CÍMKE: 'kényelmes'
FRISS HÍREK

Az ősz kedvenc ruhadarabja: mellény minden variációban

Az ősz kedvenc ruhadarabja: mellény minden variációban

Mu­ta­tunk né­hány vál­to­za­tot.

A hűvös reg­ge­lek ked­velt di­vat­da­rabja, amit bár­mi­hez fel­kap­hatsz, és amit bár­hová vi­sel­hetsz. Ké­nyel­mes, laza és szexi, mu­ta­tunk né­hány vál­to­za­tot.

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz bát­ran nőies fa­zo­no­kat, hidd el, a ké­nye­le­mért nem kell le­mon­da­nod a szép láb­be­lik­ről! Mu­tat­juk a di­va­tos da­ra­bo­kat, sze­mez­gess csak, hogy meg­ta­láld az egyé­ni­sé­ged­hez leg­job­ban illőt.

Mutasd a tested, megmondjuk, milyen melltartót hordj

Mutasd a tested, megmondjuk, milyen melltartót hordj

Egész nap ké­nyel­met­le­nül fe­szeng­tél eddig a mell­tar­tód­ban? Vá­lassz test­al­ka­tod­nak meg­fe­le­lőt!

Egész nap ké­nyel­met­le­nül fe­szeng­tél eddig a mell­tar­tód­ban? Ennek most vége! Vá­lassz meg­fe­le­lőt.

Így spórolj a strandon legalább 10 ezer forintot: jöhet a hűtőtáska!

Így spórolj a strandon legalább 10 ezer forintot: jöhet a hűtőtáska!

A strand­büfé a leg­na­gyobb le­hú­zás! Sok­kal ol­csób­ban is meg­úsz­ha­tod.

A strand­büfé a leg­na­gyobb le­hú­zás! Sok­kal ol­csób­ban is meg­úsz­ha­tod a nyári lu­bic­ko­lás.

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Egész nap ro­han­gálsz?

Egész nap ro­han­gálsz és nem sze­ret­nél víz­hó­lya­go­kat a tű­sar­kú­tól? Nem cso­dál­juk! Sze­ren­csére van meg­ol­dás, és nem a tor­na­cipő!

Dögös és izgalmas divattól leszel bombázó tavasszal

Dögös és izgalmas divattól leszel bombázó tavasszal

Fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, szexi.

Fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, szexi és még ké­nyel­mes is! Végre egy trend, ami min­den­ki­nek te­li­ta­lá­lat.

A romper a legkényelmesebb és legszexibb ruhadarab

A romper a legkényelmesebb és legszexibb ruhadarab

Megér­ke­zett a ká­ni­kula, ismét csúcs­di­vat a rom­per. In­dulj, te is sze­rezz be egyet! Miért nél­kü­löz­he­tet­len ru­ha­da­rab? Most meg­tud­ha­tod.

Megér­ke­zett a ká­ni­kula, ismét csúcs­di­vat a rom­per. In­dulj, te is sze­rezz be egyet! Miért nél­kü­löz­he­tet­len ru­ha­da­rab? Most meg­tud­ha­tod.

Őrület, visszatér a ronda, de pokoli kényelmes cipő

Őrület, visszatér a ronda, de pokoli kényelmes cipő

Azt hit­ted, ki­ko­pott végre a di­vat­ból, a ké­nyel­mes, ám rém ronda gu­mi­pa­pucs? Té­ve­dés!

Azt hit­ted, ki­ko­pott végre a di­vat­ból, a ké­nyel­mes, ám rém ronda gu­mi­pa­pucs? Té­ve­dés! Jövő ta­vas­szal újra ki­lép­hetsz az ut­cára a gu­mi­pa­pu­csod­ban, de ne fe­lejtsd e fel­dobni va­la­mi­lyen lát­vá­nyos dí­szí­tés­sel! A di­vat­he­tek ki­fu­tóin már ebben pa­rá­déz­nak a mo­del­lek!

Ennél titkosabb már nem is lehetne a bugyi

Ennél titkosabb már nem is lehetne a bugyi

Most a leg­ta­pa­dó­sabb hol­mi­ban is diszk­rét bomba nő le­hetsz!

Sze­ret­nél őr­jí­tően csi­nos lenni, de akár­mit ve­szel fel, a bu­gyid lát­szó­dik a ruha alatt? Most a leg­ta­pa­dó­sabb hol­mi­ban is diszk­rét bomba nő le­hetsz!

Így lesz kényelmes a magassarkú, ezt keresd a boltokban

Így lesz kényelmes a magassarkú, ezt keresd a boltokban

Mu­ta­tunk né­hány trük­köt ahhoz, hogy tény­leg olyan cipő ke­rül­jön a ru­ha­tá­radba, ame­lyet szí­ve­sen hor­dasz.

A tű­sarkú cipő vá­sár­lása min­dig lutri: el­ol­va­dunk egy szép pár­tól, de még a próba sem lehet ga­ran­cia rá, hogy nem szám­űz­zük az első fájós lábú nap után a szek­rény mé­lyére. Mu­ta­tunk né­hány trük­köt ahhoz, hogy tény­leg olyan cipőt ve­gyél, ame­lyet szí­ve­sen hor­dasz.

Szabadulj meg egyszerűen, otthon a bőrkeményedéstől

Szabadulj meg egyszerűen, otthon a bőrkeményedéstől

Nem­csak ronda, de elég fáj­dal­mas is

Nem­csak ronda, de elég fáj­dal­mas is lehet a bőr­ke­mé­nye­dés. És akkor még nem be­szél­tünk a ha­ris­nyák­ról, amik pont emi­att sza­kad­nak el foly­ton. Ne várd meg, míg el­ha­tal­ma­so­dik

Szöknél a rossz idő elől a nyárba? Így éld túl a hosszú repülőutat!

Szöknél a rossz idő elől a nyárba? Így éld túl a hosszú repülőutat!

Az eg­zo­ti­kus nya­ra­lá­sok el­ke­rül­he­tet­len ve­le­já­rója a hosszú re­pü­lőút.

Az eg­zo­ti­kus nya­ra­lá­sok el­ke­rül­he­tet­len ve­le­já­rója a hosszú re­pü­lőút. Unal­mas és fá­rasztó, de ha ke­se­regsz, nem lesz jobb! In­kább ké­szülj fel meg­fe­le­lően a kel­le­met­len­sé­gek el­ke­rü­lé­sére.

Bojkottáld a vasalást, néhány trükk segít!

Bojkottáld a vasalást, néhány trükk segít!

Ro­po­gós, friss ruhák, élre va­salt nad­rá­gok... De ki győz ennyit va­salni?

Ro­po­gós, friss ruhák, élre va­salt nad­rá­gok, ke­mény ing­nya­kak. Hát igen... Így néz ki egy tö­ké­le­tes ru­ha­tár. Na, de ki győz ennyit va­salni?