CÍMKE: 'kígyó'

Hátborzongató látvány, az autósokat is sokkolta egy kígyó Budapesten

Hátborzongató látvány, az autósokat is sokkolta egy kígyó Budapesten

A hüllő a VII. ke­rü­let­ben tűnt fel, rá­adá­sul az út­tes­ten kel­tett ri­a­dal­mat.

Az óri­ási hüllő a VII. ke­rü­let­ben tűnt fel, rá­adá­sul az út­tes­ten kel­tett ri­a­dal­mat.

Szörnyű, mik másztak ki menet közben egy magyar férfi autójából

Szörnyű, mik másztak ki menet közben egy magyar férfi autójából

Ré­mül­ten hívta a rend­őr­sé­get. Végül az is­mert vad­ál­lat­be­fogó, Both Zol­tán si­e­tett a se­gít­sé­gére.

Ré­mül­ten hívta a rend­őr­sé­get. Végül az is­mert vad­ál­lat­be­fogó, Both Zol­tán si­e­tett a se­gít­sé­gére.

Lefotózták, ablakban mutogatta hatalmas kígyóját a TV2 sztárja

Lefotózták, ablakban mutogatta hatalmas kígyóját a TV2 sztárja

Az Exat­lon Hun­gary já­té­ko­sá­ról fotó is ké­szült. Ezt min­den­kép­pen lát­no­tok kell.

Az Exat­lon Hun­gary já­té­ko­sá­ról fotó is ké­szült. Ezt min­den­kép­pen lát­no­tok kell.

Rémisztő mutánst fogtak az út mellett, ilyet még nem láttál

Rémisztő mutánst fogtak az út mellett, ilyet még nem láttál

Saj­nos hamar el­pusz­tult.

Nem csoda, hogy a hül­lő­ről ké­szült fotó szél­se­be­sen ter­jedt el a neten.

Ijesztő méretű kígyóra bukkantak - sokkoló fotó

Ijesztő méretű kígyóra bukkantak - sokkoló fotó

Olyan nagy, hogy akár egy szar­vast is képes le­nyelni. Kü­lön­le­ges mód­szer­rel ta­lál­tak rá.

Olyan nagy hül­lőt ta­lál­tak, hogy az akár egy szar­vast is képes le­nyelni. Kü­lön­le­ges mód­szer­rel akad­tak a nyo­mára.

Gigantikus kígyószörnyet fogtak Floridában

Ilyet még nem láttunk! Gigantikus kígyószörnyet fogtak Floridában

Örül­jünk, hogy nem ná­lunk ta­lál­ták.

Egy több mint öt­mé­te­res pi­tont fog­tak a flo­ri­dai Big Cypress ter­mé­szet­vé­delmi te­rü­le­ten.

Elképesztő, milyen állatot tart az otthonában a magyar sztár

Elképesztő, milyen állatot tart az otthonában a magyar sztár

Bár­dosi Sán­dor és fe­le­sége a kisfi­ú­kat lep­ték meg vele a szü­le­tés­nap­ján.

3 méteres piton harapta meg a munkás péniszét a WC-n

3 méteres piton harapta meg a munkás péniszét a WC-n

A férfi be­val­lotta, hogy elő­vi­gyá­zat­lan volt...

A férfi be­val­lotta, hogy elő­vi­gyá­zat­lan volt, mert hal­lott róla, hogy az épü­let­nek egy másik für­dő­szo­bá­já­ban ta­lál­tak már kí­gyót, de azt hitte, csak vic­ce­lőd­tek. Té­ve­dé­séért ko­moly árat fi­ze­tett, tu­cat­nál is több öl­tés­sel tet­ték helyre a férfi­as­sá­gát.

Brutális videó: Így intézi vitáit egy királykobra

Brutális videó: Így intézi vitáit egy királykobra

Ritka pil­la­na­to­kat örö­kí­tett meg egy ne­tező, aki­nek a szeme lát­tára tör­tént a nem min­den­napi tá­ma­dás.

Ritka pil­la­na­to­kat örö­kí­tett meg egy ne­tező, aki­nek a szeme lát­tára tör­tént a nem min­den­napi tá­ma­dás.

Éjszaka hideget érzett a hátánál, szörnyű, mi volt az ágyában

Éjszaka hideget érzett a hátánál, szörnyű, mi volt az ágyában

Ki­dobta a ku­kába az ál­la­tot.

Csak azt nem ért­jük, ez­után hogy tu­dott vissza­aludni!

Kígyó tekeredett a magyar sztár nyakára

Kígyó tekeredett a magyar sztársportoló nyakára

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom­ként is fel­fog­ható. Ijesztő ké­pe­ket posz­tolt Baji Ba­lázs.

