CÍMKE: 'kézilabda'

Szenzációs kézilabdás lányok, Európa-bajnok a magyar válogatott

Szenzációs kézilabdás lányok, Európa-bajnok a magyar válogatott

Min­den mér­kő­zé­sét meg­nyerte a hazai ren­de­zésű ju­nior női ké­zi­labda Eb-n a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Fontos döntés, új kapitány a magyar válogatott élén

Fontos döntés, új kapitány a magyar válogatott élén

Csok­nyai Ist­ván és Vla­dan Ma­tics szer­ző­dése le­járt a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott élén.

Ettől szenvedett a magyar sztársportoló, túl van a műtéten

Ettől szenvedett a magyar sztársportoló, túl van a műtéten

Bán­hidi Bence ope­rá­ci­ója miatt hagyta ki a nem­zeti csa­pat leg­utóbbi két ta­lál­ko­zó­ját.

Bán­hidi Bence ope­rá­ci­ója miatt hagyta ki a nem­zeti csa­pat leg­utóbbi két ta­lál­ko­zó­ját.

Vigasztalhatatlanok a magyar sportolók, ez az oka

Vigasztalhatatlanok a magyar sportolók, ez az oka

Felix Rätz nevét va­ló­szí­nű­leg egy örökre meg­je­gyez­ték a ma­gyar ké­zi­labda ser­dülő vá­lo­ga­tott tag­jai.

Felix Rätz nevét va­ló­szí­nű­leg egy örökre meg­je­gyez­ték a ma­gyar ké­zi­labda ser­dülő vá­lo­ga­tott tag­jai. Két gólt el­vet­tek a mi­e­ink­től.

Elképesztő, ez derült ki az új BL-győztes csapatról

Elképesztő, ez derült ki az új BL-győztesről

A gárda ko­rábbi hor­vát já­té­kosa lep­lezte le a si­ker­csa­pat tit­kát. Úgy lát­szik, így is ered­mé­nyes lehet egy klub.

A gárda ko­rábbi hor­vát já­té­kosa lep­lezte le a si­ker­csa­pat tit­kát. Úgy lát­szik, így is ered­mé­nyes lehet egy klub.

Nagy hírt kapott a Fradi, innentől tutira irány a BL-csoportkör!

Nagy hírt kapott a Fradi, innentől tutira irány a BL-csoportkör!

Van­nak hop­pon ma­radt ma­gya­rok is.

A nők­nél az FTC, a férfi­ak­nál a Sze­ged ka­pott sza­bad­kár­tyát a Baj­no­kok Li­gája-in­du­lás­hoz. Van­nak hop­pon ma­radt ma­gyar csa­pa­tok is.

Érik a szenzáció, ő lehet a magyar szövetségi kapitány

Érik a szenzáció, ő lehet a magyar szövetségi kapitány

Van alapja a plety­kák­nak? Le­gen­dá­ink sze­rint jó ötlet, de azért el­lene is szól­nak érvek.

Tény­leg van alapja a ter­jedő plety­kák­nak? Le­gen­dá­ink sze­rint jó ötlet, de azért el­lene is szól­nak érvek.

Gólyahír, megszületett a magyar sztárpár gyermeke

Gólyahír, megszületett a magyar sztárpár gyermeke

A ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott sztárja, Hor­nyák Dóra kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kis­ba­bá­ját.

Nem mindennapi, így készül az érettségire a fiatal magyar lány

Nem mindennapi, így készül az érettségire a fiatal magyar lány

A hét­vé­gén de­bü­tált a vá­lo­ga­tott­ban.

A hét­vé­gén, a Graz­ban 43-21-re meg­nyert vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn de­bü­tált a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­ban Már­ton Gréta.

Távozhatnak a sikeredzők a magyar válogatottól

Távozhatnak a sikeredzők a magyar válogatottól

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott va­sár­nap, Kecs­ke­mé­ten 32-29-re le­győzte Olasz­or­szá­got az Eb-se­lej­te­zőn.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott va­sár­nap, Kecs­ke­mé­ten 32-29-re le­győzte Olasz­or­szá­got az Eb-se­lej­te­zőn. S hogy mit hoz a jövő a szak­em­be­rek szá­mára? Jó kér­dés. Vá­lasz egy­előre nincs, pon­to­sab­ban van, de attól nem le­szünk oko­sab­bak. Íme a rész­le­tek!

