta, ami­ket a kis­lány leírt róluk...

A sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt Kósz Zol­tán látta, ami­ket a kis­lány leírt róluk, hi­szen az anyuka neki is el­küldte MMS-ben...

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Két szem­tanú fogta el azt a szo­má­liai mig­ránst, aki el akart ra­bolni egy kis­lányt egy német ját­szó­té­ren.

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Pa­mela a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­osz­tott cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt. Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Döbbenetes dolgot állítanak a sportolókat vádoló lányról

Döbbenetes dolgot állítanak a vízilabdásokat erőszakkal vádoló kislányról

Ál­lítja, a két spor­toló 11 éves ko­rá­ban lé­te­sí­tett vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot.

A kis­lány ál­lítja, a két spor­toló 11 éves ko­rá­ban lé­te­sí­tett vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot, ám a kis­lány­ról is döb­be­ne­tes dol­got ál­lí­ta­nak....

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Meg­halt egy nyolc­éves kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Meg­halt egy kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Hűha, pocakos fotót posztolt Péter Szabó Szilvia

Hűha, pocakos fotót posztolt Péter Szabó Szilvia

Fel­la­pozta a fo­tó­al­bu­mot.

Az éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve, és fel­la­pozta a fo­tó­al­bu­mot.

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt. Ámul­tak és bá­mul­tak a sokat lá­tott ma­gyar há­zi­asszo­nyok!

Megrázó részletek: ezért nyomhatta agyon a 9 éves Barbit a ház

Megrázó részletek: ezért nyomhatta agyon a 9 éves Barbit a ház

Bar­bit ál­má­ban ér­hette a halál, fel­ső­pa­ko­nyi házuk te­teje rá­om­lott...

Bar­bit ál­má­ban ér­hette a halál, fel­ső­pa­ko­nyi házuk te­teje rá­om­lott, és agyon­nyomta a kis­lányt...

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

Felfoghatatlan szörnyűség, álmában erőszakolták meg a 11 éves kislányt

A férfit a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták.

A férfit a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták, mi­u­tán el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem csoda, hogy a meg­le­pett anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Nem csoda, hogy az anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

A rend­őr­ség nem vé­let­le­nül ke­resi a kis­lányt, de már napok óta nem akad­nak a nyo­mára.

Rettenetes baleset áldozata lett egy kislány, feladta a szervezete

Rettenetes baleset áldozata lett egy kislány, feladta a szervezete

A 12 éves gye­re­ket kór­házba vit­ték, de ott éle­tét vesz­tette. A kis­lány nagy­szü­le­i­vel nya­ralt, a ször­nyű­ség ide­jén.

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

Az el­hunyt­nak van egy hat­éves lánya.

A mű­vész 65 éves volt, ami­kor har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel gyer­me­ket vál­lal­tak. Ami­kor ki­de­rült, hogy da­ga­nata van, nem en­gedte, hogy kis­lá­nya meg­lá­to­gassa.

Itt az első kép A Pál utcai fiúk sztárjának lányáról

Itt az első kép A Pál utcai fiúk sztárjának lányáról

Meg­mu­tatta kis­lá­nyát Wun­der­lich Jó­zsef! Szí­nésznő ked­vese, Bach Kata au­gusz­tus ele­jén hozta vi­lágra kis­lá­nyu­kat, aki a Júlia nevet kapta.

Megható gesztus, így váltja valóra egy beteg gyerek álmát Tom Hanks

Megható gesztus, így váltja valóra egy beteg gyerek álmát Tom Hanks

Ren­ge­te­gen pró­bál­nak se­gí­teni egy leu­ké­miás kis­lány­nak.

Ren­ge­te­gen pró­bál­nak se­gí­teni egy leu­ké­miás kis­lány­nak, az ak­ci­ó­hoz csat­la­ko­zott a szí­nész is.

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

Az biz­tos, hogy ennyire ked­ves le­ve­let kevés nő kap! Egy­sze­rűen imádni való a sze­rel­mes lovag szív­ből jövő ra­jon­gása.

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak a testén

A 13 éves kis­lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de már nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Fura dolgokat állítanak a megerőszakolt 10 éves kislányról a helyiek

Fura dolgokat állítanak a megerőszakolt 10 éves kislányról a helyiek

A 10 éves kis­lány még jú­ni­us­ban vál­ha­tott ál­do­zattá...

A 10 éves kis­lány még jú­ni­us­ban vál­ha­tott ál­do­zattá...