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom­ként is fel­fog­ható. Ijesztő ké­pe­ket posz­tolt ma­gá­ról az at­léta-pá­lya­fu­tása mel­lett ál­lat­or­vos­ként dol­gozó Baji Ba­lázs.

Brutális: méteres kígyó támadt rá vécéjében a férfira - VIDEÓ

Brutális: méteres kígyó támadt rá vécéjében a férfira - VIDEÓ

Pá­nikba esett a férfi, és nem cso­dál­juk, mert sok­koló az eset.

Pá­nikba esett a férfi, és nem cso­dál­juk, mert sok­koló az eset.

Fatörzsnek nézte a férfi az óriáskígyót, durva, ami ezután történt

Fatörzsnek nézte a férfi az óriáskígyót, durva, ami ezután történt

Hat fa­lubéli férfi ereje kel­lett hozzá, hogy ki­sza­ba­dít­sák.

Hat fa­lubéli férfi ereje kel­lett hozzá, hogy ki­sza­ba­dít­sák a pórul járt ha­lászt a ha­tal­mas piton szo­rí­tá­sá­ból.

Sokan nem mernék megcsinálni azt, amit Liptai Claudia tett

Sokan nem mernék megcsinálni azt, amit Liptai Claudia tett

Egy biz­tos: csep­pet sem szív­ba­jos.

Egy biz­tos: csep­pet sem szív­ba­jos a nép­szerű mű­sor­ve­zető! Olyan tettre ve­te­me­dett, amit nem sok nő csi­nálna utána. Bá­tor­ság­ból csil­la­gos ötös.

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

A szí­nésznő azt sem tudta, mit te­gyen.

A szí­nésznő hir­te­len azt sem tudta, mi­tévő le­gyen, ami­kor édes­anyja kert­jé­ben meg­pil­lan­totta az ál­la­tot.

Mise közben támadta meg a kígyó a papot

Mise közben támadta meg a kígyó a papot

A pré­di­ká­ció köz­ben tör­tént az eset, a pap kór­házba ke­rült.

A pré­di­ká­ció köz­ben tör­tént az eset, a pap kór­házba ke­rült.

Kitört a pánik az utcákon, elszabadult egy mérges kígyó Prágában

Kitört a pánik az utcákon, elszabadult egy mérges kígyó Prágában

Egy em­bert meg is mart. Végül egy fán ta­lál­ták meg.

Egy em­bert meg is mart. Végül egy fán ta­lál­ták meg.

Íme a minta, ami mindent elborít! Így leszel idén ősszel csinos

Íme a minta, ami mindent elborít! Így leszel idén ősszel csinos

Sokak ked­venc min­tája ismét di­vat­ban. Ha eddig még nem sze­rez­tél be ma­gad­nak ebből a di­va­tos anyag­ból, akkor most itt az ideje.

Sokak ked­venc min­tája ismét di­vat­ban. Ha eddig még nem sze­rez­tél be ma­gad­nak ebből a di­va­tos anyag­ból, akkor most itt az ideje, hi­szen a mobil te­le­fon tok­tól a sálon ke­resz­tül a ka­bá­tig ha­ma­ro­san min­dent ezt dí­szít. Pá­rat­lan ez a minta, me­rész, szexi, ki­hívó és mégis ele­gáns.

+18-as videó, sokkoló jelenetek zajlottak le a misén

+18-as videó, sokkoló jelenetek zajlottak le a misén

Mise köz­ben marta meg egy kígyó a lel­készt.

Mise köz­ben marta meg egy kígyó a lel­készt.

Sokkot kapott a magyar nagyi, amikor meglátta ezt a fürdőben

Sokkot kapott a magyar nagyi, amikor meglátta ezt a fürdőben

Sze­gény nénit az is­me­rő­sök­nek kel­lett a te­raszra kí­sér­niük.

Sze­gény nénit az is­me­rő­sök­nek kel­lett a te­raszra kí­sér­niük, hogy egy ki­csit meg­nyu­god­jon.

Szörnyű videó került elő, így falta fel a piton az eltűnt anyukát

Szörnyű videó került elő, így falta fel a piton az eltűnt anyukát

Az asszony­nak csü­tör­tök este ve­szett nyoma. Bár a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­reste, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Ébredés utáni sokk, szörnyű, mi feküdt a fiatal nő ágyában

Ébredés utáni sokk, szörnyű, mi feküdt a fiatal nő ágyában

Re­megő kéz­zel kapta fel a te­le­font, mi­u­tán a ré­mü­let­től ki­ug­rott a pár­nák közül...

Re­megő kéz­zel kapta fel a te­le­font, mi­u­tán a ré­mü­let­től ki­ug­rott a pár­nák közül...