Elhagyja az NB I-t, külföldre igazol a magyar válogatott játékosa

Elhagyja az NB I-t, külföldre igazol a magyar válogatott játékosa

Szita Zol­tán Len­gyel­or­szágba szer­ző­dik.

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­dacs­apá­nak ke­re­té­hez tar­tozó Szita Zol­tán Len­gyel­or­szágba szer­ző­dik.

A búcsúzó sztárok, jövőre jóval nehezebb dolga lesz a magyar bajnoknak

A búcsúzó sztárok, jövőre jóval nehezebb dolga lesz a magyar bajnoknak

A hét­vé­gén min­den adott volt ahhoz, hogy a Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata le­gyen Eu­rópa leg­jobbja.

Szomorú kép, így búcsúzott Nagy László

Szomorú kép, így búcsúzott Nagy László

A Veszp­rém csa­pat­ka­pi­tá­nya BL-ezüst­tel fe­jezte be a pá­lya­fu­tá­sát.

A Veszp­rém csa­pat­ka­pi­tá­nya Baj­no­kok Li­gája-ezüst­érem­mel fe­jezte be a pá­lya­fu­tá­sát. Nagy László csa­ló­dott volt a fi­nálé után.

Sokan gyűltek össze ebben a magyar városban, ez az oka

Sokan gyűltek össze ebben a magyar városban, ez az oka

Hét­főn kö­szön­töt­ték a hét­vé­gén a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban ezüst­ér­met szerző Veszp­rém já­té­ko­sait.

Hét­főn kö­szön­töt­ték a hét­vé­gén a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban ezüst­ér­met szerző Veszp­rém já­té­ko­sait.

Drámai búcsú, erre senki nem számított

Drámai búcsú, erre senki nem számított

Ne­gye­dik Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jét ját­szotta a Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata. A vissza­vo­nuló csa­pat­ka­pi­tány, Nagy László utolsó mér­kő­zé­sén lé­pett pá­lyára.

Ne­gye­dik Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jét ját­szotta a Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata. A vissza­vo­nuló csa­pat­ka­pi­tány, Nagy László utolsó mér­kő­zé­sén lé­pett pá­lyára.

Rossz hír, megsérült a magyar válogatott sztárja

Rossz hír, megsérült a magyar válogatott sztárja

A nem­zeti csa­pat va­sár­nap 18 órá­tól Auszt­ri­á­ban lép pá­lyára vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

A nem­zeti csa­pat va­sár­nap 18 órá­tól Auszt­ri­á­ban lép pá­lyára vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. A Fradi ásza ki­hagyja a meccset.

Nagy László az orvosi vizsgálatok után üzent, játszhat a BL-döntőn?

Nagy László az orvosi vizsgálatok után üzent, játszhat a BL-döntőn?

A Veszp­rém ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak csa­pat­ka­pi­tá­nya meg­sé­rült a Baj­no­kok Li­gája szom­bati el­dön­tő­jé­ben a Ki­elce ellen.

Szenzációs siker, magyar ünnep a Bajnokok Ligájában

Szenzációs siker, magyar ünnep a Bajnokok Ligájában

Veszp­rémi siker.

A Te­le­kom Veszp­rém a len­gyel Vive Ki­el­cé­vel ta­lál­ko­zott szom­ba­ton a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jé­ben.

Eljött az idő, hétvégén összejöhet a Veszprém Bajnokok Ligája-győzelme

Eljött az idő, hétvégén összejöhet a Veszprém Bajnokok Ligája-győzelme

Három BL-fi­ná­lét bu­kott már el a Veszp­rém, amely egy év szü­net után játsz­hat ismét a BL né­gyes dön­tő­jé­ben.

Nagy változás az NB I-ben a magyar sztár miatt

Nagy változás az NB I-ben a magyar sztár miatt

Kül­földi bírók lesz­nek a dön­tő­ben.

Az idei évad­ban is a két nagy ri­vá­lis, a Veszp­rém és a Sze­ged csap össze a férfi ké­zi­labda NB I fi­ná­lé­já­ban. Május 23-án ren­de­zik az első meccset.