Botrányosan viselkedett a miskolci buszsofőr, ez történt a kislánnyal

Botrányosan viselkedett a miskolci buszsofőr, ez történt a kislánnyal

A so­főrt za­varta, hogy ebben az óri­ási ká­ni­ku­lá­ban vizet iszik egy kis­lány.

A so­főrt za­varta, hogy ebben az óri­ási ká­ni­ku­lá­ban vizet iszik egy kis­lány.

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Meg­szü­le­tett má­so­dik kisfiuk.

Múlt pén­te­ken jött vi­lágra az éne­kesnő és Is­te­nes Bence má­so­dik kisfia. A baba komp­li­ká­ció­men­te­sen szü­le­tett, így már va­sár­nap haza is me­het­tek.

Berki Krisztián anyaságában alázta meg Pamelát

Berki Krisztián anyaságában alázta meg Pamelát

Berki Krisz­tián vi­de­ója ko­moly sér­tés.

"Berki Krisz­tián sem­mibe veszi gyer­meke any­ját, min­denki előtt meg­alázza Hódi Pam­e­lát" - így lát­ják a kom­men­te­lők.

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Szív­szo­rító képet tett közzé a spor­toló há­zas­pár.

Szív­szo­rító képet tett közzé a spor­toló há­zas­pár. A többi szü­lőt sze­ret­nék fi­gyel­mez­tetni tra­gi­kus tör­té­ne­tük­kel.

Ez durva: elmenekült a 22 éves sztár, miután a kutyája gyerekre támadt

Ez durva: elmenekült a 22 éves sztár, miután a kutyája gyerekre támadt

Hozzá sem szólt a kis­lány­hoz vagy az édes­any­já­hoz.

Hozzá sem szólt a kis­lány­hoz vagy az édes­any­já­hoz.

Kegyetlen dolgokon ment keresztül a 14 éves Viktoria, feladta szervezete

Kegyetlen dolgokon ment keresztül a 14 éves Viktoria, feladta szervezete

Ál­lí­tó­lag azt ha­zudta az anya a kis­lány­nak, hogy rákos, amit csak kop­la­lás­sal győz­het le.

Kínzó csend borult a házra, rettenetes tragédia ért egy játszó kislányt

Kínzó csend borult a házra, rettenetes tragédia ért egy játszó kislányt

A hat­éves gye­rek holt­tes­tére édes­anyja ta­lált rá. Ad­digra már az új­ra­élesz­tés sem se­gí­tett.

Dráma a Balatonon, a vízben veszett nyoma egy 14 éves kislánynak

Dráma a Balatonon, a vízben veszett nyoma egy 14 éves kislánynak

A lány egy gu­mi­mat­ra­con sod­ró­dott fél ki­lo­mé­terre a part­tól, a szü­lei je­len­tet­ték be, hogy el­tűnt.

A lány egy gu­mi­mat­ra­con sod­ró­dott fél ki­lo­mé­terre a part­tól, a szü­lei je­len­tet­ték be, hogy el­tűnt.

Nem hiszed el, mit művel két hónapos babájával a kigyúrt világsztár

Nem hiszed el, mit művel két hónapos babájával a kigyúrt világsztár

A Szikla első rá­né­zésre nem az a ki­mon­dott gü­gyögő apa­tí­pus.

A Szikla első rá­né­zésre nem az a ki­mon­dott gü­gyögő apa­tí­pus, de ese­té­ben a lát­szat bi­zony csal. Így még biz­to­san nem lát­tad a hegy­om­lás szí­nészt!

Micsoda boldogság, óriási örömhírt jelentett be Tápai Szabina

Micsoda boldogság, óriási örömhírt jelentett be Tápai Szabina

Az egy­kori ké­zi­lab­dázó te­le­fo­non ér­te­sí­tette fér­jét, Ku­csera Gá­bort.

Az egy­kori ké­zi­lab­dázó te­le­fo­non ér­te­sí­tette fér­jét, Ku­csera Gá­bort.

Nincs nyugalmuk a tápiósági szülőknek

Nincs nyugalmuk a tápiósági szülőknek

To­vább fo­ko­zó­dik a bor­za­lom... To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Bár a bí­ró­ság meg­hosszab­bí­totta a hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sí­tott tá­pi­ó­sági férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát,az érin­tett szü­lő­ket fel­há­bo­rí­totta, hogy a férfi nem is­merte el bű­nös­sé­gét.

Üzent a Ripostnak a gyermekek molesztálásával gyanúsított férfi

Üzent a Ripostnak a gyermekek molesztálásával gyanúsított férfi

Vé­dőügy­véd­jén ke­resz­tül üzent a Ri­post­nak Sz. Sán­dor, akit a rend­őr­ség hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sít...

