CÍMKE: 'kesztyű'

Fertőzést terjeszt a gondatlan árus

Fertőzést terjeszt a gondatlan árus

Igaz, hogy a Vö­rös­marty téri ka­rá­cso­nyi vá­sár­ban kesz­tyű­vel fog­ják meg és adják oda a vá­sár­lók­nak az édes­sé­ge­ket, ám ugyan­az­zal a kesz­tyűs kéz­zel adják a vissza­já­rót is!

Igaz, hogy a Vö­rös­marty téri ka­rá­cso­nyi vá­sár­ban kesz­tyű­vel fog­ják meg és adják oda a vá­sár­lók­nak az édes­sé­ge­ket, ám ugyan­az­zal a kesz­tyűs kéz­zel adják a vissza­já­rót is!

Magyarország képtelen megvenni Király kesztyűjét

Nincs remény, Magyarország képtelen megvenni Király kesztyűjét

Ki­csit sok nulla ke­rült a hir­de­tésbe.

Ki­csit sok nulla ke­rült a hir­de­tésbe, még a leg­gaz­da­gabb ma­gya­rok­nak sem lenne sok esé­lyük be­le­menni egy ilyen üz­letbe.

Így tedd kijelzőbaráttá a kesztyűd fillérekből!

Így tedd kijelzőbaráttá a kesztyűd fillérekből!

A csí­pős hi­deg­ben nem esik jól le­venni a kesz­tyűt min­den egyes be­jövő hí­vás­nál! Már rég­óta lé­te­zik erre ipari meg­ol­dás, de há­zi­lag is át­ala­kít­hat­juk a ked­venc kéz­me­le­gí­tőn­ket.

A csí­pős hi­deg­ben nem esik jól le­venni a kesz­tyűt min­den egyes be­jövő hí­vás­nál! Már rég­óta lé­te­zik erre ipari meg­ol­dás, de há­zi­lag is át­ala­kít­hat­juk a ked­venc kéz­me­le­gí­tőn­ket.

Klicsko hátradőlhet, már a kesztyű elbánik a zselétestű óriással

Klicsko hátradőlhet, már a kesztyű elbánik a zselétestű óriással

Dop­ping­for­ra­dal­mat hir­detne.

Gnóm boksz­kesz­tyű miatt si­rán­ko­zik az ukrán vi­lág­baj­nok nagy­szájú ki­hí­vója. Dop­ping­for­ra­dal­mat hir­det a sport­ban, de bi­bise miatt a meccs­től is ódz­ko­dik.

Lesd meg Király Gábor kulisszatitkát! Így készül élete meccsére

Lesd meg Király Gábor kulisszatitkát! Így készül élete meccsére

A kapus szor­go­san kefél a své­dek el­leni ta­lál­ko­zóra.

A kapus szor­go­san kefél a své­dek el­leni ta­lál­ko­zóra.

Őrület, hogy mennyit adtak Michael Jackson kesztyűjéért!

Őrület, hogy mennyit adtak Michael Jackson kesztyűjéért!

Csak­nem 20 mil­liót fi­zet­tek érte.

Egy kissé meg­szál­lott és te­he­tős gyűjtő csak­nem húsz­mil­lió fo­rin­tot fi­ze­tett egyet­len kesz­tyű­ért, mert azt Jacko hordta.