Népszerű fiúbandát idéztek meg a magyar bajnokcsapat tagjai

Népszerű fiúbandát idéztek meg a magyar bajnokcsapat tagjai

A Veszp­rém vissza­hó­dí­totta a baj­noki címet a Sze­ged­től, összes­sé­gé­ben pedig a 26. arany­ér­mét sze­rezte meg.

A Veszp­rém vissza­hó­dí­totta a baj­noki címet a Sze­ged­től a ké­zi­labda NB I-ben.

Tizenöt ezer forintért nézhetik a leégett kedvenceket a szurkolók

Tizenöt ezer forintért nézhetik a leégett kedvenceket a szurkolók

A Sze­ged ha­tal­mas ve­re­ségbe (35-24) sza­ladt bele a Veszp­rém ellen a férfi ké­zi­labda NB I dön­tő­jé­nek első mér­kő­zé­sén.

Könnyes búcsú, így köszöntek el a magyar csapat sztárjai

Könnyes búcsú, így köszöntek el a magyar csapat sztárjai

Öt já­té­kos is el­bú­csú­zott.

A Veszp­rém 35-24-re győzte le a Sze­ge­det a férfi ké­zi­labda NB I dön­tő­jé­nek első mér­kő­zé­sén. Öt já­té­kos is el­bú­csú­zott.

Majdnem visszavonult a magyarok BL-győztes kedvence

Micsoda? Majdnem visszavonult a magyarok BL-győztes kedvence

A já­té­kos zak­la­tott sze­zo­non van túl, de mára ki­de­rült: meg­érte a szen­ve­dés.

A já­té­kos zak­la­tott sze­zo­non van túl, de mára ki­de­rült: meg­érte a szen­ve­dés.

Nem akárkik szurkoltak a győri kézilabdás lányoknak

Nem akárkik szurkoltak a győri kézilabdás lányoknak

Bódi Ber­na­dett és Gör­bicz Anita va­sár­nap Baj­no­kok Li­gá­ját nyert a női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­val.

Bódi Ber­na­dett és Gör­bicz Anita va­sár­nap Baj­no­kok Li­gá­ját nyert a női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­val.

Ünnepelnek Budapesten, ismét Európa legjobbja lett a magyar csapat

Ünnepelnek Budapesten, ismét Európa legjobbja lett a magyar csapat

Idén is meg­ál­lít­ha­tat­lan volt a Győr női ké­zi­lab­da­csa­pata a Baj­no­kok Li­gája bu­da­pesti né­gyes dön­tő­jé­ben.

Ez nem volt szép, korábbi edzője szúrt oda a magyar sztárcsapatnak

Ez nem volt szép, korábbi edzője szúrt oda a magyar sztárcsapatnak

A Győr női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­val négy Baj­no­kok Li­gá­ját is nyert a spa­nyol Amb­ros Martín, azon­ban most be­szólt volt klub­já­nak.

Különleges fotó, Cristiano Ronaldónak üzent a magyar sportolónő

Különleges fotó, Cristiano Ronaldónak üzent a magyar sportolónő

Gör­bicz Anita ötö­dik al­ka­lom­mal nyert Baj­no­kok Li­gá­ját a Győr­rel.

A 36. szü­le­tés­nap­ját hét­főn ün­neplő Gör­bicz Anita ötö­dik al­ka­lom­mal nyert Baj­no­kok Li­gá­ját a Győr­rel.

Valóra vált álom, boldog lehet az új magyar sikercsapat hőse

Valóra vált álom, boldog lehet az új magyar sikercsapat hőse

A Sió­fok nyerte a női ké­zi­labda EHF-kupát.

A Sió­fok nyerte a női ké­zi­labda EHF-kupát, a hor­vát sztár, And­rea Ko­be­tic lett a gól­ki­rálynő.

Hatalmas magyar sportsiker született Budapest szívében

Hatalmas magyar sportsiker született Budapest szívében

Csak a szo­ká­sos tör­té­net.