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Négy­sze­res nagy­papa lett!

Fia, Dávid fe­le­sége hozta vi­lágra a Kos­suth-díjas ren­dező ne­gye­dik uno­ká­ját.

Örömhírt közölt a popsztár: heteken belül megszületik első kislánya

Örömhírt közölt a popsztár: heteken belül megszületik első kislánya

Mi­­chael Bublé és csa­­ládja igen nehéz idő­­sza­­kon van­ túl, hi­­szen Noah, az éne­­kes kisfia sú­lyos beteg volt.

Felsikoltott Hódi Pamela, ezt nem akarta látni gyermeke kezében

Felsikoltott Hódi Pamela, ezt nem akarta látni gyermeke kezében

A sztár­anyuka azért ijedt meg, mert kis­lá­nya az ő ke­zébe akarta rakni az ál­la­tot, amit ő fo­gott a kert­ben.

Az utcán kapott rohamot a budapesti kislány, meglepetés volt a segítség

Az utcán kapott rohamot a budapesti kislány, meglepetés volt a segítség

Da­rázs­csí­pés miatt ka­pott ro­ha­mot, de az or­szág­ban je­len­leg alig van el­len­szer, így azon­nal kór­házba vit­ték.

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

Min­denki arra vár, hogy végre csa­lá­dot ala­pít­son Harry her­ceg­gel. A jelek alap­ján nagy­szerű anyuka lesz!

Min­denki arra vár, hogy végre csa­lá­dot ala­pít­son Harry her­ceg­gel.

Elképesztő, mit mondott menyasszonya a tatabányai pedofil hitoktatóról!

Elképesztő, mit mondott menyasszonya a tatabányai pedofil hitoktatóról!

Két kis­lányt mo­lesz­tált.

A férfi nem elő­ször kö­ve­tett el ilyen bűn­cse­lek­ményt, gyo­mor­for­gató tet­tére nincs ma­gya­rá­zat: egy hét- és egy ki­lenc­éves kis­lányt mo­lesz­tált.

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Újra anya lesz.

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

A 9 éves Aranka meg­halt..

Az 50 éves Lajos szom­szédja csem­pé­szett pisz­to­lyá­val lőtte le 9 éves kis­lá­nyát, Aran­kát. A férfi talán azt sem tudta, hogy mit tart a ke­zé­ben...

Mentőhelikoptert riasztottak, 3 éves kislány került víz alá Kiskőrösön

Mentőhelikoptert riasztottak, 3 éves kislány került víz alá Kiskőrösön

A gye­rek a víz alatt száj­zá­rat ka­pott, de végül si­ke­rült meg­men­teni.

A gye­rek a víz alatt száj­zá­rat ka­pott, de végül si­ke­rült meg­men­teni az éle­tét.

Döbbenetes dolgot mondott az anya, aki meg akarta öletni a 3 éves kislányát

Döbbenetes dolgot mondott az anya, aki meg akarta öletni 3 éves kislányát

Mó­nika saját, ré­sze­ges édes­ap­já­val akarta meg­öletni a 3 éves Han­nát.

Mó­nika ré­sze­ges édes­ap­já­val akarta meg­öletni a 3 éves kis­lá­nyát, Han­nát.

Ez komoly? Ijesztő, mit fotózott a holdfényben a 11 éves kislány

Ez komoly? Ijesztő, mit fotózott a holdfényben a 11 éves kislány

Épp a szü­le­i­vel nya­ralt, ami­kor meg­pil­lan­totta azt, ami­ről eddig a tu­dó­sok is csak félve sut­tog­tak.

Két és fél éves kislányt hagytak az autóban, tragédia lett a vége

Két és fél éves kislányt hagytak az autóban, tragédia lett a vége

Pró­bál­ták meg­men­teni...

Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a nő egy kö­zeli fa­lu­ból ér­ke­zett a város kór­há­zába. Bele se gon­dolt, mi tör­tén­het...

Béranya szült kislányt két meleg magyar férfinak: súlyos milliókat fizettek

Béranya szült kislányt két meleg magyar férfinak: súlyos milliókat fizettek

Re­mé­lik, hogy Lili egyi­kü­ket apu­nak, má­si­ku­kat api­nak szó­lítja majd...

Nagy fába vágta a fej­szé­jét egy meleg ma­gyar pár: gyer­me­ket vál­lal­tak. A ko­moly el­ha­tá­ro­zást hosszas szer­ve­zés előzte meg. A két férfi azt re­méli, ha Lili majd be­szélni fog, egyi­kü­ket apu­nak, a má­si­ku­kat pedig api­nak szó­lítja majd...