CÍMKE: 'késes támadás'

Egy nőt szúrtak le a közért előtt migránsok, 13 éves is volt a támadók között

Egy nőt szúrtak le a közért előtt migránsok, 13 éves is volt a támadók között

Bru­tá­lis késes tá­ma­dás tör­tént Né­met­or­szág­ban.

Bru­tá­lis késes tá­ma­dás tör­tént Né­met­or­szág­ban.

Késsel támadt a migráns Münchenben, az áldozat fél arcát végigvágta

Késsel támadt a migráns Münchenben, az áldozat fél arcát végigvágta

A sötét bőrű el­kö­vető a mün­cheni vas­út­ál­lo­má­son kés­sel se­be­sí­tett meg egy német férfit.

"Megöl téged, mami!" Az olasz tévésztár életét a kislánya mentette meg

"Megöl téged, mami!" Az olasz tévésztár életét a kislánya mentette meg

Hosszú tőr­rel tá­madt rá a köz­szol­gá­lati te­le­ví­zió mű­sor­ve­ze­tő­jére egy afgán be­ván­dorló.

Az életéért küzd az afgán késelő bécsi áldozata - újabb részletek

Az életéért küzd az afgán késelő bécsi áldozata - újabb részletek

Az afgán mig­ránst már ki kel­lett volna uta­sí­tani Auszt­ri­á­ból, de el­tűnt a ha­tó­ság szeme elől.

Brutális késes támadás, folyt a vér a focistadionnál

Brutális késes támadás, folyt a vér a focistadionnál

A Mar­seille hu­li­gán­jai a meccs előtt tá­mad­tak rá a biz­ton­sági őrökre. Az egyi­kü­ket nya­kon is szúr­ták.

A Mar­seille hu­li­gán­jai a meccs előtt tá­mad­tak rá a biz­ton­sági őrökre. Az egyi­kü­ket nya­kon is szúr­ták.

Késsel hadonászott a migráns, agyonlőtték

Késsel hadonászott a migráns, agyonlőtték

A férfi két ha­tal­mas kés­sel ker­gette tár­sait, min­den­kép­pen ölni akart.

A férfi két ha­tal­mas kés­sel ker­gette tár­sait, min­den­kép­pen ölni akart - a rend­őrök­nek nem volt más vá­lasz­tá­suk.

Őrült késes férfi támadt a tömegre, fegyverrel se tudták leteríteni! - videó

Őrült késes férfi támadt a tömegre, fegyverrel se tudták leteríteni! - videó

A kör­nyé­ken lévő em­be­rek me­ne­kül­tek, amerre csak tud­tak, sze­ren­csére nem érte őket utol a férfi.