Csak a szo­ká­sos tör­té­net, a Győr so­ro­zat­ban ne­gyed­szer játsz­hat dön­tőt a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Mindenki erre várt, Budapestre figyel a hétvégén a sportvilág

Mindenki erre várt, Budapestre figyel a hétvégén a sportvilág

Ötö­dik BL-győ­zel­mére ké­szül a Győr.

Ötö­dik Baj­no­kok Li­gája győ­zel­mére ké­szül a Győr női ké­zi­lab­da­csa­pata. Ma­gyar edző­vel ko­ráb­ban ez még nem si­ke­rült a klub­nak.

Óriási magyar sportsiker, új sikercsapat az országban

Óriási magyar sportsiker, új sikercsapat az országban

A má­so­dik számú ké­zi­lab­da­ku­pát már be­húz­ták a lá­nyok.

A má­so­dik számú ké­zi­lab­da­ku­pát már be­húz­ták a lá­nyok. Va­sár­nap jöhet a foly­ta­tás.

Mi történt? Távozik a veszprémi kézisek edzője

Mi történt? Távozik a veszprémi kézisek edzője

Már nem David Davis irá­nyítja az egyip­tomi férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tot­tat. Spa­nyol edző váltja.

Már nem David Davis irá­nyítja az egyip­tomi férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tot­tat. Spa­nyol edző váltja.

Balhé Szegeden, egymásnak esett a két sztáredző a sajtótájékoztatón

Balhé Szegeden, egymásnak esett a két sztáredző a sajtótájékoztatón

Pap­ri­kás han­gu­lat­ban ért véget a Sze­ged és a Var­dar Sz­kopje össze­csa­pása.

Pap­ri­kás han­gu­lat­ban ért véget a Sze­ged és a Var­dar Sz­kopje össze­csa­pása férfi ké­zi­labda BL-ben.

Összejön a csoda? Erre készülnek Szegeden

Összejön a csoda? Erre készülnek Szegeden

Nyolc­gó­los hát­rányt kell le­dol­goz­nia a MOL-PICK Sze­ged­nek.

Nyolc­gó­los hát­rányt kell le­dol­goz­nia a MOL-PICK Sze­ged férfi ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak a Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek vissza­vá­gó­ján.

Durva, eltört a Fradi sztárjának arccsontja

Durva, eltört a Fradi sztárjának arccsontja

Sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett a Fradi csa­pat­ka­pi­tá­nya.

A Ceg­léd el­leni férfi ké­zi­labda NB I-es mér­kő­zé­sen sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett a zöld-fe­hé­rek csa­pat­ka­pi­tá­nya. Három hét ki­ha­gyás vár a klasszis vé­dő­já­té­kosra.

Szomorkodhatnak a fradisták, rosszul indult a napjuk

Szomorkodhatnak a fradisták, rosszul indult a napjuk

Be­hoz­ha­tat­lan az előny.

Be­hoz­ha­tat­lan előnyre tett szert a Fra­di­val szem­ben a Győr a női ké­zi­labda NB I-ben. A BL-győ­ze­lem hi­ány­zik még az idei trip­lá­zás­hoz.

Váratlan, otthagyja a Fradit az egyik legjobb játékosa

Váratlan, otthagyja a Fradit az egyik legjobb játékosa

Klu­bot vált An­csin Gábor.

Klu­bot vált An­csin Gábor, a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott át­lö­vője. A Veszp­rém ez­út­tal Ta­ta­bá­nyára adja köl­csön a 28 éves já­té­kost.

Kifakadt a magyar válogatott sztárja, erre ő sem számított

Kifakadt a magyar válogatott sztárja, erre ő sem számított

Az esé­lye­sebb­nek tar­tott Sze­ged 31-23-ra ki­ka­pott a Var­dar Sz­kopje ott­ho­ná­ban.

Az esé­lye­sebb­nek tar­tott Sze­ged 31-23-ra ki­ka­pott a Var­dar Sz­kopje ott­ho­ná­ban a férfi ké­zi­labda BL-ben.

Durva, koponyacsonttörést szenvedett a magyar sportoló

Durva, koponyacsonttörést szenvedett a magyar sportoló

A Csurgó ké­zi­lab­dá­zója, Vas­vári Ádám a Ba­la­ton­fü­red el­leni NB I-es rang­adón sú­lyo­san meg­sé­rült.

