CÍMKE: 'kártevők'

Eszméletlen, mit művel tavasszal a kertedben a szódabikarbóna!

Eszméletlen, mit művel tavasszal a kertedben a szódabikarbóna!

A szó­da­bi­kar­bóna a leg­jobb házi cso­­da­­szer­ a kert­ben is.

Egy­sze­rűen fan­tasz­ti­kus a ha­tása, rá­adá­sul ilyen ol­csón sem­mi­vel sem tudod meg­ol­dani a bosszantó prob­­lé­­má­­kat! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­jobb házi cso­­da­­szer­ a kert­ben is.

Ezek a gusztustalan lények letarolják a magyar kerteket

Ezek a gusztustalan lények letarolják a magyar kerteket

In­vá­zió van a ma­gyar ker­tek­ben.

In­vá­zió van a ma­gyar ker­tek­ben, egyre el­ke­se­re­det­tebb a harc a csi­gák ellen.

Támadnak a lakótelepi csótányok

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni egy sötét sa­rokba. Mert ahol egy van, ott saj­nos sok­kal több is.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni egy sötét sa­rokba. Mert ahol egy van, ott saj­nos sok­kal több is. Pánik he­lyett vi­szont in­kább gyor­san cse­le­ked­jünk. Mu­tat­juk a meg­ol­dást!

Szórj tojáshéjat a kertbe, és minden gondod megoldódik!

Szórj tojáshéjat a kertbe, és minden gondod megoldódik!

Szebb lesz a ker­ted, mit va­laha!

A to­jás­héj nem­csak ki­váló táp­anyag­for­rás a nö­vé­nyek­nek, de a csi­gák ellen is véd. Ne dobd ki, hasz­no­sítsd újra, és szebb lesz a ker­ted, mit va­laha!

Ez a 7 csoda történik, ha ecetet használsz a kertedben

Ez a 7 csoda történik, ha ecetet használsz a kertedben

Iga­zán ér­de­mes egy fla­kon ecet­tel végig sé­tál­nod a kert­ben, mert sok­kal több min­denre hasz­nál­ha­tod, mint gon­dol­nád!

Iga­zán ér­de­mes egy fla­kon ecet­tel végig sé­tál­nod a kert­ben, mert sok­kal több min­denre hasz­nál­ha­tod, mint gon­dol­nád!

400 forintos alma? Lesz az drágább is, ráfázunk az enyhe télre

400 forintos alma? Lesz az drágább is, ráfázunk az enyhe télre

Amit az enyhe tél miatt meg­spó­ro­lunk a fű­tés­szám­lán, annak több­szö­rö­sét hagy­juk ott a bol­tok­ban.