CÍMKE: 'kazany'

Hosszú Katinka egyre több időt tölt együtt úszótársával

Hosszú Katinka egyre több időt tölt együtt úszótársával

Hosszú Ka­tinka remek ered­mé­nye­ket ért el az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kot Ka­zanyba is el­kí­sérte az Iron Swim úszója.

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

Hosszú: elég a kritikákból, lehet utánam csinálni!

Hosszú: elég a kritikákból, lehet utánam csinálni!

Klasszis úszónk igyek­szik ki­zárni a ne­ga­tív vé­le­mé­nye­ket. Úgy érzi, sokan nem be­csü­lik meg az ered­mé­nyeit.

Klasszis úszónk igyek­szik ki­zárni a ne­ga­tív vé­le­mé­nye­ket, de fáj­lalja, hogy sokan nem be­csü­lik meg az ered­mé­nyeit.

Nőt vert a botrányhős úszó

Nőt vert a botrányhős úszó

Az el­ső­számú esé­lyes kínai Szun Jang vissza is lé­pett 1500 mé­te­ren. Ál­lí­tó­lag meg­ütött egy bra­zil nőt.

Az el­ső­számú esé­lyes kínai Szun Jang vissza is lé­pett 1500 mé­te­ren. Ál­lí­tó­lag meg­ütött egy bra­zil nőt, ko­ráb­ban jo­go­sít­vány nél­kül oko­zott bal­ese­tet, majd dop­pin­golt.

Felsültek a pólósok, parádéztak az úszók

Felsültek a pólósok, parádéztak az úszók

Egyik sze­münk sír, a másik nevet a ka­za­nyi vizes vi­lág­baj­nok­ság miatt.

Egyik sze­münk sír, a másik nevet a ka­za­nyi vizes vi­lág­baj­nok­ság miatt. A ma­gyar úszók re­me­kel­tek, ám a ví­zi­lab­dá­zók mély­sé­ges csa­ló­dást okoz­tak.

Hosszú Katinka világbajnok! Újabb szenzációt hozott!

Hosszú Katinka világbajnok! Újabb szenzációt okozott

Mi­u­tán 200 méter ve­gye­sen vi­lág­csúccsal győ­zött, 400 ve­gye­sen sem volt el­len­fele a ma­gyar úszó­fe­no­mén­nak.

Mi­u­tán 200 méter ve­gye­sen vi­lág­csúccsal győ­zött, 400 ve­gye­sen sem volt el­len­fele a ma­gyar úszó­fe­no­mén­nak, aki két arany- és egy bronz­érem­mel zárta a ka­za­nyi vizes vi­lág­baj­nok­sá­got. Hosszú Ka­tinka ez­út­tal sem oko­zott csa­ló­dást.

Mire menne ma Darnyi és Egerszegi?

Mire menne ma Darnyi és Egerszegi?

Lás­suk, mennyit fej­lő­dött az úszás 24 év alatt!

Lás­suk, mennyit fej­lő­dött az úszás 24 év alatt! Két úszó­le­gen­dánk leg­jobb ideje bi­zony ma már a dön­tőkre sem lenne elég.

Egyéni csúccsal lett ezüstérmes Verrasztó Dávid

Egyéni csúccsal lett ezüstérmes Verrasztó Dávid

A fi­a­tal Eu­rópa-baj­nok 400 méter ve­gye­sen nyert a ka­za­nyi vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó­ver­se­nye­i­nek va­sár­napi zá­ró­nap­ján.

A fi­a­tal Eu­rópa-baj­nok 400 méter ve­gye­sen nyert a ka­za­nyi vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó­ver­se­nye­i­nek va­sár­napi zá­ró­nap­ján.

Cseh Laci anyukája zöldségboltban, a vevőkkel együtt szurkol a fiáért

Cseh Laci anyukája zöldségboltban, a vevőkkel szurkol a fiáért

A ma­gyar úszó­fe­no­mén édes­anyja, Hoff­mann Ro­zá­lia a csa­ládi bolt­ban nézte végig fia vi­lág­baj­noki győ­zel­mét.

Hosszú Katinka első helyen döntős 400 vegyesen

Hosszú Katinka első helyen döntős 400 vegyesen

Ver­rasztó Dávid a má­so­dik idő­vel ju­tott 400 méter ve­gye­sen a ka­za­nyi vizes vi­lág­baj­nok­ság va­sár­napi, zá­ró­napi dön­tő­jébe.

Ver­rasztó Dávid a má­so­dik idő­vel ju­tott 400 méter ve­gye­sen a ka­za­nyi vizes vi­lág­baj­nok­ság va­sár­napi, zá­ró­napi dön­tő­jébe.

Durván belekötöttek Hosszú Katinkába

Durván belekötöttek Hosszú Katinkába

Az úszó­nak ve­rő­em­be­rek­kel gyűlt meg a baja.

Az úszó­nak ve­rő­em­be­rek­kel gyűlt meg a baja. Ké­sőbb be­ju­tott a me­den­ce­térbe, és meg is nyerte az elő­fu­ta­mát.