Sokkot kapott a nő a fürdőszobában attól, ami a vécében fogadta

Sokkot kapott a nő a fürdőszobában attól, ami a vécében fogadta

Nem szok­vá­nyos "meg­le­pe­tés­ben" volt része a zak­la­tott asszony­nak. Rend­őrt hí­vott.

Nem szok­vá­nyos "meg­le­pe­tés­ben" volt része a zak­la­tott asszony­nak. Rend­őrt hí­vott.

Megrázó fotók, így él a súlyos beteg, 13 éves kígyólány

Megrázó fotók, így él a súlyos beteg, 13 éves kígyólány

A napra sose nem me­rész­ked­het ki.

A ritka kór miatt az em­be­rek­től távol, izo­lál­tan él, a napra pedig egy­ál­ta­lán nem me­rész­ked­het ki.

Iszonyú dolog történt, miután a könnyelmű férfi lecsapta a kígyó fejét

Iszonyú dolog történt, miután a könnyelmű férfi lecsapta a kígyó fejét

A sze­ren­csét­le­nül járt alak épp a kert­ben te­vé­keny­ke­dett, ami­kor...

A sze­ren­csét­le­nül járt alak épp a kert­ben te­vé­keny­ke­dett, ami­kor ész­re­vette a több mint 1 mé­te­res csör­gő­kí­gyót.

Ő a világ legbujább anyukája: kígyóba gabalyodott a pucér mellkirálynő

Ő a világ legbujább anyukája: kígyóba gabalyodott a pucér mellkirálynő

Se bugyi, se más, csak a te­ker­gőző hüllő.

Se bugyi, se más, csak a te­ker­gőző hüllő. A ho­mok­óra­testű Lily nem vé­let­le­nül a kígyó évé­ben szü­le­tett.

Egyre több riasztás érkezik: Veszélyes kígyókat dobnak utcára

Egyre több riasztás érkezik: Veszélyes kígyókat dobnak utcára

Ag­gasztó je­len­ségre hívta fel a fi­gyel­met ha­zánk egyet­len vad­ál­lat­be­fo­gója!

Ag­gasztó je­len­ségre hívta fel a fi­gyel­met Ma­gyar­or­szág egyet­len vad­ál­lat­be­fo­gója!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi lapul a fürdőben

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi lapul a fürdőben

Sze­gény há­zi­asszony...

Sze­gény há­zi­asszony vissza se mer menni a vé­cére!

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre...

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre a fe­lé­jük tartó ál­la­tot, akár tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben.

Kígyók és mágia, így lehet kijutni a foci vb-re

Kígyók és mágia, így lehet kijutni a foci vb-re

36 év után sze­re­pel­nek újra vb-n.

36 év után sze­re­pel­nek újra vi­lág­baj­nok­sá­gon. Utol­só­ként Peru kva­lifi­kálta magát, nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött. Min­dent be­ve­tet­tek a szur­ko­lók.

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Össze­szedte min­den bá­tor­sá­gát!

Az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek min­den bá­tor­sá­gát össze kel­lett szed­nie. Ezt nem sokan csi­nál­ták volna utána!

Gyilkos kedvenc: megfojthatta az állatbolondot Monty

Gyilkos kedvenc: megfojthatta az állatbolondot Monty

A piton pedig nem is öl em­bert a szak­ér­tők sze­rint. Leg­alábbis Ang­li­á­ban eddig nem tör­tént ha­sonló eset.

A piton pedig nem is öl em­bert a szak­ér­tők sze­rint. Leg­alábbis Ang­li­á­ban eddig nem tör­tént ha­sonló eset.

Megharapta taktaharkányi gazdáját a texasi csörgőkígyó

Megharapta taktaharkányi gazdáját a texasi csörgőkígyó

Mé­reg­fo­gá­val két­cen­tis sebet ej­tett gaz­dája kéz­fe­jén, aki­nél nem volt el­len­mé­reg!

Kupikígyó

Kupikígyó

Hal­lot­tál már a kup­le­rá­jok to­te­mé­ről, a Ku­pi­kí­gyó­ról? Boros Bábú és Voga Bábu leg­újabb ani­má­ci­ó­juk­ban el­me­sé­lik a be­té­pett óri­ás­pi­ton tör­té­ne­tét.

A be­té­pett óri­ás­pi­ton tör­té­nete

Atyaég: Kétfejű kígyót talált a döbbent járókelő!

Atyaég: Kétfejű kígyót talált a döbbent járókelő!

A ritka mu­táns épp az utcán te­ker­gett, ami­kor a meg­le­pett asszony meg­ta­lálta.

A ritka mu­táns épp az utcán te­ker­gett, ami­kor a meg­le­pett asszony meg­ta­lálta. Az első ijedt­ség után ér­te­sí­tette az ál­lat­vé­dő­ket.