Hatalmas változás történt a magyar sztársportoló életében

Hatalmas változás történt a magyar sztársportoló életében

Al­el­nök lett Nagy László.

Szer­dán meg­tar­totta tiszt­újító kül­dött­gyű­lé­sét a Ma­gyar Ké­zi­labda-szö­vet­ség, amely meg­vá­lasz­totta tiszt­ség­vi­se­lőit.

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

A zöld-fe­hé­rek ko­ráb­ban még soha nem ju­tot­tak be a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jébe.

A zöld-fe­hé­rek ko­ráb­ban még soha nem ju­tot­tak be a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jébe.

Eljött a nagy nap, erre készül a magyar sztársportoló

Eljött a nagy nap, erre készül a magyar sztársportoló

Nagy László, a Veszp­rém ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak sztárja fon­tos ju­bi­le­um­hoz ér­ke­zett az eu­ró­pai ku­pák­ban.

Nagy László, a Veszp­rém ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak sztárja fon­tos ju­bi­le­um­hoz ér­ke­zett az eu­ró­pai ku­pák­ban.

Világsztár énekesnő érkezik Budapestre, itt fog fellépni

Világsztár énekesnő érkezik Budapestre, itt fog fellépni

Ame­ri­kai csil­lag ér­ke­zik.

Meg­van a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája bu­da­pesti né­gyes dön­tő­jé­nek sztár­ven­dége. Ame­ri­kai csil­lag ér­ke­zik a női ké­zi­labda BL né­gyes dön­tő­jére.

Szomorkodhatnak a fradisták, hét év után távozik a nagy kedvenc

Szomorkodhatnak a fradisták, hét év után távozik a nagy kedvenc

Az idény végén Nerea Pena és Szi­kora Me­linda is el­hagyja a Fe­renc­vá­ros női ké­zi­lab­da­csa­pa­tát.

Váratlan hír, távozik a PSG egyik legnagyobb sztárja

Váratlan hír, távozik a PSG egyik legnagyobb sztárja

San­der Sa­gosen, a Paris Saint-Ger­main férfi ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak szu­per­sztárja a kö­vet­kező sze­zon végén el­hagyja az együt­test.

San­der Sa­gosen, a Paris Saint-Ger­main férfi ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak szu­per­sztárja a kö­vet­kező sze­zon végén el­hagyja az együt­test.

Csúcsrangadó Szegeden, szoros végjáték a magyar derbin

Csúcsrangadó Szegeden, szoros végjáték a magyar derbin

A Sze­ged a leg­na­gyobb ri­vá­li­sát, a Veszp­ré­met fo­gadta.

A Sze­ged a leg­na­gyobb ri­vá­li­sát, a Veszp­ré­met fo­gadta a férfi ké­zi­labda NB I rang­adó­ján.

Gyászol a magyar szövetségi kapitány, kihagyta a meccset

Gyászol a magyar szövetségi kapitány, kihagyta a meccset

Szo­morú ok miatt hi­ány­zott.

A Veszp­rém 30-21-re győ­zött Ta­ta­bá­nyán a Ma­gyar Kupa ne­gyed­dön­tő­jé­ben. A ha­za­iak ve­ze­tő­edzője szo­morú ok miatt nem ül­he­tett a kis­padra.

Meglepő, így ért el óriási sikert a magyar csapat Európában

Meglepő, így ért el óriási sikert a magyar csapat Európában

A Vi­borg lesz a kö­vet­kező el­len­fél.

A Sió­fok női ké­zi­lab­da­csa­pata ket­tős győ­ze­lem­mel ju­tott to­vább a nor­vég Stor­ha­mar ellen az EHF-kupa ne­gyed­dön­tő­jé­ben. A Vi­borg kö­vet­ke­zik.

Durva, saját csapatának szólt be a Magyarországon játszó sztár

Durva, saját csapatának szólt be a Magyarországon játszó sztár

Nem min­den­napi nyi­lat­ko­zat­ban bí­rálta je­len­leg klub­ját.

A Győr vi­lág­klasszis női ké­zi­lab­dá­zója, Nora Mörk nem min­den­napi nyi­lat­ko­zat­ban bí­rálta je­len­leg klub­ját, ahon­nan az idény végén tá­vo­zik.

