CÍMKE: 'kép'

Leesik az állad, szédítő fotó készült a magyar úszónőről

Leesik az állad, szédítő fotó készült a magyar úszónőről

Az Eu­rópa-baj­nok Ja­ka­bos Zsu­zsanna me­rész képet töl­tött fel Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Az Eu­rópa-baj­nok Ja­ka­bos Zsu­zsanna me­rész képet töl­tött fel Ins­tag­ram-ol­da­lára. Tö­rök­or­szág­ban edző­tá­bo­ro­zik.

Élő legendával közös képet posztolt Orbán Viktor

Élő legendával közös képet posztolt Orbán Viktor

Chuck Nor­ris­szal közös képet posz­tolt a ma­gyar kor­mányfő a Fa­ce­boo­kon. Csak annyit írt hozzá: Elit ala­ku­lat...

Chuck Nor­ris­szal közös képet posz­tolt a ma­gyar kor­mányfő a Fa­ce­boo­kon. Csak annyit írt hozzá: Elit ala­ku­lat...

Megrázó kép érkezett a Hetényegyházi vonatbalesetről

Megrázó kép érkezett a Hetényegyházi vonatbalesetről

A sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

A bal­eset kö­vet­kez­té­ben az autó 37 éves női so­főrje olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette. Még vizs­gál­ják a bal­eset okát.

Eljött a 3D-s képek kora a Facebookon

Eljött a 3D-s képek kora a Facebookon

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette az újí­tást a kö­zös­ségi por­tál. Nem kell hozza semmi, fel­töl­tés­nél a fo­tók­nál kell ki­vá­lasz­tani a 3D op­ciót.

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette az újí­tást a kö­zös­ségi por­tál. Nem kell hozza semmi, fel­töl­tés­nél a fo­tók­nál kell ki­vá­lasz­tani a 3D op­ciót.

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

A nézők is lát­ták...

Adás köz­ben kel­lett szem­be­sül­nie egy­kori ön­ma­gá­val, amit per­sze a nézők is lát­hat­tak.

Őszinte személyiségteszt: egy válaszból kiderül, ki vagy!

Zavarba ejtően őszinte személyiségteszt: egy válaszból kiderül, ki vagy!

Ez a teszt rög­tön fényt derít a leg­jel­lem­zőbb tu­laj­don­sá­ga­ira és arra, ho­gyan éled az éle­ted.

Itt vannak az első fotók a kórházban levő thai gyerekekről

Itt vannak az első fotók a kórházban levő thai gyerekekről

Mivel nin­cse­nek sú­lyos egész­ség­ügyi prob­lé­máik, va­ló­szí­nű­leg hamar le­jár­hat a ka­ran­tén.

Mivel nin­cse­nek sú­lyos egész­ség­ügyi prob­lé­máik, va­ló­szí­nű­leg hamar le­jár­hat a ka­ran­tén.

Rejtélyes dolog történt Aradszky lakásában, üzenet a síron túlról?

Rejtélyes dolog történt Aradszky lakásában, üzenet a síron túlról?

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt tánc­dal­éne­kes öz­ve­gye, Éva asszony, meg­le­pet­ten me­sélt a kü­lö­nös je­len­ség­ről.

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt tánc­dal­éne­kes öz­ve­gye meg­le­pet­ten me­sélt a kü­lö­nös je­len­ség­ről.

Odavan a világ Palvin Barbi szemüveges posztjáért - Fotó!

Odavan a világ Palvin Barbi szemüveges posztjáért - Fotó!

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell szinte min­dig tud újat mu­tatni a ra­jon­gó­i­nak, most éppen szexi szem­üveg­ben pózol a New York-i éj­sza­ká­ban.

Nézd meg, milyen őrült szexi módon pózol Zimány Linda a Parlament előtt! - Fotó

Nézd meg, milyen őrült szexi módon pózol Zimány Linda a Parlament előtt! - Fotó

A gyö­nyörű mo­dell­től szinte életre kel Bu­da­pest ut­cája.

A gyö­nyörű mo­dell­től szinte életre kel Bu­da­pest ut­cája.

Azta! Gyönyörű helyeken pózol Zimány Linda - Fotók!

Azta! Gyönyörű helyeken pózol Zimány Linda - Fotók!

Cso­dá­la­tos he­lyen nya­ral Zi­mány Linda, amit jól ki is hasz­nál. Ugyanis szebb­nél szebb fo­tók­kal tölti meg Ins­tag­ram­ját.

Cso­dá­la­tos he­lyen nya­ral Zi­mány Linda, amit jól ki is hasz­nál. Ugyanis szebb­nél szebb fo­tók­kal tölti meg Ins­tag­ram­ját. Ké­peit még a kis­gye­re­kek is meg­iri­gyel­nék...hogy miért, nézd meg Te magad!

Átlátszó csipkében: Palvin Barbi iszonyú szexiset posztolt Cannes-ból

Átlátszó csipkében: Palvin Barbi iszonyú szexiset posztolt Cannes-ból

Pal­vin Barbi is meg­ér­ke­zett a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra. Nem is akár­ho­gyan!

Pal­vin Barbi is meg­ér­ke­zett a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra. Nem is akár­ho­gyan!

Közszemlére tette tökéletes fenekét a Victoria's Secret- modell!

Közszemlére tette tökéletes fenekét a Victoria's Secret- modell!

Több mil­lió kö­ve­tő­jé­nek ara­nyozta be a nap­ját a szexi kép. Bomba for­má­ban van a 25 éves mo­dell!

Tökéletes fenekével hergeli az internetet Irina Shayk!

Tökéletes fenekével hergeli az internetet Irina Shayk!

Kim Kar­das­hiant utá­nozta ezzel.

Kim Kar­das­hiant utá­nozta ezzel a szexi póz­zal a gyö­nyörű orosz mo­dell, de mi ezt egy csöp­pet sem bán­juk...

Durva fotót küldött a szülői munkaközösségnek a szexéhes anyuka!

Durva fotót küldött a szülői munkaközösségnek a szexéhes anyuka!

Sze­ren­csét­len nő egy ap­rócska baki miatt a fél or­szág előtt kény­sze­rül meg­aláz­kodni. Ezen­túl biz­to­san kö­rül­te­kin­tőbb lesz.

Kapaszkodj! Ez a kép átveri az agyad!

Kapaszkodj! Ez a kép átveri az agyad!

Hidd el, mű­kö­dik! Sok­féle csoda ke­ring az in­ter­ne­ten, ez nem át­la­gos.

Hidd el, mű­kö­dik! Sok­féle csoda ke­ring az in­ter­ne­ten, sok ember erre a je­len­ségre nem tud ma­gya­rá­za­tot. De nem is kell! Ezzel a kép­pel min­den­kit el­káp­ráz­tatsz majd.

Találd meg a halat egy perc alatt! Jobb vagy, mint az emberek 80%-a?

Találd meg a halat egy perc alatt! Jobb vagy, mint az emberek 80%-a?

Egy újabb kép, ami­től meg­őrül­nek az in­ter­ne­te­zők. Ta­láld meg a lila po­li­pok kö­zött a halat!