A kamerák előtt fojtogatta a férfit a gigantikus hüllő!

A kamerák előtt fojtogatta a férfit a gigantikus hüllő!

A ta­pasz­talt szak­em­ber épp egy té­vé­mű­sort for­ga­tott, ami­kor a ha­tal­mas kígyó...

A ta­pasz­talt szak­em­ber épp egy té­vé­mű­sort for­ga­tott, ami­kor a ha­tal­mas kígyó...

Hátborzongató lény keltett riadalmat egy családi házban!

Hátborzongató lény keltett riadalmat egy családi házban!

A cipők kö­zött rej­tő­zött...

Ta­ka­rí­tás köz­ben má­szott elő a ci­pős­szek­rény mögül. Be­le­gon­dolni is ször­nyű, mi lett volna, ha meg­tá­madja a ré­mült csa­lád négy­hó­na­pos kis­lá­nyát!

El sem hiszed, miféle állatok lesnek rád a vécékagylóból!

El sem hiszed, miféle állatok lesnek rád a vécékagylóból!

Sze­ren­csére itt­hon klo­tyó­ból in­duló pi­ton­tá­ma­dásra nem kell ké­szül­nöd, de nem árt, ha le­haj­tod a vé­cé­fe­de­let. El­árul­juk, hogy miért.

Nem hiszed el, miket rejtett el a nadrágjában az őrült utas!

Nem hiszed el, miket rejtett el a nadrágjában az őrült utas!

Közel egy tucat hát­bor­zon­gató lényt tö­mött a nad­rág­jába.

Közel egy tucat hát­bor­zon­gató lényt tö­mött a nad­rág­jába, hogy fel­csem­péssze őket egy re­pü­lő­gép fe­dél­ze­tére...

Horror! Óriás piton bukkant elő a vécéből és harapta le a férfi nemi szervét

Horror! Óriás piton bukkant elő a vécéből és harapta le a férfi nemi szervét

Vi­ze­lés köz­ben érte bru­tá­lis ha­ra­pás a gya­nút­lan férfit a mos­dó­ban.

Vi­ze­lés köz­ben érte bru­tá­lis ha­ra­pás a gya­nút­lan férfit a mos­dó­ban.

Ijesztő lény lapult az autóban, halálra rémült a sofőr

Ijesztő lény lapult az autóban, halálra rémült a sofőr

Földbe gyö­ke­re­zett a férfi lába.

A férfi épp az af­ri­kai Zim­bab­wé­ben haj­tott te­rep­já­ró­já­val, ami­kor va­lami fur­csa neszre és szagra lett fi­gyel­mes.

Horror a konyhában: Hátborzongató lény feje lapult a konzervben

Horror a konyhában: Hátborzongató lény feje lapult a konzervben

Troy Wal­ker elő­ször azt hitte, csu­pán egy össze­égett zöld­ba­bot lát, majd ész­re­vette a ha­lott hüllő sze­meit...

Így halt meg a popsztár: elképesztő haláltusa a színpadon

Így halt meg a popsztár: elképesztő haláltusa a színpadon

Az éne­kesnő nem tö­rődve azzal, hogy comb­ját ki­rály­kobra marta meg, foly­tatta az elő­adást, amed­dig tudta.

Döb­be­ne­tes eset tör­tént a minap egy in­do­néz pop­kon­cer­ten. Az éne­kesnő nem tö­rődve azzal, hogy comb­ját ki­rály­kobra marta meg, foly­tatta az elő­adást, amed­dig tudta.

Elképesztő, milyen lények tűntek fel Ausztrália partjainál!

Elképesztő, milyen lények tűntek fel Ausztrália partjainál!

A tu­dó­sok is el­ké­ped­tek, ami­kor 15 éve ki­halt­nak hitt ten­ge­ri­kí­gyókra buk­kan­tak.

Másfél éves kisfiú harapott halálra egy mérges kígyót

Másfél éves kisfiú harapott halálra egy mérges kígyót

A bra­zil kis­gye­rek anyja meg­döb­benve vette észre, hogy a szá­já­ban egy ve­szé­lyes kígyó te­ke­reg.

A törölközőtartóról támadt a rettegett zöld szörny

A törölközőtartóról támadt a rettegett zöld szörny

Bi­zo­nyára éhes volt, mert rend­kí­vül ag­resszí­ven vi­sel­ke­dett.

Kígyóval pucérkodott Ronaldo ex-nője - Fotó

Kígyóval pucérkodott Ronaldo ex-nője - Fotó

Az orosz szu­per­mo­dell, Irina Shayk mind­össze egy szál kí­gyó­ban mu­tatta meg tö­ké­le­tes tes­tét.