Titkos részletek: így készül gyermekei születésére a magyar kézicsillag

Titkos részletek: így készül gyermekei születésére a magyar kézicsillag

Mikler Ro­land apás szü­lést ter­vez, a gye­re­kek au­gusz­tus végén ér­kez­nek.

Mikler Ro­land apás szü­lést ter­vez, a gye­re­kek au­gusz­tus végén ér­kez­nek. A vá­sár­lás­sal is ki­vár­nak.

Óriási bejelentést tett a magyar válogatott kapusa

Óriási bejelentést tett a magyar válogatott kapusa

Mikler Ro­land fe­le­sége ik­re­ket vár. A Sze­gedre vissza­térő já­té­kos az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be az öröm­hírt.

Mikler Ro­land fe­le­sége ik­re­ket vár. A Sze­gedre vissza­térő já­té­kos az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be az öröm­hírt.

Egész Európa Bélát akarta, de ő máshogy döntött

Egész Európa Bélát akarta, de ő máshogy döntött

Fon­tos dön­tést ho­zott.

A 36 éves Bjarte Myr­hol még min­dig az egyik leg­jobb férfi ké­zi­lab­dázó. Fon­tos dön­tés szü­le­tett az éle­té­ben, hosszab­bí­tott a csa­pa­tá­val.

Mi lesz most a fradistákkal? Távozik a szuperszexi sportolónő - galéria

Mi lesz most a fradistákkal? Távozik a szuperszexi sportolónő - galéria

Bo­bana Kli­ko­vac ta­valy nyá­ron ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros női ké­zi­lab­dacs­apá­hoz. Hamar tá­voz­hat a klub­tól.

Bundavád a Győr-Ferencváros meccsen, reagáltak az edzők

Bundavád a Győr-Ferencváros meccsen, reagáltak az edzők

Dön­tet­len lett a ma­gyar rang­adó.

A ma­gyar rang­adó a női ké­zi­labda BL-ben 32-32-es dön­tet­len­nel ért véget. A hazai szur­ko­lók­nak ez nem tet­szett. Az edzők nem értik a vá­da­kat.

Elképesztő, két gólt lőtt a kapus az NB I-es meccsen

Elképesztő, két gólt lőtt a kapus az NB I-es meccsen

Rit­kán lát­ható ese­mé­nyek.

Rit­kán lát­ható ese­mé­nyek szem­ta­núi le­het­tek a ma­gyar nézők.

Nagyon rossz hírt kaptak a Fradi szurkolói

Nagyon rossz hírt kaptak a Fradi szurkolói, ez most nem hiányzott

Kulcs­csont­tö­rés miatt hó­na­pokra ki­esett Buj­dosó Ben­de­gúz, aki eddig szórta a gó­lo­kat.

Kulcs­csont­tö­rés miatt hó­na­pokra ki­esett Buj­dosó Ben­de­gúz, aki eddig szórta a gó­lo­kat.

Elhagyja Magyarországot az egyik legszebb sportolónő

Elhagyja Magyarországot az egyik legszebb sportolónő

Nora Mörk három sze­zont kö­ve­tően tá­vo­zik a Győr női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­tól. Két­szer nyert BL-t a ma­gyar együt­tes­sel.

Brutális ütés, évekre eltilthatják a magyarok egyik kedvencét - videó

Brutális ütés, évekre eltilthatják a magyarok egyik kedvencét - videó

A ma­gyar ál­lam­pol­gár­ság­gal is ren­del­kező Re­nato Sulic durva sza­bály­ta­lan­sá­got kö­ve­tett el a férfi ké­zi­labda BL-ben.

Csodacsarnok épül Budapesten, megvan, mikor adják át

Csodacsarnok épül Budapesten, megvan, mikor adják át

Nagy be­ru­há­zás­ról szá­molt be saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Nagy be­ru­há­zás­ról szá­molt be saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

A Veszp­rém 29-26-ra győzte le a Bar­ce­lo­nát a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, ezt kö­ve­tően adták át a díjat a csa­pat­ka­pi­tány­nak.

A Veszp­rém 29-26-ra győzte le a Bar­ce­lo­nát a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, ezt kö­ve­tően adták át a díjat a csa­pat­ka­pi­tány­nak.

