CÍMKE: 'káros'

Támadnak a lakótelepi csótányok

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás a csó­tány a la­kás­ban.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni egy sötét sa­rokba.

Ártalmas rágni a ceruzát? Káros anyagot találtak a tolltartókban!

Ártalmas rágni a ceruzát? Káros anyagot találtak a tolltartókban!

Fo­gyasz­tó­vé­delmi vizs­gá­la­ton estek át a tan­sze­rek. Az ered­mény nem túl biz­tató.

FRISS HÍREK

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Azt hi­szed, ha nem do­hány­zol és nem iszol, már min­den rend­ben van? Nem egé­szen!

Van né­hány szo­kás, ami­vel leg­alább annyit árt­hatsz ma­gad­nak, mintha min­den nap el­szív­nál né­hány ci­ga­ret­tát. El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

Tudtad, hogy az olivaolaj is lehet káros?

Tudtad, hogy az olivaolaj is lehet káros?

Az olí­va­olaj va­ló­sá­gos cso­da­szer a kony­há­ban, és ter­mé­sze­tes koz­me­ti­kum­ként is be­vá­lik. Ám van né­hány dolog, amire még­sem al­kal­mas - meg­mu­tat­juk, mit ne akarj olí­va­olaj­jal meg­ol­dani.

Az olí­va­olaj va­ló­sá­gos cso­da­szer a kony­há­ban, és ter­mé­sze­tes koz­me­ti­kum­ként is be­vá­lik. Ám van né­hány dolog, amire még­sem al­kal­mas, sőt, olyan hely­ze­tek is akad­nak, ami­kor ki­fe­je­zet­ten káros lehet, ha olí­va­olaj­jal pró­bál­ko­zol. Meg­mu­tat­juk, mit ne akarj olí­va­olaj­jal meg­ol­dani.

Egyéves kislányt zaklatott szenvedélyével a népszerű színész!

Egyéves kislányt zaklatott szenvedélyével a népszerű színész!

Ba­rátja kis­lá­nyá­val akarta ki­pró­bál­tatni káros szen­ve­dé­lyét a 90-es évek egyik leg­nép­sze­rűbb szí­né­sze.

A cukor rákot okozhat! És ez csak az egyik ok, hogy száműzd étrendedből

A cukor rákot okozhat! És ez csak az egyik ok, hogy száműzd étrendedből

Ha úgy érzed, nem tudsz cukor nél­kül élni, az baj... El­ké­pesztő pusz­tí­tást okoz szer­ve­ze­ted­ben.

Vigyázz! A diétás üdítő elhízáshoz vezet!

Vigyázz! A diétás üdítő elhízáshoz vezet!

Ne igyál cu­kor­men­tes üdí­tőt, ha jót akarsz ma­gad­nak.

Több okunk is van arra kérni, hogy soha töb­bet ne igyál cu­kor­men­tes üdí­tő­ket, ha jót akarsz ma­gad­nak.

Ne mikrózz műanyagban ételt! Bezavar a szexbe!

Ne mikrózz műanyagban ételt! Bezavar a szexbe!

Ha mű­anyag edény­ben me­le­gí­tesz, rák­keltő anya­go­kat is be­vi­hetsz a szer­ve­ze­tedbe.

Ennél elrettentőbb videót még nem láttál a cukros üdítőkről

Ennél elrettentőbb videót még nem láttál a cukros üdítőkről

Ezen a meg­döb­bentő és el­gon­dol­kod­tató vi­deón pörög most a fél világ.