Váratlan hír, legnagyobb sztárja hagyhatja el a magyar bajnokot

Váratlan hír, legnagyobb sztárja hagyhatja el a magyar bajnokot

A nor­vég Nora Mörk szer­ző­dése az idény végén lejár a BL-cím­védő Győr női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nál.

Több világsztárt is láthatsz ebben a magyar városban

Több világsztárt is láthatsz ebben a magyar városban

A Veszp­rém a Bar­ce­lo­nát fo­gadja.

A ma­gyar baj­noki ezüst­ér­mes Veszp­rém a Bar­ce­lo­nát fo­gadja a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­ben, klasszi­sok egész sora lesz a pá­lyán.

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, már har­ma­dik he­lyen áll a cso­port­já­ban.

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, már har­ma­dik he­lyen áll a cso­port­já­ban.

Váratlan, újabb magyar válogatott játékos igazol a Bundesligába

Váratlan, újabb magyar válogatott játékos igazol a Bundesligába

Fa­lu­végi Ru­dolf télen bon­tott szer­ző­dést a fran­cia Nan­tes csa­pa­tá­val.

Fa­lu­végi Ru­dolf télen bon­tott szer­ző­dést a fran­cia Nan­tes csa­pa­tá­val.

Gólyahír, apa lett a magyar válogatott egyik legnagyobb sztárja

Gólyahír, apa lett a magyar válogatott egyik legnagyobb sztárja

A férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ászá­nak, Bodó Ri­chárd­nak meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

Balhétól tartanak a Fradi-meccsen, erre kérik a szurkolókat

Balhétól tartanak a Fradi-meccsen, erre kérik a szurkolókat

A Győrt fo­gadja a Fe­renc­vá­ros.

Szom­ba­ton Érden fo­gadja a Fe­renc­vá­ros női ké­zi­lab­da­csa­pata a nagy ri­vá­lis Győrt a Baj­no­kok Li­gája kö­zép­dön­tő­jé­ben. A le­lá­tón forró han­gu­lat vár­ható.

Érthetetlen, öngyilkos lett a Tatabánya korábbi kézilabdázója

Érthetetlen, öngyilkos lett a Tatabánya korábbi kézilabdázója

A 29 éves jobb­át­lövő saját ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek. Fejen lőtte magát a pisz­to­lyá­val.

A 29 éves jobb­át­lövő saját ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek. Fejen lőtte magát a pisz­to­lyá­val.

A Bundesligából igazolt válogatott játékost a magyar bajnok

A Bundesligából igazolt válogatott játékost a magyar bajnok

Bog­dan Ra­di­vo­je­vics két­éves szer­ző­dést kö­tött a Sze­ged­del.

Bog­dan Ra­di­vo­je­vics két­éves szer­ző­dést kö­tött a kö­vet­kező sze­zon­tól a Sze­ged férfi ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­val.

Katasztrofális állapotról beszélt a magyar válogatott kapitánya

Katasztrofális állapotról beszélt a magyar válogatott kapitánya

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a 10. he­lyen vég­zett a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a 10. he­lyen vég­zett a ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Gólyahír, megszületett a magyar sztár gyermeke

Gólyahír, megszületett a magyar sztár gyermeke

Lékai Máté után újabb ké­zi­lab­dá­zónk lett apa a vi­lág­baj­nok­ság ideje alatt.

Eldőlt, így zárt a magyar válogatott a világbajnokságon

Eldőlt, így zárt a magyar válogatott a világbajnokságon

Sima ve­re­ség Nor­vé­gi­á­tól.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott na­gyon sima ve­re­sé­get szen­ve­dett Nor­vé­gi­á­tól a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon. A 10. he­lyen zár­tak a mi­e­ink.

Nem tudtak csodát tenni a magyar kézisek

Nem tudtak csodát tenni a magyar kézisek

De meg­ne­he­zí­tet­ték a dánok dol­gát.

Nagy Lász­lóék ki­kap­tak a vi­lág­sztá­rok­kal te­le­tűz­delt dán vá­lo­ga­tot­tól. Va­sár­nap kulcs­fon­tos­ságú mér­kő­zés jön Tu­né­zia ellen.

Ezekkel az ételekkel lepték meg magukat a magyar válogatott tagjai

Ezekkel az ételekkel lepték meg magukat a magyar válogatott tagjai

Szer­dán sors­döntő meccs vár a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tottra.

Szer­dán sors­döntő meccs vár a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tottra a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Óriási lépést tehet az olimpia felé a magyar válogatott

Óriási lépést tehet az olimpia felé a magyar válogatott

Ha­tal­mas a tét Nor­vé­gia ellen.

Ha­tal­mas a tét a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára Nor­vé­gia ellen a dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­ság kö­zép­dön­tő­jé­ben.

Életben tartották olimpiai álmukat a magyar kézisek

Életben tartották olimpiai álmukat a magyar kézisek

Tu­né­ziát verte a férfi vá­lo­ga­tott.

Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kulcs­fon­tos­ságú győ­zel­met ara­tott Tu­né­zia ellen a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ba­logh Zsolt vissza­té­rése sokat je­len­tett.

Kiborult a magyar válogatott sztárja: Méltatlan helyzetbe kerültem!

Kiborult a magyar sztárkézis: Méltatlan helyzetbe kerültem!

Csá­szár Gábor nem jó száj­íz­zel hagyja ott a ke­re­tet.

Csá­szár Gábor na­gyon csa­ló­dott. Pedig ál­lí­tása sze­rint jó for­má­ban csat­la­ko­zott a töb­bi­ek­hez.

Új magyar sztár született, megvan Nagy László utódja

Új magyar sztár született, megvan Nagy László utódja

A 19 éves Máthé Do­mi­nik élete első mér­kő­zé­sét ját­szotta fel­nőtt ké­zi­labda-vi­lág­ver­se­nyen csü­tör­tö­kön.

A 19 esz­ten­dős Máthé Do­mi­nik élete első mér­kő­zé­sét ját­szotta fel­nőtt ké­zi­labda-vi­lág­ver­se­nyen csü­tör­tö­kön.

Minden idők legőszintébb nyilatkozatát adta a magyar sztár

Minden idők legőszintébb nyilatkozatát adta a magyar sztár

A ma­gyar vá­lo­ga­tott óri­ási csa­tá­ban, 33-30-ra ka­pott ki Svéd­or­szág­tól a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság cso­port­kö­ré­ben.

Az egész ország büszke lehet a magyar válogatottra

Az egész ország büszke lehet a magyar válogatottra

Majd­nem össze­jött a bra­vúr.

Majd­nem össze­jött a bra­vúr az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes Svéd­or­szág ellen a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság cso­port­kö­ré­ben.

Nagyon jó híreket kaptak a magyar kézisek

Nagyon jó híreket kaptak a magyar kézisek

Lehet, hogy most vissza­ka­punk va­la­mit a sors­tól. Szom­ba­ton újabb tét­meccs vár ránk a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Lehet, hogy most vissza­ka­punk va­la­mit a sors­tól. Szom­ba­ton újabb tét­meccs vár ránk a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Remek hír, sztárcsapatokkal játszhat a magyar válogatott

Remek hír, sztárcsapatokkal játszhat a magyar válogatott

Óri­ási küz­de­lem­ben szer­zett pon­tot a nem­zeti csa­pat.

Óri­ási küz­del­met ho­zott a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott Egyip­tom el­leni mér­kő­zése.

Ez nem hiányzott, rossz hírt kapott a magyar válogatott

Ez nem hiányzott, rossz hírt kapott a magyar válogatott

Ba­logh Zsolt ha­za­u­ta­zott a vé­bé­ről.

Ba­logh Zsolt a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott egyik leg­jobbja volt eddig a vb-n. Katar ellen a má­so­dik fél­időt már a le­lá­tón töl­tötte.

Jól ismert szakember nehezítheti meg a magyar válogatott dolgát

Jól ismert szakember nehezítheti meg a magyar válogatott dolgát

Sors­döntő mér­kő­zést ját­szik ma a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott.

Sors­döntő mér­kő­zést ját­szik ma a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­sá­gon. Mikler Ro­lan­dék klub­edző­jük ellen bi­zo­nyít­hat­nak.